Få støtte til udvikling af solceller og brintteknologi

EUDP åbner for ansøgninger til særpuljer for udvikling af integrerede solceller i bygninger og brintteknologier for i alt 30 millioner kroner

Regeringen og Enhedslisten har på Finansloven 2013 besluttet at afsætte 30 mio. kr. til en særlig indsats for at fremme bygningsintegrerede solceller og brintteknologier.

Derfor udbyder Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram nu henholdsvis 20 mio. kr. til udvikling og demonstration inden for bygningsintegrerede solceller (BIPV) samt 10 mio. kr. til brintteknologier i energisystemet.

Bygningsintegrerede solceller
Der åbnes nu for ansøgninger om støtte til samlede projekter om udvikling og/eller demonstration inden for bygningsintegrerede solceller.

Den teknologiske udvikling skal sigte mod billiggørelse og anvendelighed i byggeriet i 2 spor:

Løsninger til eksisterende byggeri ved f.eks. renoveringer. Fokus bør her være integrerbarhed, dvs. arkitektonisk gode tilpasninger til eksisterende byggematerialer, herunder reproducerbare, montagenemme standardelementer, men ikke nødvendigvis standardstørrelser. Løsninger til nybyggeriet og større renoveringer i form af præfabrikerede tag- og facadeløsninger. Fokus bør være arkitektonisk tilfredsstillende multifunktionelle byggekomponenter, og skalerbarhed og udskiftelighed er ønskeligt for sådanne systemløsninger.

Brintteknologier i energisystemet
Ligeledes indkalder EUDPansøgninger til projekter om udvikling og/eller demonstration af brintteknologier i energisystemet.

Den teknologiske udvikling skal sigte mod at implementere brint som energibærer i et fremtidigt energisystem med stigende elproduktion fra fluktuerende vedvarende energikilder som vind og sol. Særpuljen giver ikke tilskud til udvikling af brændselscelleteknologier.

Fristen for modtagelse af ansøgninger er fredag den 14. juni 2013 kl. 15.00

- jhn

19-04-2013

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer