spacer
Teglblokke ind i dansk byggeri

For første gang anvendes tyske teglblokke på en større byggeopgave i Danmark.


Af journalist Jørgen Hansen

Det minder meget om at bygge med legoklodser. Det er særdeles vigtigt at få sat det første skift 100% i lod og vater, for ellers kan det længere oppe gå grueligt galt. Nøjagtigheden har stor betydning for hastigheden af den videre opstilling samt så sandelig også for murværkets stabilitet.

Aktiviteten er stor på en byggeplads på Kløverstien i Holbæk, hvor Boligselskabet Slotsparken v/Dansk Boligselskab er ved at opføre en ’landsby’, Bernts Have, bestående af 36 boliger, tegnet af Henning Larsens Tegnestue og opført i samarbejde med hovedentreprenør Anker Hansen & Co., Frederikssund.

For første gang anvendes her Wienerberger Porotherm Teglblokke på en større byggeopgave i Danmark, og byggeriet følges derfor med stor interesse.

Porotherm anvendes i Holbæk-projektet som monovæg – det vil sige en 36,5 cm teglblok med 1,5 cm puds indvendigt og 2,0 cm letpuds udvendigt, hvilket er færdigt murværk, som opfylder kravene til isoleringsevne.

- Det er relativt få byggeopgaver, hvor teglblokkene hidtil har været anvendt. Senest er der opført dobbelthuse i Holstebro, og de er blevet benyttet ved en række om- og tilbygninger, men jeg er ikke i tvivl om, at teglblokkene vil vinde stadig mere frem også i dansk byggeri. I Tyskland bruges teglblokkene i hen mod 70% af det tæt-lave murede byggeri, oplyser salgschef Karsten E. Kristiansen, Wienerberger, der er et datterselskab i østrigske Ziegelindustrie AG, verdens største teglselskab.

- Stadig flere bygherrer og arkitekter har fået øjnene op for, at det er et godt materiale til fornuftige penge. Der er da også tilsagn om flere større projekter, og jeg har kendskab til, at en række enfamiliehuse vil blive bygget med teglblokke.

- Det største marked vil utvivlsomt blive som bagmur, hvor produktet er særdeles konkurrencedygtigt. Eksempelvis kan isoleringen jo spares. Alene muligheden for bagmure af teglblokke i vægtykkelser fra 17,5 cm og op til 42,5 cm giver plads til en lang række nye og sunde murværkskonstruktioner, siger han.

Karsten E. Kristiansen erkender dog, at der i dag er en barriere for, at blokkene for alvor skal vinde indpas i Danmark.

- Danske murermestre har hidtil taget en række forbehold, og ved byggeriet i Holbæk var danske murere jo langt dyrere end de tyske, som nu benyttes. Murerfaget skal således først se lyset for enden af tunnelen, før blokkene rigtigt vinder frem i stor stil.

Tyske murere

Det er således murere fra Kiel-området, der arbejder i Bernts Have. De arbejder i holdskift med en syv dages arbejdsuge på i alt 70 timer. Der er indgået aftale med SiD Slagelse Murersvende, så der betales altså også fagforening her, udstationeringstillæg m.v.

- Helt bortset fra, at det viste sig at være dyrere at benytte danske murere, ville de danske murere have nogen til at mure og andre til at pudse. Det var vi ikke interesseret i, da der på den måde kunne opstå mulighed for tvister.

- Vi ville derfor have de samme til at stå for opmuring og pudsarbejde. Hertil kommer, at det er en ganske normal måde at bygge på i Tyskland, mens danske murere ingen erfaring har, så vi var da glade for via Wienerberger at få kontakt med et tysk murerfirma, siger direktør Gert Hansen, Anker Hansen & Co.

Formand Tor Mathiasen, SiD Slagelse Murersvende, oplyser, at de tyske murere arbejder på samme vilkår, som danske ville have gjort.

- Der er lavet overenskomst med entreprenørfirmaet, så det er ikke noget, vi blander os i. Vi har også af en eller anden årsag mange jyske og fynske murere, som arbejder her på Sjælland. Det er jo blevet nemt, efter at broen er kommet.

- Det er da helt sikkert, at danske murere i højere grad skal interessere sig for denne måde at bygge på med teglblokke, hvis det for alvor vinder frem. Vi har da også tænkt os at lave PR for teglblokke over for medlemmerne, så de er opmærksomme på dette område, fortæller Tor Mathiasen.

Karsten E. Kristiansen fra Wienerberger oplyser i øvrigt, at firmaet ved danske opgaver tilbyder at stille en murer til rådighed, som har prøvet at arbejde med teglblokke, så danske murere kan få undervisning.

Produktet

Byggesystemet - med teglblokke fremstillet af ler helt uden kemiske bindemidler - er hurtigt at opstille.

- Det unikke ved disse teglblokke er de planslebne top og bund overflader uden ujævnheder, der bevirker, at teglblokkene kan opstilles med et minimalt forbrug af tyndmørtel, som let påføres med en mørtelrulle.

- I sammenligning med andre byggematerialer har teglblokkene den laveste formændring i forbindelse med statisk belastning samt ved varme- og kuldepåvirkninger. Det giver lang levetid og vedblivende kvalitet. I huse opført med teglblokke som massivt murværk minimeres risikoen for skimmelsvampe og fugtige vægge, idet teglblokkene har stor modstandsevne over for korrosion og råd, fremhæver Karsten E. Kristiansen.

I kraft af pore- og kapillarstrukturen har teglblokkene en bemærkelsesværdig høj isoleringsevne. Ifølge producenten opfylder de uden problemer de nye krav til isoleringsevne.

Vægge af disse teglblokke virker som et naturligt klimaanlæg, så temperatursvingninger udlignes ved teglblokkenes evne til at optage og afgive varme. Om vinteren er huset varmt og om sommeren køligt. Som diffusionsåbent byggemateriale har tegl samtidig den laveste restfugt sammenlignet med andre byggematerialer til vægge. Når teglblokkene leveres til byggepladsen, er de tørre, og som følge af det lave forbrug af mørtel opnås et murværk med den meget lave restfugtprocent.

Producenten fremhæver desuden, at teglblokkene ikke indeholder giftstoffer eller afgiver skadelige dampe eller afgasninger. De er desuden antiallergitestet ved direkte hud- og mundkontakt.

Tilpasning

Den hurtige forarbejdning, hvor mørtel påføres med en rulle, skulle bevirke en besparelse på imod 40% af arbejdstiden i forhold til traditionel opmuring af teglblokke med mørtel i ligge- og studsfugen.

Med det kun omkring 1 mm tynde mørtellag spares op til 90% mørtel. Mens der altså er et lavt forbrug af mørtel i liggefugen, er studsfugen helt mørtelfri. Det bevirker, at der ikke er eller opstår kuldebroer.

Blokkenes gennemsnitsvægt er 14,1 kg, og der er udviklet specielle greb. For håndværkerne bliver der langt færre løft (16 pr. m2) end ved traditionelt byggeri.

Ifølge teknisk direktør Ole Jepsen, Anker Hansen & Co., er det ved byggeopgaven i Holbæk nødvendigt at arbejde i mindst fem plusgrader, så derfor er byggeriet overdækket, indtil der skal tag på.

- Byggeriet er hidtil forløbet nogenlunde planmæssigt, men der har da været en del tilpasningsarbejde. Arkitekter har det jo med at glemme de praktiske detaljer, og de kendte naturligvis heller ikke dette byggesystem til bunds på forhånd.

- Til gengæld får vi nogle erfaringer, som vi forhåbentlig kan drage nytte af ved fremtidige opgaver. Umiddelbart kan jeg se store fordele ved dette byggesystem, ikke mindst rent økonomisk.

Økonomien ved denne byggeopgave kan langt fra gøres op endnu, men Ole Jepsen anslår, at der vil være en besparelse på 10-15% i totalpris pr. kvadratmeter, men at den kan blive endnu større. Det har meget med projekteringen at gøre, og her spiller erfaring atter en rolle.

Efter arkitektens ønske bliver lejlighederne sandfarvede, så de falder bedst muligt ind i landskabet. Lejlighederne får gulvvarme, solfanger m.m.

I samme område opfører entreprenørfirmaet fire punkthuse med i alt 24 lejligheder på helt traditionel vis, så der er direkte sammenligningsgrundlag.

Bemærkelsesværdigt ved teglblokbyggeriet er, at det er en særdeles ren byggeplads – her er kun meget lidt spild, og det flyder naturligt nok ikke med isoleringsmaterialer m.v., som det ellers opleves på en byggeplads.

Entreprisen er for Anker Hansen & Co. på godt 43 mio. kr. plus moms for byggeopgaverne i Holbæk.


Porotherm anvendes her som monovæg – 36,5 cm teglblok med 1,5 cm puds indvendigt og 2,0 cm letpuds udvendigt. Foto: Tom Bartho.

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden