spacer
Fejl på mange vinduer

Velux tilbagekalder ovenlysvinduer, da der er konstateret konstruktionsfejl

Den danske ovenlysproducent Velux, der er en del af VKR Gruppen, har valgt at tilbagekalde ovenlysvinduer fra en serie, der er solgt fra efteråret 1998 til sommeren 1999, efter at der ved kvalitetskontrol og markedsopfølgning er konstateret konstruktionsfejl i ovenlysvinduerne fra denne serie.

Totalt drejer det sig om 5.000 til 10.000 vinduer, som kan være skadet.

Konstruktionsfejlen indebærer, at der kan opstå utæthed ved skruerne på den udvendige beklædning af vinduets sidekarm. Denne utæthed kan beskadige vinduet og forkorte dets levetid betragteligt, og der er risiko for, at bygningsdele omkring vinduet kan blive beskadiget, oplyser Velux.

Ovenlysproducenten tilbyder gratis serviceftersyn, hvor fejlen rettes, ligesom eventuelle skader udbedres.

På den øverste del af rammen på Velux-vinduer er der et typeskilt, som bliver synligt, når vinduet åbnes. De vinduer, som har konstruktionsfejlen, har et typeskilt, hvor der øverst til venstre står koden GGL eller GHL og nederst til højre AG08, AG09, AG10, AG11, AG12, AH01, AH02, AH03, AH04 eller AH05.

Ejere af de pågældende vinduer opfordres til at kontakte Velux via www.Velux.dk/eftersyn eller på tlf. 80 60 45 16 og opgive kode sammen med de øvrige numre på typeskiltet.
-jhan

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden