spacer
Kursus for vejarbejdere bør være et krav

Det vil give langt større sikkerhed for både vejarbejdere og trafikanter, hvis virksomhederne sendte deres vejfolk på sikkerhedskursus. Det er den erfaring MT Højgaard har gjort efter at deres ansatte havde været på sikkerhedskursuset Vejen som arbejdsplads arrangeret af AMU og Dansk Byggeri.

- Vi har haft godt 20 procent af medarbejderne på kursus, og vi kan allerede se en stor forskel. Ulykkesfrekvensen for de ansatte er nedbragt med mere end 60 procent det sidste halve år, og meget af det skyldes det øgede fokus på sikkerhed generelt, siger direktør Karsten Haslund i MT Højgaards anlægs-sektion.
Kurset har fokus på færdsels- og lovmæssige forhold ved vejarbejdet samt reglerne for afmærkning. De positive resultater gør, at entreprenørvirksomheden opfordrer til at kurset gøres til et bygherrekrav ved vejarbejdsopgaver.

- Nu hvor vi har så gode erfaringer med Vejen som arbejdsplads, vil vi naturligvis gerne opfordre til, at både private og offentlige bygherrer stiller krav om kurset. Det kan jo i sidste instans betyde et spørgsmål om at sikre menneskeliv, siger Karsten Haslund, der støttes af Vej og Park i København, som fører opsyn med alle vejarbejdsprojekter i København. Her har man kunnet registrere en mærkbar sikkerheds forbedring som følge af kurset.

- Det er virkelig sket meget det sidste halvår. Tidligere fik vi mange henvendelser fra både politi og borgere om, at afmærkning og vejafspærring mange gange var for dårlig. Men i dag er det meget sjældent, at vi har noget at påtale, og hænder det, så bliver der hurtigt rettet op på fejlen.
Kurset har afgjort rustet de sikkerhedsansvarlige, og har samtidig været med til at skabe en holdningsændring til sikkerheden ved vejarbejde, siger tilsynsførende Kurt B. Larsen fra Vej og Park.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden