spacer
Blød start på e-fakturaer fra firmaer

Offentlige myndigheder betaler stadig almindelige papirfakturaer i en overgangsperiode efter 1. februar.Startdatoen for e-fakturering, hvor det offentlige skal have fakturaer tilsendt elektronisk, hedder stadig 1. februar. Men finansminister Thor Pedersen (V) har nu efter et møde med en række brancheorganisationer henstillet til de offentlige myndighed om i de første måneder at udvise fleksibilitet og i en overgangsperiode også betale fakturaer, der fremsendes med almindelig post.

- Det er nyt for os alle, og vi må i fællesskab hjælp med at få de nye rutiner og procedurer indkørt….Derfor vil jeg henstille, at alle offentlige myndigheder udviser særlig fleksibilitet i de første måneder. Modtages fakturaer på papir eller med manglende oplysninger i denne periode bør myndighederne således ikke udskyde betalingen, men rette henvendelse til den pågældende leverandør med henblik på at anvise en løsning, skriver Thor Pedersen blandt andet i sit brev til institutionerne.

Det er brancheorganisationerne HTS, Dansk Industri, Dansk Byggeri, Håndværksrådet og DSK, der har lagt pres på ministeren, efter mange af deres medlemmer var blevet angrebet af panik, da de slet ikke var klar til at kræve betaling af det offentlige med digitale regninger.

Det var efter et møde med organisationerne, at finansministeren udsendte brevet. På trods af et ønske om en startdato den 1. juli, er blandt andet HTS tilfreds med finansministerens reaktion. Den giver mere tid til, at deres medlemmer kan få sat sig ind i området. Organisationen bakker dog op bag selve idéen.

- HTS støtter overgangen til e-fakturaer. Øget brug af digitalisering vil helt klart øge effektiviteten i både virksomheder og hos myndigheder. Derfor er det afgørende, at både myndigheder og virksomheder gør deres yderste for at fremskynde overgangen til elektronisk behandling af fakturaer, udtaler Michael Svane, der er direktør i HTS.
Se brevet fra Thor Pedersen her.
-ls.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden