Lær at færdes sikkert på stiger - Entreprenør Guiden - Byggeri.dk - Alt om entreprenør

Byggeri.dkEntreprenør Guiden

« TilbageAdvertorial

Lær at færdes sikkert på stiger

Lær at færdes sikkert på stiger

Sagkyndig i stiger

For registrerede virksomheder, stat, amt og kommune

Hvad siger arbejdstilsynet?
Stiger skal undersøges grundigt efter leverandørens anvisning - normalt mindst en gang årligt - af en sagkyndig person (AT-MEDDELELSE B.3.1.1 JULI 2005)


Stiger udgør en sikkerheds-risiko

Arbejdsgiveren skal sørge for, at en af ham udpeget person med jævne mellemrum efterser, at alle stiger er i korrekt stand.

Dette er ikke tilstrækkeligt for os...

Denne person skal have den nødvendige uddannelse som... sagkyndig i stiger

Hvad skjuler sig bag dette?
En sagkyndig er en person, som på grundlag af sin faglige uddannelse og erfaring, har tilstrækkelig viden om et specialområde - i det her tilfælde stiger - og som er så bekendt med gældende bestemmelser og tekniske foreskrifter, at vedkommende kan vurdere, om arbejdsredskabet er i sikker stand.

For at kunne arbejde som sagkyndig, skal man besidde den nødvendige fagviden og evnen til at se, hvor grænsen går. Det er ligeledes et ubetinget krav, at man kan handle selvstændigt.

Hvordan ser vi på stillingen som sagkyndig?
Ved opfyldelsen af kontrolopgaver er han/hun ikke bundet af andre instrukser eller pålæg. Vurderingen af kontrolresultatet må ikke kunne påvirkes.

Deltag i seminaret og vær med til at sikre, at du og dine kolleger færdes sikkert - både højt og lavt.

Hvad skal de vide om stiger?
Stiger er et af de ældste arbejdsredskaber. Ved deres tilpasning til forholdene på arbejdspladsen, er der i tidens løb opstået en mangfoldighed af stigetyper. Alligevel udgør stigen fortsat en sikkerhedsrisiko.

Arbejdstilsynets anvisninger (At-meddelelser B.3.1.1 juli 2005) kræver derfor:

  Den rigtige stige til den respektive arbejdsopgave.
  Korrekt adfærd på stigen.
  At stigen er i sikkerhedsmæssig korrekt stand.
  At stigen anvendes korrekt
  Stiger der anvendes, skal som minimum, opfylde bestemmelserne i DS/INSTA-650 eller EN-131.
  Stiger skal undersøges grundigt efter leverandørens anvisning - normalt mindst en gang årligt - af en sagkyndig person.


Stige-seminar omfatter:
1. Lovkrav (bekendtgørelse om arbejdsmiljø)
2. Arbejdstilsynet (At-meddelelse nr. B.3.1.1 juli 2005)
3. Standarder og normer
4. Stigetyper
5. Kontrol af stigens tilstand, fejlfinding
6. Eftersyn af stiger
7. Reparation og vedligeholdelse
8. Mærkning af stiger
9. Stigekontrolblad

NB!
Punkt 5, 6, 7, 8 og 9 bliver afholdt på vores lager/værksted.

Der anbefales en “praktisk” påklædning.

Deltager antal: Maksimalt 8 personer pr. seminar.

Arbejdstilsynet skriver til ZARGES DANMARK:
“Det er glædeligt, at ZARGES Danmark har taget problemet op med at undervise andre i, hvordan stiger skal undersøges og grundlaget herfor.
Der er et meget stort behov for information og oplysning om “rigtig” anvendelse af transportable stiger, idet antallet af ulykker i forbindelse med “forkert” brug af stiger er meget stort.”

stige-seminar

Entrepenørmaskiner

Alu stige

Anlægsmaskiner

Asbest

Asbestsanering

Beton Udstyr

Bly/tungmetaller

Blysanering

Brancheforening

Byggeaffald

Byggepladssikring

Bygningsafsætning

Bygningssanering

Entreprenør maskiner

Faldsikring

Fejemaskiner

Klorerede paraffiner

Kran Udstyr

Landinspektør

Lifte

Løfteudstyr

Maskinstyring

Miljøsanering

Multistiger

Nedbrydning

Nedskæring og demontering

PBC-sanering

PCB

Rullestillads

Sandafretter

Skimmelsvamp

Stiger

Stilladser

Teleskopstiger

Tyverisikring

Udlejning

Vakuumløfter

Wienerstige

Tilføj firma,
send en mail