spacer
Store lokale skovskader

I Danmark er det gået værst ud over Nordsjælland, Midt- og Nordjylland

Mange danske skovveje er netop nu ufremkommelige som følge af væltede træer, hvilket gør det vanskeligt at danne et overblik over skaderne efter weekendens storm, men Skov- og Naturstyrelsen skønner, at det er gået værst ud over Nordsjælland, Midt- og Nordjylland.

Klosterhedens Statsskovdistrikt i Vestjylland melder, at der er faldet, hvad der svarer til 1-2 års hugst, i Nordjylland har stormen bl.a. ramt Tranum Plantage, og private skove som Rold Skov, skovene ved Løvenholm på Djursland og Frijsenborg ved Hammel oplyser om egentligt stormfald med fladefald af træer og måske, hvad der svarer til flere års hugst.

Lokalt kan det se alvorligt ud som efter orkanen i 1999, men det gør det ikke på landsplan, selv om stormen har sat sig spor overalt i landet, hvor der fra alle skove meldes om spredt fald med mange væltede træer – også store træer. Det er især nåletræer, der er faldet, fordi de ikke er lige så robuste som løvtræerne. Særligt udsat var kanter og rande, hvor vinden har kunnet få fat i svækkede træer.

Skov- og Naturstyrelsen, der har travlt med at rydde op efter stormen, først og fremmest ved at fjerne væltede træer fra de offentlige veje og dernæst fra skovvejene, vil i løbet af et par dage give et samlet bud på omfanget af stormskaderne.

Tilsyneladende er det gået langt værre ud over skovene i Sydsverige. Ifølge skovdirektør Mats Sandgren fra den store Södra-koncern i Växjö kan mere end halvdelen af den normale årlige skovtilvækst være blevet blæst omkuld på en enkelt aften.

- Det står allerede klart, at det er mere end 50 mio. kubikmeter skov, der er blæst omkuld, så det er de værste skovskader i mange år, oplyser Mats Sandgren.
-jhan 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden