Nye energiklasser for vinduerne - Vinduer & Døre Guiden - Byggeri.dk - Alt om vinduer & døre

Byggeri.dkVinduer & Døre Guiden

« TilbageArtikel

Nye energiklasser for vinduerne

Ny mærkningsordning gør det lettere at vælge energibesparende vinduer.

Vinduesbranchen har sammen med Energistyrelsen udformet en ny mærkningsordning for vinduer. Den skal gøre det meget lettere at gennemskue vinduets energi-egenskaber.

- Vi får en inddeling af vinduer efter den velkendte skala A-G, som er anvendt i andre energimærkningsordninger under Energistyrelsen. Skalaen gør det nemt for de private forbrugere at vælge vinduer med de bedste energimæssige egenskaber, fortæller Johny Jensen, direktør for Vinduesindustrien.

Bedømmes på energitilskuddet

Vinduerne placeres på skalaen efter det såkaldte Eref tal. Det er et mål for vinduets energitilskud, og det beregnes som varmebidraget fra solindstrålingen i fyringssæsonen (g-værdien) fratrukket varmetabet (u-værdien) fra rude, karm og ramme.

Jo større tal for Eref-værdien, jo større er det samlede energitilskud for vinduet.

Klasserne læner sig op ad bygningsreglementets krav til vinduerne.

- Et C vindue opfylder det gældende BR10-krav om en Eref-værdi for vinduet på minus 33 kWh/m2 årligt. Kravene til B vinduer er – 17 kwh/m², som opfylder de skærpede krav i BR2015. Et A-vindue kommer formentlig til at opfylde 2020 kravet, som forventes at blive på Eref 0, det er et vindue, hvor energitilskuddet fra solen opvejer energitabet fra karm, ramme og rude målt over hele fyringssæsonen, forklarer Johny Jensen.

Nemmere at gennemskue

De nye klasser rydder op i den tidligere kritiserede mærkningsordning, der baserede sig på en klassifikation efter et såkaldt BU tal.

Kritikken fra bl.a. Energistyrelsen gik på, at ordningen ikke var tilstrækkelig ambitiøs, og at det kunne være vanskeligt for forbrugerne at vurdere vinduets samlede energimæssige egenskaber.

Den nye mærkningsordning støtter sig til de nye lovkrav i BR10 og formentlig til de fremtidige lovkrav i 2015 og 2020. Ordningen bliver meget ambitiøs og vil stille store krav til vinduesproducenter, der ønsker at fremstille vinduer, der kan opnå et A-mærke.

Lettere at vælge bedste vindue

Som noget nyt er lovkravene i BR10 og i energimærkningsordningen stillet til et referencevindue i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m med producentens standardrude.

Det er som udgangspunkt tilstrækkeligt og kan bruges ved udvælgelse af det mest energieffektive vinduessystem i lovgivningen og i energimærkningsordningen.

Opdeling med poste og sprosser samt ændring af størrelsen er tilladt ved en vinduesudskiftning, forudsat at referencevinduet opfylder kravet til Eref.

Det kan lade sig gøre, fordi den energimæssige rangorden mellem de energimærkede vinduessystemer bevares, også ved andre udformninger end et 1-fags oplukkeligt vindue. Dog forventes der indført skrappe regler omkring valg af sprosser i energimærkningsordningen. Vinduesproducenterne skal dog altid ved tilbud og ordrebekræftelser angive elementernes faktiske energidata.

Ved nybyggeri er der indført et minimumskrav på en Eref på -33 kWh/m² (energiklasse C). Her vil det dog altid være den skærpede energiramme, der styrer kravsætningen til de aktuelle vinduer og øvrige komponenter.

 

Energiklasser for vinduer

A                   0     ≤ Eref

B                   -17  ≤ Eref < 0

C                   - 33 ≤ Eref < - 17

D                   - 55 ≤ Eref < - 33

E                   - 60 ≤ Eref < - 55       

F                              Eref < - 60

Klasse C svarer til kravet i BR10, Klasse B forventes at blive kravet i BR15, klasse D eller lavere er kun lovlige i byggerier, der ikke er omfattet af BR10. Klasse A svarer til det forventede krav til lavenergibyggerier i 2020.

 • AluxAlux

  Tyverisikring, indvendig solafskærmning, og mørklægning med Saferoller

 • AluxAlux

  Solafskærmning til alle formål

 • JVK VinduerJVK Vinduer

  Lys og liv til din bolig

 • Københavns ListefabrikKøbenhavns Listefabrik

  Listekataloget

 • SwedoorSwedoor

  Indvendige- og udvendige døre i spændende designs, med specielle egenskaber og andre unikke detaljer

 • Vika VinduerVika Vinduer

  Lad os gøre det sammen

 • VinduesPladsenVinduesPladsen

  Vinduespladsen giver udsyn - kvalitets vinduer, døre og trapper


Køb & Salg - Vinduer & Døre Guiden

» Indryk gratis annonce » Se alle annoncer