Byggeri.dkIsolering Guiden

« Tilbage Artikel

Alternativ isolering med omtanke

Ny anvisning siger god for organiske materialer - men de må ikke bruges ukritisk, advarer By og Byg.

En ny anvisning fra By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut) har rent byggeteknisk blåstemplet brugen af alternative isoleringsmaterialer.
”By og Byg Anvisning 207: Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer” har fået forkæmperne af de organiske materialer til at vejre morgenluft. Men By og Byg understreger dog, at anvisningen ikke betyder, at man ukritisk kan kaste sig over de alternative materialer.

- De forsøg, som ligger bag anvisningen, har vist, at det bestemt ikke er ligegyldigt, hvilke isoleringsmaterialer, der anvendes i en given sammenhæng. Tilsvarende skal bygningskonstruktionerne udformes under hensyntagen til de valgte isoleringsmaterialer. Forkert anvendelse kan føre til byggeskader, udtaler projektleder, seniorforsker Carsten Pedersen, fra By og Byg.

Ifølge anvisningen er organiske materialer som halm, hør, hamp, træfibre og papirgranulat dog gode alternativer til mineraluld.

Ud over de nævnte organiske materialer omhandler anvisningen tillige ekspanderet perlit (et kornet materiale baseret på en vulkansk bjergart), der i denne sammenhæng også betragtes som et alternativt isoleringsmateriale.

Nøje vurdering
Men By og Byg understreger, at det nøje skal vurderes, hvornår man kan bruge de forskellige alternative materialer, da deres egenskaber afviger på en række afgørende punkter fra mineraluld.

Den nye anvisning beskriver de seks alternative isoleringsmaterialers egenskaber med hensyn til varme, fugt, brand, densitet og sætning samt lydisolering.

Den rummer også en sammenlignende miljøvurdering af isoleringsmaterialer med både data fra de alternative og de konventionelle isoleringsmaterialer.

Ifølge By og Byg viser sammenligningen, at de alternative materialer, når de er anvendt korrekt, uden problemer kan anvendes i stedet for mineraluld.

Materialet perlit adskiller sig dog fra de fem andre materialer ved kun at være velegnet til få konstruktioner, medmindre der træffes særlige foranstaltninger. Ifølge By og Byg er perlit et materiale, som let løber ud af konstruktionen, hvis ikke den er helt tæt.

Miljøgevinster
Endvidere er der ifølge By og Byg betydelige betydelige miljøgevinster at hente på isoleringsaffaldet ved nedrivning af en bygning.

Materialerne papir, hør og halm kan umiddelbart afbrændes eller genbruges, mens mineraluld er klassificeret som farligt affald, og skal derfor deponeres.

Ingen af de anvendte tilsætningsstoffer til de alternative materialer er opført på Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer eller den såkaldte effektliste. Kun borsalte, der er i papirisolering og hør som brandhæmmere, er på listen over uønskede stoffer.

Som udgangspunkt skal man bruge åndedrætsværn i arbejdet med de alternative isoleringsmaterialer, da de - i lighed med mineraluld - er støvende. Men hvor meget eller lidt de støver, afhænger af bygningskonstruktionen, selve bygningen, vejret og arbejdsmetoderne, oplyser By og Byg.
-ls.

 • Isolering med gods i

  Isolering med gods i

  En gennemgribende renovering og restaurering med efterisolering har rustet den gamle staldgård ved Holstenshuus Gods på Fyn til at tolerere tidens tand de næste mange år
 • Tæt papirisolering består brandtest

  Tæt papirisolering består brandtest

  Korrekt komprimeret papirisolering klarer sig godt i konkurrence med mineraluld i trævægge. Det viser en sammenligningstest udført af Danmarks viden center for brand og sikring, DBI
 • Øland opnår kæmpeordre

  Øland opnår kæmpeordre

  Øland skal levere al den tekniske isolering til ventilationsentreprisen på den nye Niels Bohr Bygning. Over 20.000 m2 teknisk isolering indgår i det spændende bygningsprojekt, som er en del af den nye Vidensbydel Nørre Campus
 • Stor renoveringssag i gang i Karup

  Stor renoveringssag i gang i Karup

  Flyvestation Karup i Jylland er Nordeuropas største militære flyveplads.
Dermed bliver en renovering af bygningerne af naturlige grunde et stort projekt. Der er alene brugt ca 20 ton Supafil til at isolere tagene
 • Tømrere har fine energikort på hånden

  Tømrere har fine energikort på hånden

  Med indførelsen af BR15 pr. 1. januar 2016 er energikravene blevet skærpet. Det giver ifølge Velfac gode udsigter for landets tømrere, der skal udføre mange af de energiforbedrende tiltag
 • Varmepumper på overarbejde

  Varmepumper på overarbejde

  Efterisolering af boligen efter opsætning varmepumpe indebærer en risiko for, at varmepumpen bliver overdimensioneret i forhold til varmebehovet
 • Glimt af fremtidens hus

  Glimt af fremtidens hus

  Rockwool bruger Byggeri ’16 som springbræt for et nyt højeffektivt system af komprimeret stenuldsisolering, der både udgør de bærende vægge og en del af isoleringen i et nybygget hus
 • Isoleringsløsninger med særlig fokus

  Isoleringsløsninger med særlig fokus

  Isover introducerer nu to innovative løsninger til facadeisolering af nyt etagebyggeri og til komfortisolering af ældre, ofte bevaringsværdige bygninger med indeklimaproblemer
 • Dom i markedsstrid på isoleringsområdet

  Markedsdomstol i Sverige finder, at visse påstande vildleder forbrugerne til at tro, at SPU’s isolering har bedre isoleringsevne og evne til at modstå fugt end alle andre isoleringsprodukter på markedet
 • Bliv klogere på isoleringskravene i BR 15

  Novopan indbyder tømrere til at blive klogere på BR 15, efterisolering af terrændæk og på Novopan Klimagulve
 • Minusgrader giver stor efterspørgsel på isolering og varmepumper

  Minusgrader giver stor efterspørgsel på isolering og varmepumper

  Vinterkuldens ankomst har medført, at et rekordhøjt antal boligejere efterspørger håndværkere, der kan gøre deres bolig varmere, lyder det fra 3byggetilbud.dk
 • Ny brancheforening vil gøre op med dårlig kvalitet

  Arbejdet med udvendig facadeisolering har i en lang årrække været præget af manglende kvalitetssikring af produkter og arbejdsudførsel. En ny brancheforening vil sørge for højere kvalitet i fremtiden
 • Isolering på rette sted

  Isolering på rette sted

  Når verdens nordligste jordobservatorium åbner i Norge i 2018, er bygningerne isoleret med stenuld fra den danske isoleringsproducent Rockwool
 • Boligejerne ignorerer varmetab

  Boligejerne ignorerer varmetab

  Hos producenten af tagvinduer, ovenlysvinduer og lofttrapper, Fakro Danmark, undrer man sig over, at rationalet ikke er det samme ved køb af lofttrapper, som når danskerne køber vinduer og døre
 • Lukket fest på de danske broer

  Lukket fest på de danske broer

  Det store danske marked for fugtisolering af betonbroer er så godt som umuligt at komme ind på for leverandører, som ikke allerede er inde i varmen. Danske særkrav er konkurrencehæmmende, mener kritikere
 • Byggros SkamoPlusByggros SkamoPlus

  Effektiv forbedring af dit indeklima og bekæmpelse af skimmelsvamp.

 • SundolittSundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.


Køb & Salg - Isolering Guiden

» Indryk gratis annonce » Se alle annoncer