Præmiering af godt og smukt byggeri 2013

For 48. gang præmierer Odense Kommune særligt godt og smukt byggeri, og i år blev to byggerier og et anlæg anerkendt for deres særlige indsats

Odense vil gerne være kendt for at tænke visionært og afprøve nye muligheder inden for det byggede miljø. Derfor søger kommunen hele tiden at stille høje og nutidige krav til sine egne bygværker. Det kan være til en daginstitution, en plads i bymidten eller en stibro over jernbanen.

- Men kommunen gør det heldigvis ikke alene. Omkring 90 % af den samlede bygningsmasse er privatejet. Det betyder, at private bygherres efterspørgsel på kvalitet er en vigtig forudsætning for udviklingen af arkitekturen og dermed for Odenses identitet og i sidste ende for den glæde, vi alle skal have i vores daglige omgivelser, siger by- og kulturrådmand Steen Møller, der stod overrækkelsen af diplomer og bronzeplader som tegn på kommunens anerkendelse til:

- Bygherre og arkitekt på administrationsbygningen, Odense Havn
- Bygherre og arkitekt på Skovbrynet (alment byggeri i Skibhuskvarteret)
- Bygherre og arkitekt på Sanderumgaard – den romantiske have

Dommerkomitéens begrundelser

ADMINISTRATIONSBYGNING, ODENSE HAVN
Bygherre Odense Havn
Arkitekt Bystrup Arkitekter A/S
Ingeniør ISC Rådgivende Ingeniører A/S

Administrationsbygningen for Odense Havn rejser sig som en kile i tre etager langs Odense Kanal og danner sammen med den nye Odins Bro et nyt sted, en berigende arkitektonisk helhed i det flade fjordlandskab. Kileformen tilfører bygningen et både enkelt og markant skulpturelt udtryk, der refererer til såvel konstruktionen i broens to svingende fag som havnens grove elementer og byder velkommen til Odense Havn.

SKOVBRYNET
Bygherre Fyns Almennyttige Boligselskab
Arkitekt Pluskontoret A/S
Ingeniør Oluf Jørgensen Ingeniører A/S
Rådgiver Dansk Boligbyg

Skovbrynets 56 almene boliger, der er fordelt på 4 boligtyper i 1-3 plan, er opført i mindre blokke, der skaber rumlig variation og trækker landskabet ind i bebyggelsen og således på forbilledlig vis udnytter nærheden til Skibhusskoven som et allestedsnærværende motiv. De enkelte boliger lader sig genkende i bygningernes arkitektoniske udtryk, hvorved skabes en variation, der peger på hver enkelt boligs betydning i helheden, der overalt opleves helstøbt.

SANDERUMGAARD – DEN ROMANTISKE HAVE
Sanderumgaardvej 150
Bygherre Susanne og Erik Vind
Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted

Sanderumgaards landskabelige have blev anlagt af Johan Bülow i 1793 med kanaler i bløde kurver, søer og slyngede stier, der førte fra sceneri til sceneri. Broer, mindestøtter, hytter, et rundtempel og flere lysthuse accentuerede og markerede specielle steder i haven, hvis langsomme forfald havde efterladt et sammenflettet stisystem, der ledte til de tidligere lysthuses placeringer. Den realiserede helhedsplan tydeliggør den landskabelige haves idé, samtidig med at det ruinøse forfald lever videre og bidrager til at havens naturprægede udtryk fortsat kan opleves.

- kj

19-04-2013

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer