spacer
Partnering giver større tilfredshed

Undersøgelse bekræfter at partnering giver større kunde-tilfredshed end traditionelle samarbejdsformer

Byggeriets kunder er mere tilfredse, når et byggeprojekt gennemføres i et partnering-samarbejde frem for traditionelle udbudsformer som fag-, hoved- eller totalentreprise.

Det viser den hidtil største, danske sammenligning mellem partnering og traditionelle samarbejdsformer i byggeriet. Undersøgelsen omfatter 167 bygge- og anlægsopgaver, som entreprenøren NCC har udført i årene 2000 til 2004.

- Kundernes dom er entydig: Partnering giver bedre byggeri end alle andre, traditionelle samarbejdsformer. Resultatet af den omfattende undersøgelse er meget glædeligt, fordi vi med vores partnering-koncept har ønsket at udvikle en arbejdsform, hvor kunderne klart oplever at få merværdi, når de bygger med NCC, siger koncerndirektør Torben Biilmann, NCC Construction Danmark.

Af de 167 undersøgte opgaver var de 37 udført som et partnering-samarbejde, mens de øvrige 129 var udført i traditionelle entrepriseformer.

Efter afslutning af alle større bygge- og anlægsopgaver bliver NCC’s kunder bedt om en skriftlig evaluering, hvor kunden giver NCC’s arbejde karakter fra ét til fem. Det er kundernes skriftlige tilbagemeldinger, der danner baggrund for sammenligningen af de 167 byggesager.

Sammenligningen viser, at partnering-kunderne giver højere karakterer på samtlige otte målepunkter, som indgår i kundernes bedømmelse.

En opgørelse fra NCC’s juridiske afdeling viser, at i de år, entreprenøren har arbejdet med partnering, har der ikke været retstvister om en partnering-opgave.

- Vi er kommet meget langt med vores evner til at formidle et samarbejde, som er til byggeriets bedste. Fra at have en konfliktfyldt atmosfære i byggebranchen er vi ved at opbygge en helt ny kultur, hvor alle tager ansvar for at skabe det samlet set bedste byggeri, siger Torben Biilmann.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden