spacer
25.000 virksomheder screenes i 2005

Første etape af Arbejdstilsynets (AT) landsdækkende screenings-kampagne er skudt i gang pr. 1. januar. Alle landets 200.000 virksomheder skal fremover kunne dokumentere, at der er orden på arbejdsmiljøet i form af arbejdspladsvurderinger og en sikkerhedsorganisation.

I indeværende år regner AT med at besøge 25.000 virksomheder, og det er i første omgang det offentlige, med bl.a. døgninstitutioner, hjemmepleje og sygehuse, samt jern- og metalområdet der screenes. Derudover screenes der hovedsageligt i brancher med pligt til at være tilsluttet en Bedriftssundhedstjeneste.

Virksomheder med den manglende lovpligtige arbejdspladsvurderinger eller manglende sikkerhedsorganisation bliver udtaget til et grundigt tilsyn og får evt. et rådgivningspåbud. AT vurederer, at det især er de små virksomheder med fem eller færre ansatte, der har rod i den lovpligtige arbejdspladsvurdering, men forventer dog også problemer hos de mellemstore virksomheder.

Screeningen er en syv-årig kampagne, hvor de enkelte brancher screenes efter tur. Byggebranchen screenes ifølge AT’s offentliggjorte oversigt fra januar 2007 til januar 2008.
AT vil dog stadig vil gennemføre tilsyn som led i stikprøvekontrol eller på baggrund af f.eks. klager eller arbejdsulykker, og der gennemføres tilsyn uafhængigt af om virksomheden er blevet screenet eller ej.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden