Forurening fra brændeovne - Brændeovne Guiden - Byggeri.dk - Alt om brændeovne

Byggeri.dkBrændeovne Guiden

« TilbageArtikel

Forurening fra brændeovne

Fyring med træ står for en lille del af boligopvarmningen, men en stor del af partikelforureningen

I de senere år har der været øget fokus på brændeovne og deres bidrag til luftforurening med bl.a. sundhedsskadelige partikler. Op i mod 80 pct. af den partikelforurening, vi oplever i Danmark, kommer hertil fra andre lande med vinden. Af de resterende ca. 20 pct., der stammer fra vores egne partikeludslip, er dieselkøretøjer og træfyrede anlæg (brændeovne og –kedler) langt de væsentligste kilder. Man regner med, at de hver især bidrager med omkring halvdelen, oplyser Miljøstyrelsen.

Hvis man ser forurening i forhold til den del af varmebehovet, der dækkes ved brændefyring, bliver tallene endnu mere tydelige. Fyring med træ i brændeovne og -kedler udgør kun ca. 19 pct. af energiforbruget til boligopvarmning i Danmark, men hele 93 procent af partikeludslippet fra boligopvarmning stammer netop fra træfyrede anlæg. Fyring med træ står altså for en lille del af boligopvarmningen, men en stor del af partikelforureningen.

Brændeovne udleder også en række andre skadelige stoffer, fx dioxin, PAH'er og VOC'er. På den anden side er brændefyring med til at sænke den globale opvarmning, fordi brænde optager lige så meget CO2, mens træerne gror, som brændet afgiver, når det brændes af. Brænde kan derfor betragtes som CO2 neutralt.

Det anslås, at der i dag findes mellem 5-600.000 brændeovne og kedler i Danmark. Antallet af brændeovne og -kedler er steget i løbet af de seneste år, bl.a. pga. de højere priser på olie og el. Der sker gradvist en modernisering af den danske bestand af brændeovne. Moderne brændeovne udleder færre forurenende stoffer end de ældre modeller.

Kilde: groentansvar.dk (Miljøstyrelsen)


Køb & Salg - Brændeovne Guiden

» Indryk gratis annonce » Se alle annoncer