spacer
Kræver alternativer til Post Danmark

En melding fra postvæsenet om senere erhvervspost ophidser brancheorganisationerne HTS og Dansk Byggeri.


Post Danmarks planer om senere postlevering til flere hundrede erhvervskunder får nu brancheorganisationer som HTS og Dansk Byggeri til at brokke sig og kræve, at der kommer alternativer til Post Danmark hurtigst muligt.

- For mange virksomheder er det helt afgørende at få posten leveret tidligt. De har tilrettelagt deres arbejdsgang efter den tidlige postlevering, og derfor kan forsinkelsen betyde meget store omkostninger for virksomhederne, udtaler kommunikationsdirektør i HTS, Carlos Villaro Lassen.

HTS vil nu undersøge et repræsentativt udsnit af organisationens 15.000 medlemsvirksomheder, om hvordan en senere postlevering vil påvirke deres virksomhed.

- Hvis medlemsundersøgelsen viser, at problemet er stort, og Post Danmark ikke selv vil løse det, så vil vi henvende os til politikerne for at få selskabet til at leve op til sine public serviceforpligtelser. Det svarer jo til, at elværkerne først vil levere strøm til virksomhederne klokken ni. Post Danmark tager ikke nok hensyn til kunderne, og der er derfor brug for mere konkurrence på området, udtaler han.

Maner til besindighed
De ophidsede kunder har fået Post Danmark til at udsende en pressemeddelelse, hvor vicedirektør Anders Due maner til besindighed.

- Vi har aftaler med ca. 1.600 erhvervskunder, som får kørt post ud direkte fra post- og distributionscentre. Hovedparten af disse erhvervskunder vil ikke opleve forandringer, og de vil fortsat få den ekstra service, at vi leverer post til dem tidligt om morgenen. Der er således ikke tale om, at vi generelt vil foretage udkørslerne 1-1½ time senere.
-Et fåtal af erhvervskunderne vil dog opleve, at de med virkning fra 1. april modtager posten en smule senere end i dag. Vi vil i vores tilrettelæggelse af driften planlægge udkørslerne til de berørte kunder, så de i fremtiden modtager post lige så tidligt som nu. Det vil ske i så høj grad, det er muligt. I nogle enkelte tilfælde kan det betyde, at store kunder får leveret posten i mere end en udkørsel, så en mindre del af posten vil være fremme senest kl. 7.30-8.00, afhængig af udkørselsstedet.
- I disse dage går vi i dialog med de berørte kunder om ændringerne. Via dialogen med kunderne ønsker vi at finde de rigtige løsninger på den enkelte kundes behov. Vi vil fortsat sikre en service, der inden for de givne rammer opfylder kundernes behov, lyder det fra Post Danmark.
-ls.

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden