spacer
Først opsving senere på året

Kun fritids- og institutionsbyggeriet vil opleve fremgang i 1. kvartal, mener TUN

For byggeaktiviteten bliver det ikke nogen særlig opløftende start på det nye år, men trods udsigten til en sløv start på året er der gode udsigter for byggeriet, når der ses på 2005 som helhed.

Det konkluderer Trælasthandlerunionens adm. direktør Palle Thomsen på baggrund af den netop offentliggjorte TUN Tendens for 1. kvartal 2005.

- Udsigten for 1. kvartal vidner ikke om fremgang for det samlede byggeri på landsplan, idet den samlede byggesum generelt er to-tre procent lavere end på samme tidspunkt i 2004.

Kategorierne fritids- og institutionsbyggeri er de eneste to grupper, hvor der spores en fremgang, og det kan ikke opveje de negative tendenser, der er i bolig-, industri- og erhvervsbyggeriet, siger Palle Thomsen.

Trods den sløve start på året er der gode udsigter for byggeriet i 2005 som helhed.

- Erhvervenes faste investeringer ventes at vokse med 4,8 procent i 2005 som følge af den stigende kapacitetsudnyttelse. Erhvervsinvesteringerne forventes dermed at være en af de vækstdrivende kræfter i de kommende år, hvorfor vi må forvente, at industri- og erhvervsbyggeriet vil rette sig i de kommende kvartaler i 2005, fortæller Palle Thomsen, som samtidig noterer, at kategorien boligbyggeri kun i begrænset omfang omfatter det private parcelhusbyggeri.

- i 2005 regner vi med et fald i boliginvesteringerne på to procent, og det må tilskrives det støttede boligbyggeri. Det private boligbyggeri skønnes derimod at vokse som følge af Forårspakken, den kraftige indkomststigning i 2004, de høje ejendomspriser og den lave rente, siger TUN-direktøren.

Positive forventninger

Fredag offentliggjorde Danmarks Statistik konjunkturbarometret for bygge- og anlægssektoren, som er en sammenvejning af forventningerne til beskæftigelse og ordrebeholdning.

For anden måned i træk var den sammensatte konjunkturindikator positiv.

Bygge- og anlægssektorens forventninger til de kommende tre måneder er således steget med to procentpoint fra 1 i november til 3 i december, når der korrigeres for sæsonudsving. Den sæsonkorrigerede indikator for beskæftigelse er steget fra 2 til 5 og for omsætning fra 7 til 9.

Industriens forventninger til de tre næste måneder blev ligeledes offentliggjort fredag, og her er der en stigning på 3 procentpoint fra minus 2 i november til 1 i december.
-jhan

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden