06-10-2022 

www.skantag.dk
Tagdækning

www.heibing.dk
Stilladser

www.kjsteel.dk Trapper og gelændere

CC Fliser (ingen hjemmeside) Murerarbejde
Storebror til tvillingehuse

Kæmpe atriumhus afslutter trilogi af familiære kontorhuse i Ny Tøjhuskvarter

Af Niels Nielsen, arkitekt maa

De to arkitektonisk nært beslægtede kontordomiciler til Kommunernes Landsforening og fagforeningen HK i den nye bydel Ny Tøjhuskvarter ved Islands Brygge har fået et nyt familiemedlem. Revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte samler tre københavnske afdelinger i et kontorhus, der med gennemgående dobbelte glasfacader og en indretning omkring et stort atrium fortsætter det arkitektoniske udtryk i de to nabobygninger.

Forskellen mellem de eksisterende og det nye kontorhus ligger i størrelsen.
Deloitte-Huset udgør et imponerende stort volumen, der rummer lige så meget etageareal som de to eksisterende bygninger til sammen!

20 kilometer

Det er et stort kontorhus, der afslutter kompositionen af tre arkitektonisk beslægtede erhvervsbyggerier ud mod Amager Boulevard i den nye bolig- og erhvervsbydel, Ny Tøjhuskvarter. Bygningens ejer, revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte, flytter ind på imponerende 26.000 m2 med kontor-, møde- og kantinefaciliteter, der er fordelt på syv etager. Under terræn ligger yderligere to etager med 12.000 m2 til arkiv, medarbejderlokaler og parkeringspladser til 400 biler.

’ Det specielle ved dette projekt har været byggeriets store størrelse,’ fortæller produktionsdirektør Knud Erik Jørgensen fra KPC Byg, der har haft totalentreprisen på projektet.

’ Det er helt andre materialemængder end normalt, der skal bestilles til så stort et byggeri. For eksempel er der anvendt 20 km brandimprægnerede asketræslister til den indvendige beklædning af atriet!’
I forhold til de to nabokontorhuse fremstår Deloitte-Huset ikke umiddelbart, som om det rummer det samme etageareal som de to andre til sammen.

Alle tre huse har samme taghøjde og facadebredde og udgør til sammen en helstøbt komposition, hvor de arkitektoniske forskellene ligger på detaljeniveau.
Deloitte-Huset har dog en længere grundplan og rummer en ekstra etage, fordi bygningen ikke ligesom de to nabohuse har en dobbelthøj stueetage ud mod spejlbassinet foran bygningerne ved Amager Boulevard.

Social funktion

Deloitte-Husets store volumen opleves først inde i bygningen.
Fra receptionen ved hovedindgangen på den lange vestfacade ledes kunder og medarbejdere ind i bygningens centrale atrium, hvor et dramatisk forløb af forskudte trapper og gangbroer løfter rummet op i syv etagers højde.

Den store trappe fører fra den øverste mødeetage og diagonalt ned gennem kontoretagerne for at munde ud ved kantinen i husets nordlige del. Et dynamisk forløb af langs- og tværgående trapper, der opdeler atriet i to zoner.
’ Trappen er ikke kun til pynt,’ forklarer arkitekt Torben Østergaard fra 3XNielsen, der har tegnet kontorbygningen.

’ Udformningen er bestemt af, at trappen har en vigtig social funktion internt i virksomheden som uformelt mødested for medarbejderne, der kommer fra flere forskellige afdelinger, som nu lægges sammen. Derfor er den også orienteret ned mod kantinen og ikke mod ankomsten.’

’ Virksomhedens kunder tager omvendt den direkte vej med elevator fra receptionen op til mødelokalerne på øverste etage, eller de bliver i stueetagen i den offentlige zone mod syd, hvor der også er mødelokaler og en konferencesal,’ fortæller Torben Østergaard.
Det store kontorhus samler Deloittes tre københavnske afdelinger, der har været spredt på Østerbro, Tuborg Nord i Hellerup og H.C. Andersens Boulevard. Samlet vil op til 1500 medarbejdere være beskæftiget i bygningen.

I foråret 2002 sammenlagdes Deloitte med revisions- og rådgivningsvirksomheden Andersen i Danmark. Og opførelsen af det nye domicil bliver det fysiske udtryk for sammensmeltningen af de to virksomheder.

Få minutters gang

Kontorhusets øverste etage er en tilbagetrukket penthouseetage med udgang til en tagterrasse mod nordvest. Herfra opleves bygningens optimale beliggenhed langs en af Københavns hovedindfaldsveje med Stadsgraven og Christianshavn Volde i forgrunden for udsigten over Københavns Havn og Centrum.

Tilgængeligheden er på samme måde god med få minutters gang til Metro-stationen, Islands Brygge, ligesom de rekreative muligheder langs Havnen og i City også ligger inden for rimelig gåafstand.

Hængende haver

I den øverste etage er indlagt en indre tagterrasse med en malerisk cirkelformet plan. Tagterrassen danner et nyttigt afskærmet udendørs pauserum mellem mødelokalerne, der samtidig trækker dagslys dybt ind i den store bygningskrop.
På samme måde er der lavet dybe udskæringer til store indre uderum i facaderne mod syd, øst og vest. Udskæringerne er i to og tre etagers højde og indrettet som dekorative ’hængende haver’ inde i bygningen, hvor slyngplanter får lov at brede sig i hele rummets udstrækning langs opspændte wirenet.

Ingen konvektorer

Facadens udskæringer og grønne beplantninger giver variation og nedskalerer kontorhusets store glasfacader, der strækker sig fra gulv til loft på alle etager.
Yderligere får glasfacaden liv af de vandrette persienner, der som solafskærmning ligger i mellemrummet af den dobbeltglasfacade.

’ Persiennerne er som udgangspunkt altid parkeret i aktiv position. Vippefunktionen af persiennerne kan styres individuelt efter behov af medarbejderne eller overstyres centralt,’ fortæller Torben Østergaard.

’ På den måde vil facaderne variere og skifte karakter afhængig af vejret og tidspunktet på dagen og året.’

Glasfacadens dobbelte konstruktion med enkeltglas yderst og termoglas inderst har først og fremmest til formål at dæmpe trafikstøjen fra Amager Boulevard.
Den dobbelte glasfacade har dog desuden en gavnlig funktion for reguleringen af indeklimaet.

Mellemrummet mellem de to lag glas fungerer som en buffer-zone, der i vinterperioden vil have en højere temperatur end udeluften. På den måde medvirker dobbeltfacaden til at minimere kuldenedfaldet så meget, at det ikke er nødvendigt med konvektorer langs facaden. Indeklimaet i kontorområderne reguleres således alene gennem indblæsning af luft.

Læs også: "Månedens detalje" - Grønt gadelys »


Én grund tilbage

Grundstykket, hvor Deloitte-Huset ligger i dag, var oprindeligt planlagt til at huse et multidomicil under navnet Copenhagen Atrium med plads til flere forskellige virksomheder.
Bag projektet stod et norsk ejet udviklingsselskab, der dog skrinlage projektet som følge af den generelle nedgang i erhvervslivets investeringslyst i nybyggeri i de første år af det nye årtusinde.
I sommeren 2003 blev både grund og projekt overtaget af Deloitte til opførelse af et nyt hovedsæde til virksomheden.
-nn

Copenhagen Atrium

Ny Tøjhus-grunden var indtil midten af halvfjerdserne udlagt til militære formål. Selve navnet, Ny Tøjhus, refererer til, at området i slutningen af 1800-tallet blev inddæmmet for at supplere den gamle Tøjhus-bygning på Slotsholmen fra Chr.IV’s tid til opbevaring og fremstilling af materiel til forsvaret af København.
’ Tøjhus’ betyder ’arsenal’.
I slutningen af 1990’erne startede omdannelsen af området til en ny bolig- og erhvervsbydel med navnet Ny Tøjhus-kvarter.
Erhvervsbyggerierne er placeret ud til den stærkt trafikerede Amager Boulevard, som afskærmning for de bagvedliggende boligkarreer.
I lighed med Københavns historiske by bliver Ny Tøjhus-kvarter præget af kanaler, som domiciler og boligbyggerier er placeret delvis ude i.
I dag er der kun én ledig grund tilbage i Ny Tøjhus-kvarter. Det er det store grundstykke på hjørnet af Amager Boulevard og Torshavnsgade, der er udlagt til erhvervsbyggeri. Alle øvrige grunde er enten allerede bebygget eller byggerier er under opførelse.
-nn

Fakta  
Bygherre:
Deloitte
Bygherrerådgiver: Iver Albæk Byggerådgivning ApS
kons - NIRAS A/S
instal - Søren Jensen A/S
Totalentreprenør: KPC BYG A/S
Arkitekt: 3XNielsen A/S
Ingeniør: Leif Hansen A/S
Areal: 26.000 m2
+ 12.000 m2 k ælder

«  Forside Tidligere Byggerier »