spacer
Hvem bærer risikoen ved stormen?

Forvirringen ovenpå en storm kan være stor, for hvem skal egentlig betale for forsinkelse og ødelagte materialer? Dansk Byggeris juridiske afdeling giver svar på det juridiske ansvar for stormskaderne, hvad enten arbejdet er omfattet af AB 92 eller ej.

Udføres arbejdet efter AB 92 kan entreprenøren få forlænget tidsfristerne for byggeriet i henhold til bestemmelsen om ”force majeure”. Forlængelsen skal vare lige så længe som den ekstra tid arbejdet reelt varer. Til gengæld må entreprenøren selv dække omkostningerne ved forlængelsen såsom byggepladsdrift mv.
Har stormen f.eks. lagt en mur ned, er det også entreprenørens hovedpine at sørge for den kommer op at stå igen. Entreprenøren bærer risikoen ved materialer og udførte arbejder indtil det er leveret til ibrugtagning for bygherren, og det gælder for alle materialer uanset om de er leveret som bygherreleverance eller af entreprenøren selv.
Men bygherren skal ifølge AB 92 også tegne en stormskadeforsikring, og den dækker både udførte arbejder og materialer, der skal bruges til opførelsen. I praksis er det derfor kun selvrisikoen i forsikringen som entreprenøren kommer til at dække.
Entreprenørens materiel og maskiner er vil dog være dækket af entreprenørens egen forsikring.

Er arbejdet ikke omfattet af AB 92 gælder force majeure-reglen om forlængelse stadig, og også her skal entreprenøren selv dække udgifterne ved forlængelsen.
Ødelagte arbejder vil også blive dækket af bygherrens forsikring, hvad enten arbejdet er meddelt til forsikringen eller ej. Dog kan forsikringen reducere udbetalingen i det omfang en meddelelse ville have medført en højere præmie.
Dertil kommer at materialer ikke er dækket.

Stilladser er et specielt område. Her placeres risikoen for skader på stillads, net og presenninger forskelligt afhængigt af, om det er Dansk Byggeris Standardvilkår, der er brugt i lejekontrakten.
Er stilladset lejet ifølge standardvilkårene er det lejer, der bærer risikoen for stilladset. Men udlejer skal ifølge vilkårene tegne en forsikring på stilladset, hvorfor det kun er selvrisikoen lejer kommer til at betale.
Et kildent punkt er dog brug af net og presenninger på stilladset. I de fleste kontrakter indgår de nemlig sådan, at udlejer bærer risikoen ved alle vindstyrker op til orkanstyrke. Men blæser der en orkan er det pludselig lejer, der står med risikoen.
Når standardvilkårene ikke er vedtaget mellem lejer og udlejer, er det udlejer der bærer risikoen for stillads, net og presenninger.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden