Byggefejl gentager sig igen og igen

Forbrugerne klager igen og igen over de samme fejl, n√•r der har v√¶ret h√•ndv√¶rkere p√• bes√łg. Det konstateres i en analyse fra Dansk Byggeri i en gennemgang af syn- og sk√łnssagerne i Byggeriets Anken√¶vn fra 2003.
Det er f√łrste gang, Dansk Byggeri foretager en samlet analyse af sagerne, og den viser et m√łnster af fejl indenfor en bestemt gruppe bygningsdele. Ud af de 13 bygningsdele, der klages over, er der is√¶r problemer med tage, tunge yderv√¶gge, vinduer og yderd√łre, v√•drum samt gulve. Disse st√•r for sammenlagt 80% af sagerne.

- Inden for de fem bygningsdele, som oftest giver anledning til problemer, har vi foretaget en mere dybdegående analyse. Det giver os et indblik i, hvad det er, der går galt i de byggesager, som behandles hos Byggeriets Ankenævn og er dermed et konkret grundlag for vores rådgivning, kursus- og udviklingsaktiviteter, siger Kjeld Almer Nielsen, Dansk Byggeris erhvervstekniske afdeling. Han ser analysen som et supplement til de rapporter, de to byggeskadefonde udgiver.

Tagene topper klagelisten
I lighed med sidste √•r er det is√¶r tagene, der er problematiske med 23% af de 694 registrerede syn- og sk√łnssager i 2003.
Ved tagarbejdet klages der is√¶r over d√•rlig udf√łrelse, ut√¶theder i tagkonstruktionen, forkert udf√łrelse af undertaget og rygningsarbejdet.
Omkring udf√łrelsen er der ofte problemer ved udh√¶ng, hvor manglende forboring af bekl√¶dningen f√•r materialet til at fl√¶kke (her er det is√¶r eternittage, der klages over). Dertil kommer ofte manglende underst√łtning af rem, s√• taget s√¶tter sig, og der ses ofte l√łse tegl i skotrender, manglende fuglegitre og tagsten, der ikke er oplagt efter producentens vejledning.
Ut√¶theder i taget ses ofte i forbindelse med gennemf√łringer, hvor der mangler et stabilt underlag, s√• taget bliver ekstra udsat for vindskader. Og der er skader for√•rsaget af manglende r√łrkraver, manglende underst√łtning p√• bagsiden og d√•rlig limning.
Hovedproblemet omkring selve undertaget er utilstrækkelig opstramning af undertaget, så det blafrer i blæsevejr. Hvor der er brugt afstandsklemmer, er der flere sager, hvor disse har ’gnavet’ sig gennem undertaget. Dertil kommer fejl indenfor ventilationen mellem tagsten og undertag og mellem undertag og isolering.
Indenfor rygningsarbejdet er problemet hovedsageligt klaprende tagsten og for stor afstand mellem rygningssten og √łverste r√¶kke tagsten.
For at komme fejlene til livs anbefaler analysen, at man n√łje v√¶lger rigtig konstruktion og materialer, herunder overvejer kvaliteten p√• undertaget, bygbarhed, levetid, tagh√¶ldning, fugtgennemtr√¶ngelighed etc.

Tunge ydervægge
Der er generelle fejl b√•de p√• fuldmuret byggeri og kombinationsv√¶gge, og det er som oftest manglende planhed i murv√¶rket, fugesvigt og revner i yderv√¶ggen, der g√łr sig g√¶ldende.
Problemerne vedr√łrer sk√¶vt murv√¶rk, og mursten der tander is√¶r i forbindelse med rulleskifter.
Fugesvigt d√¶kker over skader i form af afskalning af m√łrtelfuger, som rapporterne fra syn- og sk√łnssagerne vurderer skyldes manglende afd√¶kning, der igen medf√łrer opfugtning af murv√¶rket. Andre √•rsager til fugesvigt kan skyldes for hurtig udt√łrring, for st√¶rk syrekoncentration, frostp√•virkning og utilstr√¶kkelig trykning af fugerne.
Yderligere problemer omkring ydervæggene stammer fra overfladebehandlingen med for kraftig afsyring eller mangelfuld afdækning, der begge kan forårsage misfarvning af murværket. Dertil kommer sager omkring manglende afsyring, dårlig filtsning af murværket, og ved sokkelpuds ses problemer med vedhæftning, svindrevner og termiske bevægelser.
Analysen anbefaler, at man vælger sine materialer ud fra brug og belastning og er opmærksom på, hvordan de arbejder under temperatur- og fugtudsving.

Vinduer og d√łre
Fejl i vinduer og d√łre samler sig om tre forhold: ut√¶thed, monteringsfejl og fejl i fuger/tilslutninger omkring d√łre, vinduer og indd√¶kninger.
I sagerne klagedes is√¶r over, at d√łre og vinduer ikke sluttede t√¶t eller bandt, at montagen var forkert, at d√łre eller vinduer var ude af lod eller, at h√¶ngslerne ikke var monteret efter g√¶ldende praksis.
Ut√¶thederne skyldes ofte, at polyuretanskum bruges som eneste fastg√łrelse, men skummet er s√•rbart og afh√¶ngigt af optimale fugtforhold. Det har der ikke v√¶ret i mange tilf√¶lde, og det har givet en d√•rlig vedh√¶ftning.
P√• elastisk fugemasse ses skader i form af direkte brud i fugemassen, fordi der er valgt en forkert fugemasse til opgaven, og der er eksempler p√•, at fugemassen har sluppet kontaktfladen. Sidstn√¶vnte skyldes is√¶r udt√łrring og svind i de tilst√łdende bygningsdele, forkert udformning af fugetv√¶rsnit eller manglende forbehandling.
Generelt konkludere rapporten, at der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til de forskellige materialers bevægelser, herunder de kraftige bevægelser der opstår ved åbning/lukning.

Vådrum og gulve
V√•drummene d√łjer ofte med bagfald, lunker og uj√¶vnheder. Ofte ses d√•rlig tilpasning mellem fliser√¶kkerne i overgangen fra gulv til v√¶g, og der er adskillige tilf√¶lde af brusenicher, der ikke er tilstr√¶kkeligt fors√¶nkede.
Ogs√• v√•drummene er plagede af fugesvigt, som opst√•r omkring elastiske flise- og klinkefuger, hvor vedh√¶ftningen er for ringe. Der ses ogs√• m√łrke pletter i fugerne som f√łlge af uens fugtp√•virkning under h√¶rdningen.
Rapporten anbefaler, at man sikrer sig, at indfaldskravene er i orden, inden man begynder arbejdet og s√łrger for, at der er afsat tid nok til udt√łrringen.
Gulvene lider ofte af materialesvigt, manglende planhed og d√•rlig udf√łrelse. Ved lette gulve kan forarbejdet v√¶re for ringe udf√łrt f√łr montering af gulvbr√¶dderne. Der er f.eks. ikke forboret, s√• tr√¶et splintrer omkring borehullet. Opklodsningen kan v√¶re for lav, s√• gulvet knirker, og der ses ogs√• fejl omkring udskiftning af br√¶dder, hvor samlingerne volder problemer.
Generelt forekommer det ogs√•, at opklodsningen har f√•et for meget fugt pga. udt√łrringen af betond√¶kket, s√• den bev√¶ger sig.
I de tunge gulve er det overvejende problem skrukke/l√łse klinker revner i fuge mellem sokkelklinke og gulv bl.a. for√•rsaget af, at fliselimen ikke er h√¶rdet ordentligt pga. for hurtig udt√łrring. Ligeledes ses der ofte revner i klinkebel√¶gningen, der kan skyldes forskellen i placering af st√łbeskellet i r√•betonen og dilatationsfugen i gulvbel√¶gningen. I andre tilf√¶lde skyldes revnerne, at slidlaget er st√łbt ud over lecablokken i d√łren, uden at undergulvet er f√łrt med ud.

Det kan forbrugeren klage over
Private forbrugere har mulighed for at klage til Byggeriets Anken√¶vn over udf√łrelsen af nybygninger, ombygninger, tilbygninger og reparationer indenfor murer-, t√łmrer- , snedker-, maler-, k√łkken-, stenhugger-, t√¶kke-, kloak-, brol√¶gger- og jordarbejde samt over leverancer af vinduer, yderd√łre, og k√łkkenelementer.
Efter planen skal syn- og sk√łnssagerne i Byggeriets Anken√¶vn fremover analyseres √©n gang √•rligt. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer