Leverandører satser på lettere plader - Træ Guiden - Byggeri.dk - Alt om træ

Byggeri.dkTræ Guiden

« TilbageArtikel

Leverandører satser på lettere plader

Leverandører satser på lettere plader

Fremtidigt fokus på arbejdsmiljøet vil skabe større efterspørgsel på lettere og færdigbehandlede materialer. Hvor interessen for lette gulv- og tagplader dog er til at overse, mærker leverandørerne af krydsfinerplader og plader til passiv brandsikring allerede nu en stigende interesse

Af Hans Windeløv

- Arbejdsmiljøet spiller en større og større rolle i håndværksfagene. Tømrerfaget er ingen undtagelse. Samtidig skaber manglende arbejdskraft i byggebranchen behov for nye måder at bygge på og nye materialer, der er nemmere at håndtere og samtidig giver en lettere arbejdsgang. 

Sådan siger salgschef Johnny Vind fra UPM-Kymmene Wood A/S, der er leverandør af egne finske krydsfinerprodukter til det danske marked. Derfor er UPM klar med en række nye produkter på det danske marked, der kan hjælpe til at lette byggeprocessen. 

- Wisa-Paintply er en malbar og alsidig krydsfiner, der kan bruges både som væg- og loftplader og til mange andre formål. Det er en let plade, der er belagt med malingspapir, som efter montering er klar til maling. Grunder eller afpudsning er overflødig, hvilket gør, at man undgår problemer med eftervirkninger fra en eventuel forkert behandling, siger Johnny Vind. 

Slut med skimmelsvamp
Et andet produkt fra virksomheden er den imprægnerede konstruktionskrydsfiner Wisa-Roof. 
- Problemet med skimmelsvamp på tagkrydsfinerplader er nemlig et stigende problem i det danske byggeri. Det skyldes til dels forkerte plader, manglende afdækninger af plader i våde perioder og efterfølgende manglende ventilation, siger Johnny Vind.

Wisa-Roof, som er en specialkonstruktion, kan som undertagsplade give byggeriet mere stabilitet og højere kvalitet, og imprægneringen mod skimmelsvamp gør den ideel som afløser for tagbrædder, da den i kortere tid under normale vejrforhold kan stå ubeskyttet. Så her sparer entreprenøren eller håndværkeren tid og penge på selv at imprægnere eller at overdække. 

Wisa-Spruce 2440x610 mm er den tredje af de nylancerede produkter. Den er virksomhedens normale konstruktionskrydsfiner i halv størrelse. Det gør den lettere at håndtere, både hvad vægt og størrelse angår. 

Helhedsløsninger er vigtige
Det er tre plader, som ifølge Johnny Vind alle tager hensyn til kvalitet, miljø og en lettere arbejdsgang, men som selvfølgelig er dyrere end normalt anvendte plader. Derfor mener han, det er vigtigt med en holdningsændring i den danske byggebranche. 

- Det er vigtigt at tænke på helhedsløsningen og ikke kun på den enkelte håndværkers arbejde. Problemet er mange gange, at en tømrer ikke vil betale mere for en plade, som gør det nemmere for f.eks. maleren. Var det derimod en totalentreprise, kunne det være en fordel for tømreren at montere en plade, som maleren efterfølgende ikke skulle spartle, grunde, male, mellemslibe og slutmale to gange. Her vægter vi kvalitet og miljø højt og satser på, at de nye produkter kan vinde indpas på det danske marked indenfor de kommende år.

Gulv- og tagplader i venteposition
Træbaserede plader til bærende konstruktioner som tag og gulv ligner sig selv til forveksling. Markedet for krydsfinerplader, der har stor bære- og brudstyrke, er nemlig præget af konservatisme, idet størrelse og vægt ikke er udviklet nævneværdigt den senere tid. Men selvom det ikke er på plademarkedet, de store revolutioner foregår, fornemmer importøren, Nordisk Pladeimport, at der er en vedvarende interesse for tiltag, der kan gøre arbejdsmiljøet bedre. Og her kommer pladestørrelsen ind i billedet.

- For cirka tre år siden introducerede vi en plade i halv størrelse på en messe. Det skortede ikke på interessen, fordi de fleste godt kunne se de mange fordele og muligheder i pladerne, som vi bl.a. mener, kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet. Både på byggepladserne og hos gør det selv-folket, siger adm. direktør Michael Schram, Nordisk Pladeimport.

Fleksible arbejdsprocesser
Pladen med målene 2440x610 mm er langt nemmere at håndtere for håndværkerne end de store plader (2440x1220 mm). Er man i gang på steder, hvor der er trangt med plads, er den nemmere at montere både for en og to personer, samtidig med at den lettere kan komme rundt i krogene. 

- Det gør arbejdsprocesserne mere fleksible og gør, at man nemmere kan håndtere pladerne, samtidig med at man slipper for ondt i ryggen, når man foretager skæve løft, siger Michael Schram. 

Tegnebogen styrer
Når pladen ikke er slået igennem, hænger det ifølge Michael Schram sammen med, at hjertet nogle gange går gennem tegnebogen, når tømrermesteren byder på en opgave. 

- Det er nemmere at regne en akkord ud, når man nu kender arbejdstempoet for håndteringen af de vanlige plader (2440x1220 mm). Og det er da rigtigt, at de mindre plader både er lidt dyrere, og at det tager en anelse længere tid at afslutte en opgave, når der er flere plader at montere. Men sammenholdt med den fleksibilitet og de forbedringer af arbejdsmiljøet pladen medfører, tror jeg, at det på længere sigt kan medføre, at arbejdsopgaverne bliver både billigere og hurtigere udført af håndværkerfirmaerne, siger Michael Schram.

Sverige med på vognen
Er pladen ikke populær i Danmark, er det modsatte dog tilfældet i Sverige. Ifølge Michael Schram fastsætter loven for arbejdsmiljø (pga. vægten) dér en maksimumstørrelse for pladerne i byggeriet. 

- Det har medført, at pladerne til brug i de bærende konstruktioner har vundet indpas i broderlandet, siger Michael Schram.

Han forventer ikke, at noget lignende sker i Danmark uden en ændring af lovgivningen. 
- Det har vi set ske på området for gipsplader, der pga. vægt er reduceret i bredden, så jeg ser ingen hindringer i, at noget lignende kan ske på træbaserede plader, for vi ved, interessen er der, siger Michael Schram.

En fjerdedel lettere
Også inden for brandhæmmende plader til bærende stålkonstruktioner i etagebygeri oplever man stor efterspørgsel på lettere materialer. Det har fået leverandøren Scandi Supply til at lancere pladen ScandiBoard F290. 

- Det er en letvægtsplade af Calcium Silikat, som kun vejer godt en fjerdedel i forhold til de gipsplader, man bruger. Det betyder en del for de folk, som skal bære på pladerne. Og derfor kommer det egentlig ikke bag på os, at der er stor opmærksomhed omkring produktet, siger adm. direktør i Scandi Supply, Bent Jensen.

Fugtige plader afgiver vand
Ud over at pladerne med den reducerede vægt forbedrer arbejdsmiljøet, fordi de er nemme at håndtere for håndværkerne, er der ifølge direktøren flere pointer, som gør dem attraktive. De fysiske egenskaber bliver ikke ændret, hvis pladerne bliver udsat for fugt, idet fugten hurtigt dræner ud af pladen igen. Det gør dem velegnede til byggeopgaver, hvor den brandhæmmende inddækning af stålkonstruktionerne sker udendørs. 

- Med Scandi Board er man ikke afhængig af, at hver etage i et byggeri bliver afsluttet og ligger i tørvejr, før man kan gå i gang med den passive brandsikring. Det gør, at man kan planlægge byggeopgaver med et så optimalt flow som muligt. Og samtidig opnår man en brandhæmmende effekt på et meget tidligt stadie for de bærende konstruktioner, der skyder i højden i det fri, siger Bent Jensen.

Opsætning uden beslag
Opsætningen sker både på vægge og omkring søjler. Pladerne, der findes i tykkelser fra 22 til 60 mm, leveres i størrelserne 1220X2040 og 1220x1000 og blev lanceret for et par år siden. Efter en start, hvor kunderne skulle se produktet an, ser det nu ud til, at de har taget det til sig. 

- Arbejdsmiljøet er en afgørende faktor. Og når pladerne er så lette, betyder det endvidere, at beslag ikke er nødvendige for monteringen. Så her sparer håndværkerne båd tid og kræfter, samtidig med at overgangene bliver pæne. Det skaber pæne resultater, når slutmalingen er udført, siger Bent Jensen. 

De gængse slagnumre udgøres af pladerne i 22–25 mm. De lever op til de krav, som siger, at de bærende konstruktioner skal kunne holde i 60 minutter i tilfælde af brand. De tykke på 60 mm anvender man fortrinsvis i byggeri, hvor der er særligt skærpede sikkerhedsforanstaltninger og krav om holdbarhed i op til 120 minutter. 

hawin@odsgard.dk