Vi gør det for pengenes skyld - Lavenergi Guiden - Byggeri.dk - Alt om lavenergi

Byggeri.dkLavenergi Guiden

« TilbageArtikel

Vi gør det for pengenes skyld

Vi gør det for pengenes skyld

Mærkbare besparelser på varmeregningen og elregningen er den største motivation for, at husejere går i gang med at energirenovere deres huse. Mindre betydning for husejerne har snakken om den globale opvarmning og ønsket om mindre afhængighed for Danmark af energiforsyning udefra. Det fremgår af rapporten Energirenovering. Incitamenter og barrierer blandt husejere i Furesø Kommune fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København.
 
Bag rapporten står seniorforskerne Henrik N. Knudsen og Ole Michael Jensen, der har ville finde ud af, hvorfor det kun er få parcelhusejere, der energirenoverer deres boliger, når der er mange fordele at hente ved en renovering.
 
683 boligejere er spurgt
Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 683 parcelhusejere i Furesø Kommune, der har rigtig mange parcelhuse bygget i 1960'erne og 70erne. Af undersøgelsen fremgår det, at også bedre temperaturforhold, bedre indeklima generelt i boligen og en højere pris ved salg spiller ind på husejernes lyst til at energirenovere.
 
Blandt de der har købt hus inden for de sidste par år ses en tendens til, at husets energiforbrug og indeklima har fået større betydning end tidligere. Yderligere motivation finder husejerne i muligheden for at få tilskud til investeringen, skattefradrag og en fornuftig tilbagebetalingstid.
 
Usikkerhed om gevinst bremser husejere
Når det kommer til barriererne for ikke at gå i gang med renoveringerne, siger en tredjedel af husejerne, at de er i tvivl om, hvad der er den rette løsning for at opnå energibesparelser. Herefter drejer det sig om økonomi, da en femtedel er i tvivl, om de kan fremskaffe finansieringen, og atter en femtedel tror ikke på, at energirenovering er rentabel på længere sigt.
 
- Energirenovering er kompliceret, og det opleves også sådan af mange husejere. Der er derfor behov for, at husejerne hjælpes på vej med både at vise hvilke potentialer, deres huse rummer, hvilke løsninger der er relevante og en afklaring af, hvordan en renovering økonomisk hænger sammen. Jo bedre økonomi der er i at energirenovere, jo hurtigere kommer husejerne frem til en beslutning om at komme i gang, siger Henrik N. Knudsen.
 
Glade for renoveringen
Når man spørger de husejere, der allerede har gennemført en energirenovering om deres oplevelser med indsatsen, er de overordnet tilfredse med resultatet. Energibesparelserne svarer stort set til det forventede, og husejerne har i mange tilfælde opnået et bedre indeklima i form at højere rumtemperaturer og færre trækgener. Knap halvdelen forventer, at investeringen vil tjene sig hjem på energibesparelser, mens lidt over en fjerdedel ikke forventer det.
 
Tilfredsheden er dog så stor, at knap 90 pct. vil anbefale andre at gennemføre en energirenovering.

  • Max WeishauptMax Weishaupt

    En varmepumpe fra Weishaupt er effektiv, økonomisk og miljøvenlig