» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 21217-21241 indlæg ud af 31175.   « Forrige 25       Næste 25 »

Nyt badeværelse og gang Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal have lavet nyt badeværelse og gang. Årsagen er at vi vil have gulvvarme.

Hvor kan jeg finde regler og vejledning i dette?

Det gamle gulv tages op/væk. Nyt gulv etableres med stampet sand, gulvisoleringsplader, rivenet, gulvvarme rør, så beton og til sidst et slid lag. Hvad regler er der her?
Henning, Trustrup (31-05-2005) 
Svar:
check www.wirsbo.dk de har beskrivelsen du søger
L. Petersen civ. ing. (B), Solrød (31-05-2005) 


filt og grunder Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har set man kan købe væv/filt, som er grundet i forvejen. Synes det er lidt smart da jeg husker det tager lang tid at grunde, før man kan male! Mit spørgsmål er så om det væv er lige så godt som hvis man selv grunder det?
Anne Sorknæs, København (31-05-2005) 
Svar:
Hej Anne
Det væv og filt som går under betegnelsen "forgrundet" er ganske udemærket, det er lidt tykkere og derfor også lidt stivere at arbejde med.
Den er væsentlig dyrere end almindelig filt men du sparer det hårde arbejde.
Desuden er der en for og en bagside denne er markeret med en streg e.lign.
Du skal huske at være omhyggelig med samlingerne da den har en tendens til at "rejse" sig i disse under tørring.
God fornøjelse.
Malerfirmaet Wils, København K (01-06-2005) 

Skole opgave Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej.

Jeg er en elev på en skole i vest jylland.

Jeg har fået til opgave at lave en sag, omkring byggetilladelser, og den skal jeg nu have opklaret.

Jeg har ikke helt kunne finde noget relevant til at besvarer opgaven med, så nu vil jeg prøve at spørge jer.

Håber i kan/vil hjælpe mig.


Min sag lyder sådan:

Fru Nielsen, venter sit andet barn, og Hr. Nielsen er meget glad. Da det lille barn så, nogle år efter, er blevet lidt ældre, mangler det nu en store legehus, så både det og storesøsteren kan være der. Den store pige, har fået en cykel i fødselsdagsgave og hun mangler nu et cykelskur. Far har også brug for en garage til sin bil.
Skal der byggetilladelse til, for at man må bygge det store legehus, cykelskuret som kommer til at ligge helt ved siden af hækken og garagen.


Med venlig hilsen
Martin Dahl Nielsen.
Martin Nielsen, Ølgod (31-05-2005) 
Svar:
Her er et link til de info du søger. På bygninger op til 10m2 kræves der ingen byggetilladelse. Dertil er der en del regler angående afstand til skel, højder osv. men det findes alt sammen i BRS 98 "småhus reglementet" primært afsnit 11

http://www.ebst.dk
Michael, Frederikssund (31-05-2005) 

Køkkengruppen Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg er også en uheldig kunde ved køkkengruppen, mangler bordplader samt emhætte...
Nu kan jeg slet ikke komme i kontakt med firmaet..Er der andre der også har dette problem - er de gået konkurs?
M - Aalborg, Aalborg (31-05-2005) 
Svar:
Ja er desvæære bange for at du ikke får dine ting....Firmaet er igang med at flytte alle deres ting ud på Transitvej 20 i Padborg!!!!!Læs nærmere info på næste side...
...., .... (31-05-2005) 
Svar:
Til alle der køber køkkener, specielt fra steder som Køkkengruppen : lad være med at betale for Jeres varer FØR i får dem !! De brådne kar i enhver branche lever af at nogle folk er naive...
nn, nn (31-05-2005) 
Svar:
Hej

Jeg kan fortælle jer, at jeg idag går til politiet og indgiver en politianmeldelse på Johnny Maanson- Køkkengruppen.
Jeg vil opfordre andre som ikke har fået deres ting, til at gøre det samme.
Man kan ikke bede folk om penge, og ikke lev.varen.

I må meget gerne skrive til mig tinenyg@mknet.dk
Tine Nygaard, Maribo (01-06-2005) 
Svar:
Tommelfingerregel nr. 1 ved alle former for byggesager, køkkenkøb, typehus etc.: Betal ALDRIG forud! Har du først penge ude at svømme står du meget dårligt, rent juridisk.

Mvh Jan Felland, Bolius Boligejernes Videncenter A/S, www.bolius.dk
Jan Felland, Ballerup (01-06-2005) 
Svar:
Læs lige denne artikkel om Jørgen Mellergaard
http://www.amtsavisen.dk
Køkkengruppen Danmark, Randers (04-06-2005) 

Murbier Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Er det rigtigt at det ikke kan betale sig at reparerer revner i fugerne? SKAL man fræse og pudse ALLE fuger op på hele facaden af huset, for at det kan holde?
Martin, Vanløse (31-05-2005) 
Svar:
Nej det burde ikke være nødvendigt, men sørg for at få et skadedyrsselskab ud og sprøjte ind i revnerne INDEN du fuger om. Ellers vil de murbier der er inde i murværket bare gnave sig ud igen, og du kan så starte forfra igen...
M.Thomsen, Horsens (13-06-2005) 

Nabostridigheder/hegnssyn Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Min søde nabo har opsat et eget hegn bestående af bambus. Denne er plantet helt op til skel, hvor der står et 150 cm højt fælles trådhegn. Midt i bambussen står der et højt bøgetræ, som nabo ejer, men dette er kravlet ind på vores grund med ca. halvdelen af den store stamme. Omkring bøgetræet mangler der et skelmærke, men trådhegnet er fæstnet til træet på begge sider.
Vi har haft hegnssyn, pga gener fra bambusrødder, og samtidig ville vi gerne vide, hvem der "ejer" bøgetræet, når det i dag faktisk står midt mellem begge ejendomme.
Vi blev bedt om at rekvirere skelforretning, således at skellet ved bøgetræet kunne genetableres.
Denne skelforretning viste at, fælleshegnet ved bøgetræet var placeret forkert, således at nabo faktisk har plantet noget af sin bambushæk på vores grund.
Kendelse lød på at nabo havde plantet sin bambus helt på egen grund - uagtet skelforretningen siger noget andet -og rødder må vi selv fjerne/slås med.
Vi fik ikke svar på hvorfor kendelsen siger at nabo har plantet bambus helt på egen grund, når det åbenlyst er ukorrekt, vi fik heller ikke svar på, hvem der ejer bøgetræet, ej heller svar på, om vi måtte flytte hegnet i forhold til den nye skelafmærkning.
Vi har bedt om aktindsigt - det kan vi kun få i de skrivelser der er indgået fra parterne, vi kan ikke få indsigt i hegnssynet papirer/vurderinger.
Hvad gør man med det?
Og kan man fjerne bambusrødder med Round-up?

Gerda Olsen, Glostrup (31-05-2005) 
Svar:
jeg er ikke med på hvilket gener dette bambus+ bøgetræ giver jer???
Genere rødderne fra bambus jer? Så grav dem op inde på jeres side...........men ærlig talt.........at smide round up på dem er ingen løsning.
Naboen er vel i sin ret at plante på sin egen grund..........og hvorfor er I interesseret i et stålhegn...hvor man kan se igennem. Bambus dækker jo for udsynet......til din søde nabo.
Og vær dog glad for det dejlige bøgetræ istedet for at mokke over hvilken side af skellet det står på.
Det er bare helt utrolig så egoistiske vi bliver når "nogen" truer vores lille parcel.
Brug dit liv på noget andet og mere fornøjeligt end at bekymre dig over hvem der ejer hvad, og milimeterdemokrati omkring skellets beliggenhed.
Hans H, Randers (31-05-2005) 
Svar:
Nu er det ikke lige fordi, min mand og jeg ikke har andet og tage os til end at brokke os over en nabo, men vi har græsplæne inde hos os, og hvis søde nabo havde gidet at kontakte os inden han satte bambus, så havde vi fundet en anden løsning, til at dække for indblik, og hvor vi ikke skal slås med bambusrødder.
Der er jo mange andre muligheder, hvor man ikke generer sin nabo mest muligt, som vi føler nabo gør.
Gerda Olsen, Glostrup (31-05-2005) 
Svar:
Jævnfør Offentlighedsloven har du ret til aktindsigt, i alle dokumenter der vedrører sagen. (Offentlighedsloven, §5, stk 1.). Der er ingen tvivl om, at de skal udlevere deres egne dokumenter, herunder de arbejdspapirer der ligger til grund for afgørelsen. Hvis de jævnfør § 7, henviser til at der er tale om interne arbejdsdokumenter, henviser du til §8, stk 3. .

http://www.familieadvokaten.dk
Verner, Hobro (01-06-2005) 
Svar:
Tak for det, vi kunne heller ikke forstå, hvorfor de ikke skulle udlevere akterne. For flere måneder siden bad vi skriftligt om aktindsigt, og blev efterfølgende ringet op af hegssynets sekretær, som fortalte at vi kun kunne få aktindsigt i de breve, der lå fra parterne.
Men nu klør vi på igen med offentlighedsloven i baghånden - tak.
Gerda Olsen, Glostrup (01-06-2005) 
Svar:
I alle tilfælde skal hegnssynet meddele afgørelsen skriftligt og med begrundelse på evt. afslag på anmodning om aktindsigt. De kan ikke bare ringe og meddele sådan noget mundtligt. De skal iøvrigt svare inden for 10 dage. Det kan evt. hjælpe på deres sagsbehandling..., hvis I refererer til de relevante §§ i offentlighedsloven og forvaltningsloven i jeres anmodning.
Kristian, Vanløse (01-06-2005) 
Svar:
Det er forvaltningsloven, du skal henvise til, da du er part - her klippet ind (du kan finde den på www. retsinfo.dk

§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Begæringen skal angive den sag, hvis dokumenter den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med.

Stk. 2. Bestemmelser om tavshedspligt for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, begrænser ikke pligten til at give aktindsigt efter dette kapitel.

Stk. 3. Bestemmelserne i dette kapitel gælder ikke sager om strafferetlig forfølgning af lovovertrædelser, jfr. dog § 18.

Omfanget af aktindsigt

§ 10. En parts ret til aktindsigt omfatter med de i §§ 12-15 nævnte undtagelser

1) alle dokumenter, der vedrører sagen, herunder genpart af de skrivelser, der er udgået fra myndigheden, når skrivelserne må antages at være kommet frem til adressaten, og
2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.
Stk. 2. Den, der ansøger eller har ansøgt om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, kan dog kun forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter m.v., der vedrører den pågældendes egne forhold.

Udsættelse af sagen

§ 11. Fremsætter en part under sagens behandling begæring om aktindsigt, og denne begæring efter loven skal imødekommes, udsættes sagens afgørelse, indtil der er givet parten adgang til at gøre sig bekendt med dokumenterne.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse, eller hvis partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse.

Undtagelse af dokumenter

§ 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses

1) dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug ved behandlingen af en sag,
2) brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed og
3) brevveksling mellem en kommunalbestyrelse og dennes udvalg, afdelinger og andre administrative organer eller mellem disse organer indbyrdes.
Stk. 2. Oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og som alene indeholdes i interne arbejdsdokumenter, skal uanset bestemmelsen i stk. 1 meddeles i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel.

§ 13. Retten til aktindsigt omfatter uanset bestemmelserne i § 12 interne arbejdsdokumenter, som foreligger i endelig form, når

1) dokumenterne alene gengiver indholdet af myndighedens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse,
2) dokumenterne alene indeholder en gengivelse af oplysninger, som myndigheden har haft pligt til at notere efter lov om offentlighed i forvaltningen, eller
3) dokumenterne er selvstændige dokumenter, der er udarbejdet af en myndighed for at tilvejebringe bevismæssig eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder.
§ 14. Retten til aktindsigt omfatter ikke:

1) Statsrådsprotokoller, referater af møder mellem ministre og dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for sådanne møder.
2) Dokumenter, der udveksles i forbindelse med, at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden myndighed.
3) Dokumenter, der udarbejdes i forbindelse med behandlingen af forslag til EF-vedtagelser, eller som vedrører spørgsmål om fortolkningen eller opfyldelsen af fællesskabsretlige regler.
4) Myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres.
Stk. 2. Oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og som alene indeholdes i de i stk. 1 nævnte dokumenter, skal uanset bestemmelsen i stk. 1 meddeles i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel.

Undtagelse af oplysninger

§ 15. Retten til aktindsigt kan i øvrigt begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, herunder

1) statens sikkerhed eller rigets forsvar,
2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner,
3) forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lignende samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning,
4) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, eller
5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed.
Stk. 2. Gør hensyn som nævnt i stk. 1 sig kun gældende for en del af et dokument, skal parten gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold.

Afgørelse af sager om aktindsigt

§ 16. Afgørelsen af, om og i hvilken form en begæring om aktindsigt skal imødekommes, træffes af den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag.

Stk. 2. Myndigheden afgør snarest, om en begæring kan imødekommes. Er begæringen ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at begæringen er modtaget af myndigheden, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

Stk. 3. Har det betydning for en parts mulighed for at varetage sine interesser at få afskrift eller kopi af sagens dokumenter, skal en begæring herom imødekommes. Dette gælder dog ikke, hvis dokumenternes karakter, antallet af dokumenter eller deres form med afgørende vægt taler herimod. Justitsministeren fastsætter regler om betaling for afskrifter og kopier.

Stk. 4. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører. Bestemmelsen i § 11 gælder tilsvarende.

Stk. 5. Vedkommende minister kan fastsætte regler, der fraviger bestemmelserne i stk. 1 og stk. 4, 1. pkt.

§ 17. Hvor adgangen til at påklage afgørelsen i en sag er tidsbegrænset og begæringen om aktindsigt fremsættes efter, at afgørelsen er meddelt parten, men inden klagefristens udløb, kan myndigheden bestemme, at klagefristen afbrydes. Klagefristen løber i så fald videre fra det tidspunkt, hvor aktindsigt er meddelt parten eller er afslået, dog med mindst 14 dage. Underretning om, hvornår klagefristen herefter udløber, skal samtidig gives til andre klageberettigede, der har fået skriftlig meddelelse om selve afgørelsen.


Kristian, Vanløse (01-06-2005) 
Svar:
Enig med Kristian.
Nu er jeg selv offentlig ansat, og på det du skriver, er min fornemmelse, at de har en rigtig dårlig sag, og egentlig bare håber at kunne spise dig af med noget andet end det, som de udemærket godt ved du har krav på. Det harmer mig.
Verner, Hobro (01-06-2005) 
Svar:
helt enig, det er helt ude i hampen. Alene det at ringe og meddele afslag på aktindsigt er en klage til ombudsmanden værdig.

Jeg er selv bureaukrat og har været en del i kontakt med offentlighedsloven
Kristian, Vanløse (01-06-2005) 
Svar:
Mange tak for svarene.
Min mand og jeg har allerede i dag endnu en gang skrevet til hegnssynet, og vedlagt de to forrige skrivelser, som der endnu ikke er svaret på.
Første skrivelse er af 30. januar - den gav ingen reaktion overhovedet.
Nr. to er dateret den 6. marts, og det var herefter, vi blev ringet op af sekretæren for hegnssynet.
Gerda Olsen, Glostrup (01-06-2005) 
Svar:
Ang. det enkeltstående træ i skel, skal I vide hvem der ejer træet, for den dag det skal fældes, er det vigtigt at vide, om det er en fælles udgift og bagefter en indtægt af brændet.
Jeg har selv været ude for, at en gammel elm måtte fældes pga elmesyge, og min nabo har hele tiden gjort sit ejerforhold overfor træet gældende, så det var vi for så vidt enige om.
Derfor afhændede han al brændet, jeg fik ikke en eneste rm. og i dag vil jeg gerne ha´stubben fjernet, men nu siger han, at det da er et fællestræ, for det står i skel.
Jeg er ikke gået videre med den, for hegnssynet kunne ikke tage stilling til spørgsmålet. Men at min nabo er så grisk, at afhænde al bændet og tjene penge på det, og så nu siger det er da et fællestræ, er jeg dybt chokeret over, at man kan synke så dybt!
Kjær, Brøndby (06-06-2005) 
Svar:
http://www.parcelhus.dk

Hvis i følger linket, er det henvisning til en meget lignende sag som gik i retten. Her fik"naboen" påbud om at både holde bambusen nede, samt at rense for rødder hos den anden nabo.
Karen Nielsen, Randers (06-06-2005) 
Svar:
Jeg prøver en gang mere

http://www.parcelhus.dk
Karen Nielsen, Randers (06-06-2005) 
Svar:
Tak for det
Gerda Olsen, Glostrup (07-06-2005) 
Svar:
Tusind tak til Karen Nielsen, Randers. Det er en spændende afgørelse, for hegnssynet i Brøndby kommune, har afgivet kendelse i en lignende sag, hvor nabo blot er blevet pålagt at nedskære og skære ind forneden og foroven, ..... rødder var mit problem.
Kjær, Brøndby (07-06-2005) 

Arkitekt Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej forum.
Vi har lige fået vores livs største chok, vi skulle bruge en plantegning,ikke en byggetegning, men en tegning som kommunen skal godkende ved ny tilbygning.Da vi ikke selv kunne tegne,tog vi kontakt til en arkitekt, bare en lille tegning,lidt mål, mv. Pris 24.000 plus moms.Kan det være rigtig???? Vi bor nær Vejle.
En pige der vil til at læse til arkitekt..
frederiksen, vejle (31-05-2005) 
Svar:
Den kommune jeg bor i tolererer ikke en plantegning som ansøgningsgrundlag. Der skal både være snit- og plantegninger samt beskrivelser af anvendte materialer.

De fleste arkitekter jeg kender, tager 600,- kr i timen excl. moms så kan du selv regne ud, at han skal bruge 40 timer på opgaven. Jeg synes personligt, det er lang tid at bruge på det, men jeg kender ikke jeres projektoplæg. Jeg vil mene 15-20 timer var rimeligt, altså cirka ½ pris sammenholdt med det i har fået oplyst.
L. Petersen civ. ing. (B), Solrød (31-05-2005) 
Svar:
Det lyder noget dyrt. Vi lavede en tilbygning på 10 m^2 for 2 år siden, hvor vi via en bekendt fik en arkitekt til at lave plan og snittegning. det betalte vi vist 1500 kr. for. Han sagde at han var 3 timer om at lave den. Jeg lavede selv en ret udførlig skitsetegning og en beskrivelse af materialer
Kristian, Vanløse (31-05-2005) 
Svar:
Hej,
Materiale til brug for godkendelse af tilbygning ved kommunen kan ikke tage meget mere end 3-5 timer at producere!! Maks pris for en plan tegning og et par snit, samt en kort beskrivelse, må være 4000,-. Kan du ikke få det til den pris ved en Arkitekt i nærheden af Vejle, så må du skrive din mail adresse her, så skal jeg lave dit materiale til den rigtige pris.
Lasse, Ing., Norge (31-05-2005) 
Svar:
Hej tusind tak til alle Jer der gad at svare. Jeg syntes også at det lød meget dyr, Vi kan selv stå for materialebeskrivelse, da det står på det tilbud vi har fået, men kan ikke lave snittegning..
frederiksen, vejle (31-05-2005) 
Svar:
Det afhænger jo meget af hvor meget I allerede har klarlagt, hvormaget der skal undersøges og hvor meget der skal måles op, hvilke konstruktioner og materialer I vil have bygningen i, tekniske installationer skal afklares osv. før der kan tegnes. Lokalplaner, servitutter på matriklen og andet grundejerforeningsjura kan også godt tage lang tid at undersøge. Hvor stor skal bygningen være, har I rummene klarlagt mht. størrelser?, Vindueshuller og dørhuller samt placeringer af disse?

Har I alt dette på plads før arkitekten går igang, så kan en plantegning med mål til kommunen nok laves på 3-5 arbejdstimer på et autocadanlæg. Hertil kommer den tid det tager at læse materialet igennem, som arkitekten jo også skal bruge tid på.
Men som en anden skrev, så skal der oftest både situationsplan, grundplan, snit og facadetegninger til et myndighedssæt, og oveni afløbsplaner m.v. og varmetabsberegninger. Det er nok alt dette som arkitekten har forudset skulle til for at få projektet igennem ved kommunen, og derfor får I den pris I har fået.

Normalt, hvis der ikke er klarlagt ret meget i en byggesag fra bygherrens side, så skal man påregne minimum 5% af håndværkerudgifterne til et myndighedssæt. Dvs. koster tilbygningen anslået 250.000 kr at opføre, så skal et myndighedssæt koste ca. 12.000 kr + moms. Men det er jo som med alt andet i handelsbranchen, udbud og efterspørgsel, regulerer jo priserne op og ned...
M.Thomsen, Horsens (06-06-2005) 
Svar:
Hej
Ja priserne er som skrevet meget forskellige på tegningsmateriale, men et gennemsnitsprojekt af jeres størrelse og med de krav kommunen har til tagningsmateriale samt tilhørende beskrivelse, vil jeg mene at det kan projekteres på 20-25 timer, alt efter hvor fastlagt/gennemtænkt oplægget er.
Timeprisen for en arkitekt ligger på mellem 4-700 kr hvilket omregnet vil sige at det bør koste mellem 9-18.000 + moms at få projketeret.
Tegnestuen udfører tagningsmateriale til byggsagsegodkendelser for kr. 400/t. + moms, og vil gerne give et uforpligtende tilbud på det manglende materiale.
Mail endelig hvis det skulle have interesse.

Med venlig hilsen Caroline Olesen
Caroline@Tegnestuen-Uniq.dk, Humlebæk (07-06-2005) 
Svar:
Hej til alle.
Som skrevet længere oppe, kan man få en tegning til godkendelse til ca. 4000. Vi har selvfølig Alt klarlagt i samråd med vores Entreprise.. Vi ved hvor store vores vinduer/døre skal være, hvor de skal sidde, hvad sten der bygges i, hvilket tag,at der fyres med fjernvarme, koblet på fra gamle bygning, hvilke spær, loft, gulv med gulvvarmeosv.. Med de priser der er rundt omkring, kan jeg godt forstå, at der er mange der får det lavet til "vennepris". For en arkitekt kan åbenbart tage den pris de vil, da de godt ved, at Vi har brug for en byggetegning...
frederiksen, vejle (07-06-2005) 
Svar:
Hej Vejle!
Ja, det lyder til at I har det meste klarlagt til projektet, og det betyder naturligvis at prisen for tegningerne(for der skal mere til end 1 planskitse til et myndighedssæt!) bliver billigere end hvis I ikke viste ret meget om projektet på forhånd.
Ingeniøren fra Norge der tilbyder det til 4000 kr uden at kende til projektet, kan jeg ikke tage ret seriøst, beklager. Men det er da et fint tilbud, og I kan jo prøve det og håbe I får hvad I ønsker. Naturligvis er der muligheder for "vennetjenester" og andre der vil lave noget arbejde meget billigt i forhold til andre proffessionelle der har et rådgiveransvar at tage hensyn til.
Men lad nu være med at skælde arkitekterne/rådgiverne ud generelt, fordi der er nogle der giver alt for ublu priser til et projekt. Indhent flere tilbud som man normalt gør ved håndværksmæssig arbejde, og tag det der er mest fordelagtigt og bedst for Jer.
M.Thomsen, Horsens (07-06-2005) 
Svar:
www.HEMPELdesign.dk har jeg brugt en gang til at lave tegninger til kommunen... billig og hurtig..
peder S, hornbæk (14-06-2005) 

Indadgående dobbelt facadedør Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg ønsker at etablere en dobbelt indadgående facadedør i gavlen på mit hus.
Den bliver højre indadgående med trepunktslukke, og den anden halvdel bliver hængslet og lukket med skudrigler.

Er det en dårlig løsning?

Er det bedre at have en udadgående?

Martin Hansen, Roskilde (31-05-2005) 
Svar:
Det er at foretrække en udadgående dør: pga. at den er mere tæt overfor vind, jeg har selv, fået monteret en facade dør, og havde selv samme spørgsmål, men blev vejledt
igennem trio teck design i frederiksværk.
peter, København (31-05-2005) 
Svar:
En indadgående yderdør er tæt nok, hvis det er en ordentlig kvalitet - også selv om det er en dobbeltdør. Sørg for at få garanti på tæthed - det burde ikke være noget problem. Problemet er ofte ved terrassedøre, da de har en anden lukkemekanisme.
Du skal dog være opmærksom på, at når du åbner døre i fx regnvejr, kan der komme vand ind, som sidder på døren. Derfor er indadgående døre bedst på steder med en gulvoverflade, der kan tåle vand, som fx i et bryggers eller en entre.
A.O., Farum (31-05-2005) 
Svar:
Det er nok rigtig hvad du siger, A.O
En indadgående dør burde være tæt. Men den er nu en gang konstrueret på en anden måde. Og der kan nemt presses vand ind. Jeg er vidende om, at velrenomerede firmaer ikke giver garanti for netop dette. Jeg skal ikke nævne navne. Det vil Martin finde ud af når han beder om det hos firmaerne hvor han får tilbudene.

Viggo Thude, Aabenraa. (01-06-2005) 
Svar:
En dobbelt indadgående dør er for de fleste firmaer ingen problem at lave, ej heller at lave dem tætte. Men spørg inden, vil firmaet ikke give garanti på tæthed, så find et andet firma. Tidligere var der ganske rigtigt at en dobbelt indadgående dør var næsten umulig at lave tæt, men dette er flere år siden, og mange har lavet stor udvikling siden.
;, ) (01-06-2005) 

Opretning af vægge på badeværelse Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har fjernet fliserne fra vore badeværelse. Væggene er i letbeton. Nogle steder er resten af fliselimen blevet sidene, andre steder er lidt af letbeton'en "gået med fliser".

Er der en nem måde at spartle sådan en væg, og der er en idé i fylde de værste huller/revner ud med fx. fliseklæber/pladelim, før der spartles ? - der skal fliser på efterfølgende.

Michael, Ganløse (31-05-2005) 
Svar:
Jeg ville leje en facadefræser (ikke det samme som en rille- eller skivefræser) og fjern fliseklæben så du har ren mur hvis der er revner kan de pudses efter med mørtel/cement/andet egnet til formålet afh. af størrelsen. Husk evt. vådrums membran og kantforstærkning hvis du er i vådrumszonen

TV, København (07-06-2005) 
Svar:
Tak for svaret.

Ved du hvor jeg kan leje en facadefræser ?


Michael, Ganløse (08-06-2005) 

Flash diagram Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har leget lidt med FLASH her til aften. KLIK her: Prøv at tænde for lyset!

Hvad syntes i om det?
Og til sidst - er det teknisk korrekt? Ville en elektriker forbinde diverse på denne måde?

Guy Pucill, Ballerup (31-05-2005) 
Svar:
Det ser da meget godt, med farver og det hele, men ville ikke kunne bruges, til så meget af en elektriker....
Elektrikeren, Nyk. F (31-05-2005) 
Svar:
Meget godt lavet, og vil helt sikkert kunne bruges til at beskrive for en som ikke er i faget hvordan det hænger sammen.. Og gør du det, så husk at man skal være Aut for at må lave det..... ved godt den kommer tit her på siden, men det er ikke for sjov.. Så Keep up the good work
Kenneth Nedergaard, Elinstallatør, Hadsten (31-05-2005) 
Svar:
Ps... Fasen sidder altid til venstre i stikk.
Kenneth Nedergaard, Elinstallatør, Hadsten (31-05-2005) 
Svar:
hvis det nu skulle være helt korrekt så undlad at bruge gul, pga. at gul/grøn er beskyttels leder, og farven må ikke anvendes til andet rent stærkstrømsmæssig, men din flerestregsdiagram kunnne måske bruges i skolen til undervisning i natur og teknik, i skolen bruger de et svagstrøms batteri, måske for ikke at opfordre til at lege med stærkstrøm.
Jørgen Jensen, Vejle (31-05-2005) 

Bruseniche uden fliser Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal renovere badeværelse og kunne godt tænke os at droppe fliserne på væggen i brusenichen. Der kommer klinker på gulvet og de nederste 10 cm af væggen hele vejen rundt, men resten af væggen skulle gerne stå uden noget. Kan man sætte væv uden på vådrumsmembranen og male med en god vådrumsmaling eller hvordan gør man - hvis det overhovedet kan lade sig gøre? Væggene er pudsede.
Steen Pedersen, København (30-05-2005) 
Svar:
Inden du slår hammeren på fliserne, så tøv en kende.

Malede vægge tåler ikke den belastning, der kommer i bruseområdet. Glas eller fliser er nødvendigt.

Jeg har selv et hus, hvor fliserne er pudset op, hvorefter der er monteret glasvæv. Det er så malet med en badeværelsemaling. Det holder i et halvt år, så skal det males igen.

Lån SBI anvisning 200 på biblioteket - det anviser alt hvad du vil vide om vådrum.
Jais Knudsen, Vejby (31-05-2005) 

bue Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
jeg skal bygge en murstensfront i min nye garage, med en flot bue over garageport og døren. Hvordan beregner jeg diameter på disse buer og evt er der en regel ang belastningen
søren kempel, ikast (30-05-2005) 
Svar:
tjek lige www.randerstegl.dk der kan du se færdige buetegloverliggere
Jørgen Jensen, Vejle (31-05-2005) 
Svar:
Hej,


> Hvordan beregner jeg diameter på disse buer

Diameter = b / (sin(2 * tan^-1(2*h/b)))
Hvor h = højden og b = bredden af den ønskede bue.

En bue der strækker over 3m og er 0,5m høj har således en diameter på 5m (inder-, yder-, eller centrummål).

Søren, Kgs. Lyngby (08-06-2005) 

Fuldspartling Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har en lejlighed hvor der er vægge med filt og vægge med tapet. Vi kunne godt tænke os at få fuldspartlet alle vægge og derefter få filt på. Kan man fuldspartle ovenpå hhv. tapet med malin og filt med maling, eller skal det hele ned først?

Thomsen, København (30-05-2005) 
Svar:
Hej Thomsen

Som udgangspunkt skal bunden være fast og bæredygtig.
Dvs. at alt tapet skal ned, sidder filt løst gælder det samme for den.
Huller pletspartles med filler.
Vægge fuldsaprtles 1-2 gange med sandspartel Medium.
Vægge slibes og grundes med Microdispers.
Der opsættes filt, grundes og males.

God fornøjelse
Malerfirmaet Wils, København K (31-05-2005) 

Badeværelser i træ Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej !
Vi har lige købt et hus fra 1977, hvor begge badeværelser er beklædt med træ. Egentlig havde vi ikke tænkt os at gøre så meget andet end at male. På begge badeværelser var der brusebokse, som vi har fjernet, hvor det var meningen, at vi bare ville male med vådrumsmaling og så sætte bruseforhæng op. Det ser nu ud til at der bag træet ikke er dampspærre. Derfor ved vi nu ikke helt hvad vi skal finde på. Har I et godt råd eller en midlertidig løsning som ikke koster al for meget, da vi påregner at renovere begge badeværelser om nogle år ?
G. Andersen, Bornholm (30-05-2005) 
Svar:
er der en god udluftning i badeværelserne, evt. med elventilatorer som kører når og efter der har været badet, så beklædningen bliver godt tørt, så ville jeg ikke være betænkelig ved, at male med glas 25, efter det er blevt grundet godt med træbeskyttelse/grunder, evt. også fuge i alle samlinger med overmalbar fuge.
Jørgen Jensen, Vejle (31-05-2005) 

Vådrumssikring Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
I forbindelse med renovering af et badeværelse på ca. 6m2 skal jeg selv vådrumssikre før opsætning af flise og væv. VVS, El, murearbejde mm leveres af professionelle.

Hvor svært er det ?
Det lyder svært at spartle et lag gummiemasse så jævnt ud, at der kan sættes glasvæv direkte ovenpå. Bliver vådrumsmembranen hård ?


Carl, Haslev (30-05-2005) 
Svar:
Hej

Da det for mig lyder som om du ikke har den store erfaring med sådant arbejde, vil jeg råde dig til at lade det udføre af en der ved noget mere om det.

Du kan ikke lægge et lag der kan sættes glasvæv direkte ovenpå.

De typer jeg har arbejdet med bliver ikke hårde.


www. tømrermesteren.com, Jebjerg (30-05-2005) 
Svar:
Hej

Jeg har selv lige gjort det, og er enig i at det ikke er let. Jeg brugte Alfix 2K Quick. Man skal være ret hurtig da det hærder 45 minutter efter det er blandet. Er du fiks med en spartel kan du godt kaste dig ud i det(jeg brugte en 4 mm tandspartel og glattede med den lige side.)

Overfladen bliver lidt gummiagtig.
Anders, Aalborg (02-06-2005) 
Svar:
Som jeg har forstået vådzone anvisningerne, så skal vådzonen sikres med "membran OG fliser" (fliser! - ikke væv), udenfor vådzonen er det ikke nødvendigt med "menbran og fliser", hvorfor væv direkte på væggen/puds er tilstrækkeligt.

Membranen er til at gøre selv, men hav stor respekt for hærdetiden, planlæg arbejdet (sæt god tid af til kanter, vær klar med de store flader når du blander hele spanden)
Jan, Aalborg (15-06-2005) 

Pudsning af indvendig letbeton Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi er i gang med at bygge nyt hus, og har i den forbindelse valgt selv at behandle indervæggene.

Vi har overvejet at pudse de indvendige letbeton vægge (elementer i ca. 60*230), for at skabe et rustikt look (fremfor at sætte filt eller lign. op.) Er det noget vi i den forbindelse skal være opmærksomme på?

- Kan vi undlade at spartle / slibe?
- Kan vi undlade at forstærke alle (limede) samlinger med armeringsbånd?
- Kan vi male direkte på det tørre puds?

Med venlig hilsen
Anders, Viborg (30-05-2005) 

kalk på fliser Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hvad gør man mod kalk på fliser i bad og granit gulv det er så meget at det ikke er til skrubbe væk, er der et vidundermiddel
palle, 2000 (30-05-2005) 
Svar:
Pas i første omgang på med granitten, den kan indehode kalk, der ikke kan tåle kalkfjerner! Men ellers: Tag en køkkenrulle og en kalkfjerner evt. en der er beregnet til kaffemaskiner eller farveløs eddike, hvis du kan tåle lugten. "Tapetser" gulv og væg med køkkenrulle, der er vædet i middelet og lad det ligge et døgns tid. Vask derefter alle berørte flader med rent vand, så du neutraliserer virkningen. Du kan også bruge citronsyre eller andre skrappere midler, men pas som sagt på med granitten.
Østergaard, Børkop (02-06-2005) 

Tegninger til redskabs/cykelskur Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvor finder jeg tegninger til et kombineret cykel/redsskabsskur?
MS, Lyngby (30-05-2005) 

Byggetilladelse for terrasse Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal have bygget en terrasse udfra vores hus. Terrassen vil stå på 2 meter høje søjler,være fastgjort til husmuren og murunderstøtning i siderne, og have et areal på 50 m2. Er det noget som der skal byggetilladelse til?
Christa, middelfart (30-05-2005) 
Svar:
Nogle kommuner har regler vedrørende forhøjede terrasser, pga naboer, der kan føle sig generede ved at I kan se ind i Deres haver. Men jeg ville da bare spørge naboen om det er et problem. Men udover det tror jeg ikke det kræver tilladelse, da det ikke er overdækket - man kan jo også lægge 50 m2 fliseterrasse uden at spørge nogen. Har selv haft en træterrasse på 30 m2 sat fast på muren og 5 stolper yderst, støbt ned i jorden.
Østergaard, Børkop (03-06-2005) 

nye vinduer ! Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
I forbindelse med udskiftning af vinduer vil jeg høre om der er nogen der kender firmaet Win-door der sælger danske vinduer med tysk moms.

Er kvalitet/service ok hos firmaet ?
NL, Sønderborg (30-05-2005) 

udvendig fugtsikring af kældervæg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har fået en stump gummiagtig materiale man anvender i Tyskland som udvendig fugtsikring af kældervægge. Det er et pulver der blandes i vand i forhold 1:10 og påsmøres. Jeg kan ikke finde produktet nogen steder. Er der måske et site hvor man kan se produktet - det skulle være super godt !
Gert Nordingsgaard, Horsens (30-05-2005) 
Svar:
prøv at søge på www.baumarkt.de der er virklich mange links til byggemarkeder og produkter
j. Andersen, Odder (08-06-2005) 

Hvor lang tid ?? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej Igen
Vil lige høre hvor lang tid det tager at tapesere, når man ikke har prøvet det før ?
Bare ca.
Vi er nemlig ved at få et lille problem. Tror vi nok. Vi skal være ude af vores ejerlejelighed den 15 juni og vi mangler at få tapesere, malet og nyt gulv på i stueetagen i vores nye nye hus inden vi kan flytte ind. Det er ca 75 kvm.

Hilsen Lotte
Lotte, Odense (30-05-2005) 
Svar:
cirka deromkring

Det kan vel gøres på 3-4 dage hvis i knokler på - for at tapetsere. Forudsat du ikke kommer til at klistre manden fast bag tapetet
Mikkel, Ræv (30-05-2005) 
Svar:
Det var godt at høre at det ikke tager længre tid. Tak for det.
Nej jeg håber ikke at han pludselig forsvinder bag tapetet, men nu må jeg se hvor gode vi er til det hi hi hi
Lotte, Odense (30-05-2005) 

stenmel Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
vil lige hører om der er nogle der ved hvor man kan få stenmel leveret fra...bor i midtjylland..og evt pris...
på forhånd tak.

linda munk, karup.j (29-05-2005) 
Svar:
Hej Linda,

På hjemmesiden bigbag.dk kan du finde forskellige varianter af stenmel. Priserne er rimelige og inklusive levering til alle brofaste dele af landet.
Christian, Dragør (31-05-2005) 
Svar:
tak for det..har tjekket siden...det var lige hva jeg søgte....

venlig hilsen linda
linda munk, karup j. (01-06-2005) 

skifertag Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
jeg har hørt en del meninger om hvor vidt man maler gamle skifertage eller ej,da man risikere at beskadige skifer pladerne. Har du/i en mening. På forhånd tak. Peter
Peter, brøndby (29-05-2005) 

Grønt kobber Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har kobbertag på vores karnap. For kort tid siden var det rødbrunt. Så kom nogen sjuskede murere og spildte saltsyre på det, da de skulle afsyre nogen mursten på huset. Pletterne fra syren blev grønne. Nu har vi valgt at sige: OK skal taget være HELT grønt.
Men hvordan gør man det - ved at hælde en eller anden saltsyreopløsning ud på kobberet?

Tak for svaret

Flemming Christiansen,, Valby (29-05-2005) 
Svar:
Kobber der går i forbindelse med luftens ilt bliver grønt og er iøvrigt giftigt ( spanskgrønt)
Jeg kender ikke i detaljer til den reaktion der sker når syre går i forbindelse med kobber. Normalt dannes der salte og det er nok dem der giver den grønne farve. Jeg tror nok jeg ville spørge en kobbersmed til råds her.
HCJ, Odense (29-05-2005) 
Svar:
er det ikke noget med hvis man vasker det over med kærnemælk fremskynder man grønt ir på kobber ? spørg en blikkenslager
Jørgen Jensen, Vejle (29-05-2005) 

Her vises 21217-21241 indlæg ud af 31175.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »