Byggeri.dkNy- og Tilbygning Guiden

Hunton hjælper dig med vindtætning

Asfalt Vindtett er en en porøs og asfaltimprægneret træfiberplade, som bruges som udvendig vind-spærre. Den har langt bedre isoleringsevne end gips og folie og er fremstillet af naturens egne råmaterialer.

» Læs mere

» Stil spørgsmål

Debatforum

mangelfuld byggetilsyn

Spørgsmål

Hvor lang tid efter aflevering af et byggeri kan man sagsøge ens rådgiver??
Jeg fik bygget en helt ny murermester villa i 2013.
Efterfølgende infigt med entrepenøren har påvist så mange fejl som byggetilsynet burde have set/fundet.
Kan den byggesagkyndige stilles til ansvar i op til 3 år efter aflevering og hvordan starter man sådan en sag bedst??Dura-XL, Lillerød08/03-2015
Svar

Ved at kontakte en advokat ?Henrik, Nn, nn,08/03-2015

Svar

Start med at ringe til dem her

www.danskbyggeri.dkJan , Danmark09/03-2015

Svar

www.danskbyggeri.dk

Jan, Danmark09/03-2015

Svar

Hej Jan.
Tak for din respons. Hvad kan Dansk byggeri tilbyde tror du?Dura-XL, Lillerød09/03-2015

Svar

Og--det værste er næsten at ham som førte tilsyn på mit byggeri , ja han er faktisk syn og skønsmand til hverdag:):):)
Pinligt for branchen at man har sådan en til at syne og skønne i voldgiftssager mv. når han selv udfører så elendigt et stykke arbejde.
Hvad er syn og skøn reelt så værd??Dura-XL, Lillerød09/03-2015

Svar

Beklager, linket virker ikke. Hvis han er medlem af sammenslutningen af danske bygegsagkyndige ville jeg starte med at tage kontakt til dem

www.danske-bygningssagkyndige.dk

Jan, Danmark10/03-2015

Svar

Hej.

Du kan rette krav mod rådgiverne i op til 10 år.

Mht til de ting som du nævner, så er det en misforståelse at rådgiverne skal tjekke betongulve inden lægning af gulve, eller om vinduer er fuget i frost o.lign.. Sådanne ting er udelukkende entreprenørs ansvar. MEDMINDRE at tilsynet har set fejlene og ikke har reageret.

Rådgiver kan stilles til ansvar for projekterings-fejl, samt mangelfuld tilsyn, men ikke for entreprenørens og leverandørens arbejde. De skal i øvrigt lave kvalitetssikring af eget arbejde.

Det lyder lidt som en hovedentreprenør og ikke fagentrpriser.Nielsen, Kbh10/03-2015

Svar

Til Nielsen:
Korrekt det var en Hovedentrepenør som lavede hele huset. MEN arkitekten som tegnede mit hus førte også tilsyn på byggeriet. Han skal vel opdage at der mangler den kantisolering som HANS egen tegnestue har nedfældet på tegningerne? Han skal vel opdage den manglende kantisolering (kunne ses med det blotte øje) INDEN han siger ok for terrændæk og den efterfølgende udbetaling af delrate(300.000) ??
Skræmmende stadig at min arkitekt som førte tilsynet han agerer som syn og skønsmand for voldgiftsnævnet, hans afgørelse/opfattelser er jo retningsgivende ved særdeles vigtige afgørelser.
Det er i den grad bekymrende !!!Dura-XL, Lillerød11/03-2015

Svar

Hej Dura-XL
Enig med Nielsen i at det er den udførende entreprenør der bærer hovedansvaret for det eget udført arbejde. Selvfølgelig er der også rågiveransvar, men som også Nielsen påpeger, så er det umuligt at at se alt, med mindre at rådgiver er på pladsen konstant !.

Står der kantisolering på tegningerne og i beskrivelsen ?. Hvis ja, underbygger det min påstand om at det er entreprenøren du skal gå efter !.

Fugt i betongulvet kan kun være entreprenørs ansvar efter min mening.

Det lyder lidt som om at du har forsøgt at hente noget af det tabte ind igen hos hovedentreprenøren, som så ikke kan betale (eller er de gået konkurs ?), og så går efter den næste i rækken, nemlig rådgiveren.

Kan i øvrigt godt forstå at du er gal i skralden over det udførte !.

J.O.jens olsen, fakse12/03-2015

Svar

Hej Jens.
Da min byggerådgiver synede terrrændæk inden udbetaling af 1. rate var det pære nemt at se at den på tegningerne foreskrevne kant isolering IKKE var monteret. Efterfølgende har murer på projektet skriftligt indrømmet at han har overset den detalje, murer er bedste ven med hovedentrepenøren og er underentreprenør for hovedentrepenøren.
Hovedentrepenør på mit projekt eksisterer stadig og hans forretning kører, jeg skal nu have syn og skøn på arbejdet og efterfølgende retssag.
MEN mit byggetilsyn som også er atkitekt på huset , han er til daglig syn og skønsmand for voldgiftenævnet--pinligt at man kan bruge sådan en "amatør", og stakkels de personer som skal have deres "sager" bedømt af ham. Hans udsagn eer jo ofte lig med rettens afgørelse idet han jo udtaler sifg som "eksperten".
Min byggerådgiver går jeg naturligvis efter når min sag mod hovedentrepenøren er afsluttet. Jeg har betalt 130.000,00 for tegninger og total tilsyn på huset.

Dura-XL, Lillerød12/03-2015

Overligger synker.

Spørgsmål

Har et nybygget hus fra 2013, murermester villa.
Mod fjorden har jeg et glasparti på 4,5 meter i bredden som kan skydes helt til siderne, max udsyn til fjorden. Eller rettere burde kunne, fordi den limtræes drager som er lagt over de 4,5 meter spænd er ikke dimensioneret ok, nedbøjningen på midten er så stor at jeg om sommeren i plus grader IKKE kan åbne dørene. I vinter halvåret hvor materialerne åbenbart trækker sig sammen så kan jeg lige åbne dørene.
Arkitekt har på tegningerne skrevet til entrepenøren: "overligger dimensioneres af leverandør"
der er ikke tegnet jern ind i projektet eller andre krav til entrepenøren omkring mit lasparti
Hvad gør jeg/man, kan det rettes og hvem har skylden for fadæsen??Dura-XL, Lillerød08/03-2015
Svar

Er der i det hele taget noget på det hus, som er lavet ordentligt :(

Men det er velkendt at der kommer nedbøjning på træ- og også limtræesbjælker.
Hvem der har beregnet limtræesbjælken er jo imidlertid ikke dit problem, så fat i entreprenøren. Og vil/kan han ikke løse problemet så er det advokaten igen !Henrik, Nn, nn,09/03-2015

Svar

Hej Henrik.
Ja mange gode ting på huset men også nogle graverende fejl, ;overligger synker, --manglende kantisolering,---Dinesen gulv bølger fordi det blev lagt på for fugtigt beton dæk. Så mange fejl som min "bygggesagkyndige" IKKE opdagede, skræmmende når man tænker på han fik 110.000 for at tgene huset og føre tilsyn.
Udvendige fuger omkrig vinduer og døre fuget i hård frost, tagsten bølger fra kip til tagfod etc. Dura-XL, Lillerød09/03-2015

Trappe

Spørgsmål

Er der nogle der ude der har fået lavet sin trappe på teknisk skole...? Jakob, Skibby04/03-2015

Fald på tagpaptag,skur.

Spørgsmål

Er ved at forberede et skur i haven. Det skal være med fladt tagpaptag. Skurets størrelse er 3x3 m.Tænkte selv 2,6 i den ene ende og 2,4 m. i den anden ende. Er der fald nok her? Jan, Esbjerg22/02-2015
Svar

Ifølge BR skal tage have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/eller tagnedløb afledes til afløb.

Ifølge TOR's forskrifter skal en taghældning være mindst 1:40 eller 2,5% svarende til 25 mm pr. m og der kan tolereres en negativ afvigelse på 5mm pr. m. svarende til en i praksis acceptabel hældning på min. 1:50.God, Fornøjelse23/02-2015

Ændring af bebyggelse

Spørgsmål

Er lidt i tvivl om en ændring fra garage til øverum hvor der isoleres (ikke til boligkrav) og opvarmes indimellem.
Spørgsmålet er så om det har karakter af bolig eller garage i forhold til evt ansøgning

Har ikke tidligere været i kontakt med denne type ændring, så jeg håber det sidder en derude der har erfaring på denne type bebyggelse.steffen, Ringsted12/02-2015
Svar

Hej Steffen.

Da du skriver at rummet går fra at være uopvarmet garage til opvarmet øverum er dette en anvendelsesændring. Dette kræver en tilladelse fra kommunen. Man ville jo nok søge rummet opvarmet til max 15 grader, da isoleringskravene så er lidt mindre stramme.
sig endelig til ved spørgsmålark-ps.dk, Kibæk23/02-2015

Svar

Tak for svaret
Vil dette også gælde hvis rummet er opvarmet feks nogle dage om ugen, altså op til 15 grader 2 dage om ugen i gennemsnitsteffen, ..24/02-2015

Svar

Ja, kravet vil stadig gælde.ark-ps.dk, 25/02-2015

Svar

Hej Steffen. Jeg kan godt anbefale dig at rette spørgsmål omkring garage og garaporte til www.nordicsystems.dk der er rigtigt flinke til at hjælpe :)Mette, København27/02-2015

Næste side »