spacer
Mere håndværk i håndværksuddannelser

Håndværksrådet ønsker ændring af erhvervsuddannelse.


Mange unge springer fra deres erhvervsuddannelserne undervejs. Det mener Håndværksrådet, at der skal gøres noget ved, og organisationen foreslår en række ændringer af håndværksuddannelsen.
Håndværksrådet har formuleret tre ønsker om ændringer:

- Der skal for det første være en reel praktisk indgang, hvor de unge ikke som nu skal på skolebænken i et grundforløb. De målrettede unge, der ved præcis hvilken uddannelse, de ønsker, skal have mulighed for at starte direkte i praktikken, for eksempel i form af en grundforløbspraktik, der erstatter det nuværende grundforløb. Det er nemlig ude i virksomhederne, at de unge får det bedste billede af, hvad det vil sige at arbejde inden for det ønskede fag, og det er her de får bekræftet, om de har valgt rigtigt. Håndværksrådet vil gøre det lettere for afklarede og målrettede unge at tage en erhvervsuddannelse ved at give dem et alternativ til grundforløbet og samtidig styrke fagligheden i uddannelserne.

- For det andet skal der luges ud i de alment boglige fag i erhvervsuddannelserne. Der findes mange unge med flair for praktisk faglige discipliner, som kan blive nogle af de allerbedste håndværkere, selvom de ikke er skrappe til dansk. Det er krævende at være håndværker i dag. Man skal bl.a. lære at kunne gennemtænke, hvordan en opgave udføres bedst muligt, med den højeste faglige kvalitet og ofte under tidspres. Men det kræver ikke, at man er perfekt til sprog.

- Endelig er der behov for at stramme op på skoleopholdene. Der er alt for meget spildtid i elevernes skoleperioder i form af lærerfri undervisning, mv. I den seneste reformændring er der ganske vist indført en passus om, at eleverne skal undervises svarende til en fuld arbejdsuge. Men det lader til, at dette fortolkes meget frit på skolerne. Man bør kræve, at skolerne i de lokale undervisningsplaner dokumenterer over for mestrene og virksomhederne, hvordan undervisningen gennemføres.

Ud over de tre konkrete ønsker opfordrer Håndværksrådet skolerne til at være mere åbne og synlige og gå i mere dialog med virksomhederne med hensyn til undervisningen.
-ls.

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden