» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 1393-1417 indlæg ud af 6234.   « Forrige 25       Næste 25 »

Historiske byggemetoder. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi vil gerne bygge en havestue på vores gamle hus fra 1850. For at den skal passe bedst muligt til huset, vil vi gerne opføre den som bindingsværk sat på sylsten (som stuehuset) og med gamle sprossevinduer og døre. Jeg forestiller mig at der skal være murede tavler under vinduerne. Er det muligt at få byggetilladelse til at bygge på sylsten og bruge gamle sprossevinduer til nyt byggeri? Havestuen skal være uopvarmet.
Tina, Fårup (27-03-2009) 
Svar:
Ja til det hele.
Bortset fra sylstenene. Sylstensfundering er en dårlig og primitiv måde at fundere noget som helst på.
Men I kan starte med et betonfundament i 90 cm dybde og fra lige under jordoverfladen opmure et sylstensfundament.
(Bindingsværket bør iøvrigt opbygges af enten egetræ eller særlig hårdet fyrretræ. Almindelig blødt fyr rådner alt for hurtigt.)
Søren Olsen, Odder (27-03-2009) 
Svar:
Tak for svar. Jeg har nogle supplerende spørgsmål:

Er det et krav at det SKAL være beton. Må man teoretisk set bruge kampesten hele vejen, hvis bare det er i 90 cm dybde? (Vi har mange kampesten) :-)

Kan man evt. bruge punktfundament med passende mellemrum eks. i hjørnerne og under midten, og så sylsten for resten. Bindingsværket er jo en stabil konstruktion som ikke behøver kontinuerlig understøtning. Havestuen skal være ganske lille for ikke at virke for voldsom på huset, så der bliver ikke de store spænd og tavlerne under vinduerne bliver ganske små.
Tina, Fårup (27-03-2009) 
Svar:
Det ved jeg ikke helt præcist.
Grunden til at normalt bruger betonfundamenter i 90 cm dybde er at der skal funderes til frostfri dybde. Fordi jord der fryser er ustabil. Den hæver sig.
Jeg tror ikke at kampesten der stables er stabile. Om fundamentet kan opmures med/af kampesten. Tja. (Kunne I ikke knuse stenene og bruge dem som betontilslagsmateriale. Med håndkraft. Li''som Jens Vejmand. ;o))
Det er muligt at det går bedre med punktfundamenter. Det vil formodentlig ikke give problemer med byggetilladelsen.
Jeg ved nu ikke hvor stabil et bindingsværk er, sådan i i de normale dimmensioner, men måsker dur det med punktfundamenter.
Endeligt skal I overveje om bygningen kan forsikres på normal vis.
Søren Olsen, Odder (27-03-2009) 
Svar:
Ok, tak for svar.

Hvis grunden til at man skal til frostfrit dybde er at jorden hæver sig når den fryser, vil det så ikke være en rigtig dårlig ide at fundere til frostfrit på en sådan tilbygning, når hovedhuset står på sylsten. Hvis hovedhuset hæver sig når jorden fryser, skal tilbygningen da helst kunne følge med, eller hvad?
Tina, Fårup (27-03-2009) 
Svar:
Det var sådanset en god pointe.
Problemet er jo hvis nu bygningerne ikke hæver og sænker sig lige meget.
Men OK, I kan jo lave konstruktionen med en bevægelsfuge eller andet, de 2 bygninger imellem.

Man kan sige at sylstensfundering er meget usikkert og for en dels vedkommende afhænger af jordbundsforholdene og om hvordan "fundamentet" er lavet.
Ret beset udførte man et sylstensfundament ved at bortgrave mulden i en rende, udlægge tilstrækkeligt med stenmaterialer til at hæve bygningen lidt over jorden så bla. regnvand ikke umiddelbart oversvømmede huset.

Som det jo også ofte ses ved bindingsværkhuse betød det kraftige sætninger, men det havde jo ikke den store betydning for "bo-kvaliteten"
Altså, sylstens"fundament" er usikkert, 90 cm dybt betonfundament er sikkert, bygningen bliver stående hvor den blev sat og der opstår ingen sætningsskader.

Hvis du vil vide mere om bindingsværk og fundering så findes der bunker af information på Google. Søg på f.eks. BINDINGSVÆRKSHUSE
Søren Olsen, Odder (27-03-2009) 
Svar:
Stuehuset som er fra 1850, er grundmuret på sylsten, og muren står stadig helt pæn og lige, uden synlige sætninger. Det ser ud som om syl-stenene bare er lagt ovenpå jorden, som på det sted er groft sand. Så jeg vil tro at jordbunden her er fint egnet til det. Vi har heller ikke spor problemer med vand, selv om huset ikke ligger højt og at trægulvet (indtil videre) ligger direkte på jorden. Nu er faren for sætninger vel heller ikke så stor i en lille bitte havestue.

Jeg kommer til at tænke på.. Haveskure, små drivhus og lign. lettere huse kræver vel ikke fundament til frostfrit. HVor går grænsen egenligt?
Tina, Fårup (27-03-2009) 
Svar:
Hvis vi lige holder os til bygningsreglementet, (BR08) som omfatter de fleste krav til alt (hus)byggeri i DK.
De fleste krav er såkaldte funktionskrav, f.eks skal et fundament kunne opfylde en rækker krav m.h.t stabilitet, holdbarhed, bæreevne, osv. altsammen bla. uddybet i "Norm for fundering".
Bygningsreglementet angiver blot at: "Fundering skal ske til frostsikker dybde og bæredygtig bund eller på anden måde, så der ikke opstår skader som følge af bevægelser i jordbunden.
De 90 cm som tidligere omtalt står formodentlig ingen steder, men har siden tidernes morgen af myndighederne været accepteret som frostfri dybde i DK og derved opfyldes bygningsreglementets krav.
Såfremt du fastholder sylstenene skal du, når du fremsender en ansøgning om byggetilladelse, samtidig søge dispensation fra bygningsreglementets krav mht. fundering. Fordi sagsbehandleren for det første formodentlig aldrig har set en sylstensfundament før og for det næste ikke kan bevilge byggetilladelse når projektet ikke er i overensstenmmelse med BR08''s krav.
Du skal simpelthen argumenterer for, på samme vis som ovenstående, hvorfor du vil bygge på sylsten.

Endelig kendes begrebet "uopvarmet havestue" ikke i BR08. Det er en uopvarmet tilbygning til enfamiliehus såfremt der er adgang direkte fra huset til tilbygningen. Arealet skal medregnes i bebyggelsprocenten.
Kravene til ansøgning om byggetilladelse, skure, drivhuse osv. fremgår af BR08, se her; http://www.ebst.dk

Søren Olsen, Odder (28-03-2009) 
Svar:
Manger tak for svaret! Det var meget informativt. - Især det med at kravene er funktioneskrav.

Jeg søgte via google på sylstensfundament den anden aften, og fandt en privat side hvor der stod at sylsten er udmærket at bruge på sand, da det er stabilt og frostsikker. Desværre var det selvfølgelig helt uden kildehenvisninger, og jeg har ikke kunnet finde mere om det. Vores hus står netop på sand, og de godt 150 år gamle helt lige vægge, har vel også "bevist" at det har fungeret udemærket.
Tina, Fårup (29-03-2009) 
Svar:
Hej Tina.

Interessant læsning mht. brug af ældre byggeteknikker og nutidig krav !.

Jeg kender ikke så meget til sylstensfundamenter, men benytter altid selv Bygningsbevaring-Raadvad til hjælp ved sådanne spørgsmål. De har en telefonrådgivning om fredagen mellem kl. 10 og 14 hvor man kan stille sprøgsmål om bevaring og retablering af ældre bygninger med traditionelle materialer og metoder,- uden honorar. se på deres hjemmeside: www.bygningsbevaring.dk eller ring til dem på 45 96 99 90.

Mvh. Arkitekten.

arkitekthjaelp@ofir.dk


Arkitekt Nielsen, Kbh./Danmark (01-04-2009) 
Svar:
Tak for tippet!. Jeg har før brugt Raadvads vejledninger men havde ikke opdaget de også har en telefonrådgivning.
Tina, Fårup (01-04-2009) 


fyrtræs gulve nye Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hej jeg skal til at lægge nyt gulv i mine stuer og jeg har købt fytræsgulve mit spørsmål ervi vil gerne have det hvid pigmenteret og så give det lak oven på er der noget spesielt pigment og lak man bruger vil jeg værer glad hvis der er nogen som kan hjælpe mig med råd mvh brian
brian laursen, greve (26-03-2009) 
Svar:
Du kan få hvidpigmenteret lak til formålet.
www.koludabyg.dk, Gørlev Vestsjælland (26-03-2009) 
Svar:
Helt rigtigt.
Men ikke så nemt at finde, men Junchers har Hvidpigmenteret grundlak som så nok skal gives slutbehandling.
Købes (måske) hos din lokale jem&fix
http://www.junckers.dk
Ib Frandsen, Smørum (26-03-2009) 
Svar:
Trip Trap har også et hvidlak produkt
Mie Møller, Ebeltoft (26-03-2009) 
Svar:
tak for gode råd
brian laursen, greve (29-03-2009) 

igen isolering af kolonihavegulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
som hende med det forrige spørgsmål har jeg også et kolonihavehus, men under gulvet er der kun måske 40cm til jorden, er det ikke muligt at fylde det ud med fx papiruld e.lign? så slipper jeg for at brække hele gulvet op, selvom det jo ikk rigtig giver den store mulighed for at lave et rum imellem jorden og isolering..? og er der noget jeg skal tage hensyn til hvis jeg gør det på den måde?
tak!
niels, månen (26-03-2009) 
Svar:
Øhhh - vinduer og døre er denne tråd.
Kunne du skrive i den rigtige tråd, så er der bedre chance for et ordentlig svar.
Lektor, Blomme (26-03-2009) 
Svar:
Det er uden betydning Blomme.
Det nytter nemlig ikke niels fra månen.

Du får samme svar som Jette i hvidovre. (Læs dette)

Det eneste man måske kunne tænke sig er følgende:
Der lukkes hele vejen rundt langs ydervæggen mellem jord overside og husets beklædning med plade. Dernæst fyldes op - helt op - til underside gulvbrædder med granuleret "Flamingo" Og allervigtigst, du udlægger en dampspærende gulvbelægning på gulvet.
Principielt er ovenstående løsning den samme som anvendes i moderne terrændæk uden betondæk, bortset fra at dampspærren er placeret på den forkerte side af gulvbrædderne.
Men ovenstående løsning er hverken godkendt eller afprøvet nogen steder.

Der er sådan set osse en anden løsning:
Du sømmer vintermåtter rundt langs ydervæggene fra jorden og op. (På samme måde som det gøres ved skurvogne på byggepladser om vinteren). Men måtterne skal fjernes om sommeren således at der kan ske udtørring af gulvet.

Palle Kortsen, Sæby (26-03-2009) 
Svar:
Det er bestemt med betydning, at der spørges i den rigtige tråd.
Hvordan skulle man ellers kunne få et kvalificeret svar, uden at bedømme
det allerede indkomne.
Ordnung muss sein
Lektor, Blomme (27-03-2009) 
Svar:
Til Palle

fed løsning, du har lagt flamingo direkte på jorden og dampspærre over gulvet - det er ikke afprøve skriver du - nej det er heller ikke nødvendigt, for hvis man har gået ca 7 år i skole hver anden dag, så ved man at det kun er et spørgsmål om tid før kontruktionen er rådnet op !!
Bob, Byggemand (27-03-2009) 
Svar:
Klap nu lige den forargede hest, Bob.
Muligvis har jeg gået alt for lang tid i skole.
Men.
Flamingogranulat er kapillarbrydende, (ved min. 15 cm tykkelse), så der trækker ikke fugt op nedefra.
Den diffusionstætte gulvbelægning forhindre damptryk fra den varme side af isoleringen.
Som sagt, (bortset fra dampspærrens placering), er det på præcis samme måde massevis af terrændæk bliver udført.
Kom med nogle ordentlige argumenter Bob, evt. baseret på viden eller erfaring.


Palle Kortsen, Sæby (27-03-2009) 
Svar:
Alt for bøvlet. Køb 20-30 dåser isoleringskum og blæs dem ind under gulvene. Du kan fx. bore nogle huller i alle rum og blot tømme dåserne til der er kommet skum op af alle hullerne. Det koster omkring 1000 kr. og kan ordnes på en lørdag
GDS-mureren, 1234 testby city (29-03-2009) 
Svar:
sorry havde ikk set det var den forkerte tråd..

hmm, nogen argumenter for eller imod isoleringsskum, for det ved jeg da ikk rigtig noget om (det måske sværre at få jævnt fordelt?)...

kan man sætte dampspærrende gulvbelægning oven på gulvet under evt tæppe.. ved ikk helt hvordan det ser ud, og vil det være ligemeget hvis man brugte isoleringsskum?

tak! :)
niels, månen (30-03-2009) 
Svar:
Gds-muren er enten en spøgefugl eller bare en stakkels tumpe. Når han ikke ved hvor stort dit hus er kan han jo ikke vide hvor meget materiale der medgår. Endvidere kan man overhovedet ikke styre en opskumning på den måde. Der vil forekomme huller/områder uden skum.
DEn omtalte indblæsning skal være fuldstændig, også op mod gulvbrædderne, for at virke, og det kan være svært.
Gunnar Kallesen, Sdr. Ommme (30-03-2009) 
Svar:
hehe ok... er der nogen der ved hvor man lejer en maskine til at blæse flamingogranulat med, og evt bud på hvor man finder granulatet billigt?? :)
niels, månen (02-04-2009) 

Afslibning af ca. 60 m2 plankegulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hejsa
Vi skal have afslebet og efterbehandlet et ældre plankegulv, ca. 60 m2. Har fundet ud af via nettet, at dette vil koste ca. 4500 kr. hos en professionel gulvmand. Mit spørgsmål er så, hvor meget man skal regne med det vil koste i forbrug af materialer (tænker særligt slibepapir, da leje af maskiner ikke koster det vilde)I forhold til efterbehandling, kunne vi forestille os lud,(evt. hvispigmenteret) med efterfølgende sæbe, får at opnå et lyst resultat, lyder dette realistisk?

Venlig hilsen
Kirstine og Tobias
Kirstine, Århus (25-03-2009) 
Svar:
Hvis I ikke har prøvet før, skal I ikke gå i gang selv, da resultatet sjældent bliver godt, og lejemaskiner er sjældent i så god stand som dem de professionelle anvender. Brug de 4500 kr og glæd Jer over det pæne gulv.
ABR Tlf. 86230072, 8200 Århus N (26-03-2009) 

Trætype til bjælkelag? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal have skiftet alle bjælker i bjælkelaget. Bjælkerne er knap 9 m lange og 160x200 mm. Vi har fået tilbud på T1 bjælker. Jeg går ud fra, at det er fyrretræ? Er det godt nok eller bør der vælges en anden trætype?
Juncher, Sydals (25-03-2009) 
Svar:
Det vigtigste er jo at de er af rette dimension. Og at de er lange nok jo.
Det lyder dramatisk at udskifte bjælkelaget???
Med mindre der er særlige krav at tage hensyn til rt fyr fin.

Lars L., Kbh. (25-03-2009) 
Svar:
Så længe det er T1 er det normalt Gran.
Men en lidt underlig dimension og længde at få dem i.

Må koster jer en helvedes masse penge.

Hvem har dimensioneneret det for jer ?
www.koludabyg.dk, Gørlev Vestsjælland (25-03-2009) 
Svar:
jeg synes også det lyder lidt mærkeligt med en bredde på 160 mm. Hvis afstanden mellem bærende vægge er 9 m tror jeg ikke på bjælkerne kan bruges - du bør få en beregning på at det er i orden.
ts, esb (25-03-2009) 
Svar:
Den anvendte dimension kan slet ikke spænde 9 meter uanset hvor tæt de ligger. I skal sikkert have en jernbjælke indskudt på langs af bygningen, hvis bjælkerne ikke kan ligge af på skillevægge.
Er det etageadskillesen mod udnyttet tagetage?
Hvis det er mod kælder eller krybekælder er der andre mere fornuftige løsninger.
ABR Tlf. 86230072, 8200 Århus N (26-03-2009) 
Svar:
Tak for jeres svar.

Lars: Ja, det er noget af en "operation". Nogle af bjælkerne er ikke så gode længere, og andre er skæve. Vi synes der er for meget arbejde ved at rette op på dem. Vi skal i forvejen have taget af, og bjælkerne bliver udskiftet en for en.

KoludaByg, ts og ABR: Bjælkerne skal ikke spænde frit over 9 m. Der kommer en bærende skillevæg midt igennem huset, som der også har været før. Vi ændrer sådan set ikke på nogle dimensioner eller konstruktioner. Det bliver som før. Bjælkernes dimensioner er de samme som de gamle bjælker. Tagetagen er uudnyttet. Vi har fået et tilbud på 12 stk. bjælker til 8.000 kroner.


Juncher, Sydals (26-03-2009) 
Svar:
Det lyder ret vildt at skifte bjælkelaget fordi "nogle ikke er så gode lægnere og fordi nogle er skæve" :o).
Er det fordi at I har synlige bjælker i stueetagen?
Og tagetagen skal IKKE udnyttes?

Alt træ er skævt og vrider sig, særligt når det bliver gammelt. (lige som mig)
Træ der er råddent udskiftes, og træ "der ikke er så godt" forstærkes.

Prisen for jeres tømmer lyder meget rimelig, men arbejdslønnen for udsktftningen bliver jo meget høj. Og hvad med elinstallationer, lofter, isolering osv.

I skal naturligvis gøre som I finder bedst, men lidt tømrerfaglig rådgivning var måske på sin plads. Ja.
Lars L, Kbh. (26-03-2009) 
Svar:
Hej Lars.

Ønsket om at udskifte bjælkelaget kommer af, at vi ønsker synlige bjælker. Ikke fordi det er en nødvendighed på grund af loftshøjden, men fordi det vil passe godt til husets stil. På nogle af bjælkerne er der påsat forstærkning, nogle er skævvredne og andre er gennemhullede og ødelagte af installationer.

Vi har ryddet tagetagen, væltet skillevæggene, og alle installationer er væk. Vi starter med huset helt fra bunden. Og da taget også skal af, vil det være forholdsvis "let" at udskifte bjælkerne. Det skal lige siges, at der i 1965 er sat nye spær og lagt nyt tag på huset, så spærrene står ikke længere på bjælkerne direkte.

Mht. til prisen så skal vi selv lave arbejdet. En af vores naboer er tømrer/snedker, og han vil også være til hjælp.
Juncher, Sydals (26-03-2009) 
Svar:
Ok. Det er i orden så.
I kan betragte projektet som godkendt. Ha-ha.
Held & lykke med det.


Lars L, Kbh. (26-03-2009) 
Svar:
Lars: Vi vil nu for en sikkerheds skyld lige snakke med en tømrer. Men da de gamle bjælker ikke hænger, og vi ikke ændrer på selve konstruktionen, så tror jeg nu, at dimensionerne er okay. Nu er spørgsmålet så blot, om vi kan få leveret bjælkerne tørrede, da de jo ellers vil vride sig skæve og slå revner.
Juncher, Sydals (30-03-2009) 

Støbning og stabilgrus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hejsa.
Jeg er ved at lave et skur i haven og laver det med en regulær sokkel. Dels vil jeg gerne have noget jeg ved bliver der og dels er det lidt en slags generalprøve på et evt. senere værkstedsbyggeri.
Kan jeg bruge stabilgrus til støbningen? Jeg har noget til at ligge og vil gerne undgå udgiften til et læs støbemix, men også den ekstra bunke i forhaven. Jeg er først og fremmest nervøs for om det bliver stærkt nok, andre ulemper kan jeg nok håndtere.
Det drejer sig altså om udstøbning af fundablokke (og indstøbning af vindbånd) og et 15 cm gulv på leca.

Jeg ved godt at støbemixet er det rigtige, men vil lige høre om den her mulighed - det kunne jo være.

På forhånd tak,
Mvh Jesper
jesper, Nordjylland (25-03-2009) 
Svar:
Du kan fint bruge stabilgrus til dine fundamenter. Beton er jo bare stabilgrus med cement i - pricipielt ihvertfald.
Når det kun er et skur er det jo næsten ikke nødvendigt med fundamenter og betonnen behøver ikke at være særlig stærk.
Jeg foreslår at du blander efter rumfang 1 del cement til 4 dele stabilgrus.
Altså 1 spandful cement til 4 spandfulde stabilgrus.
Lidt mere eller mindre cement afhænig af om du blander for hånd eller i maskine.
Der står meget om beton her:
http://www.aalborg-portland.dk


kasperPoulsen, Haderslev (25-03-2009) 
Svar:
Stabilgrus indeholder ikke vasket grus som støbemix.

Stabilgrus indeholder grus med lerrester i, hvilket gør at cementen ikke vil binde på samme måde, og ikke få samme styrke.

Skal det være i orden, så brug enten støbe mix, eller beton blandet i
1-3-5 cement,grus,sten.

www.koludabyg.dk, Gørlev Vestsjælland (25-03-2009) 
Svar:
Det er rigtig nok Kaluda.

Men det er jo ikke Storebæltsbeton der er tale om.
Det er rigtig at lerindholdet er større end i støbemix, men det er fuldstændig uden betydning til formålet.
Sammenholdt med støbemix vil betonen måske være 10-15% lavere.
Men iøvrigt er vandindhold og blandemetode af langt større betydning for slutresultatet.

Men ellers kan Jesper jo lave en prøvestøbning og efterfølgende vurdere kvalitetenKasper Poulsen, Haderslev (25-03-2009) 
Svar:
Hej i to.
Tak for svarene. Jeg har brugt beton af stabilgrus til at forankre en gynge og en enkelt række kantsten indtil videre og har ikke haft noget at udsætte. Har dog haft på fornemmelsen (man læser jo alle steder om blandingen af grus og sten) at det ikke var helt optimalt og det var grunden til spørgsmålet.

Jeg tror jeg bruger det denne gang, men vil så sørge for rigtig betonblanding når det bliver helt alvor.

Har en almindelig blandingsmaskine, mon ikke det bliver fint nok.

Igen tak for svarene.

Mvh Jesper
jesper, Nordjylland (25-03-2009) 
Svar:
Du kan ikke bruge stabilgrus til støbning, da det kan indehold ler.
Brug i stedet for en støbemix, som er en blanding af små og større sten, samt samt og det blander du med cement i blandingsforhold 1 (cement) til 8 (støbemix) Det du hælder ned i de gravede render kan godt være rimeligt blødt, mens du bør afslutte med lidt tørrere hvis du vil sætte en lecablok øverst.
Kig ind påwww.portland.dk for at finde materialeforbruget
ABR Tlf. 86230072, 8200 Århus N (26-03-2009) 

Fundament Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Ang. tilbygning og fundament

Murene i den tilbygning jeg skal lave bliver opført med et træskelet som bærende mur 300 mm isolering og så en ydermur blandet af mursten og eternitbrædder.
Dvs. mur tykkelse bliver henholdsvis ca. 45 cm og 36 cm.
Har læst om fundamenter i småhuserelementet at 30 cm fundament er nok til at bære dette.
Men samtidig står der at fundamentet skal have samme bredde som muren over.

Er det virkeligt nødvendigt at lave fundamentet så tykt når det er en let mur der står ovenpå ?
Klaus, Greve (24-03-2009) 
Svar:
Det er kun den bærende del der nødvendigvis skal stå på soklen.

Evt. påforing, beklædning, forskalling , gipsplader osv. kan jo godt rage ud over fundamentet.
www.koludabyg.dk, Gørlev Vestsjælland (24-03-2009) 
Svar:
Det er kun den bærende del der nødvendigvis skal stå på soklen.

Evt. påforing, beklædning, forskalling , gipsplader osv. kan jo godt rage ud over fundamentet.
www.koludabyg.dk, Gørlev Vestsjælland (24-03-2009) 
Svar:
Der har ikke været skrevet noget om bredder af fundamenter i nogle bygningsreglementer - de sidste 20 år.
Kun at fundamenterne skal beregnes efter relevandte normer.


H. C. Andreasen, Odense (24-03-2009) 
Svar:
Hej Kaluda

Tak for dit svar.


Klaus, Greve (25-03-2009) 
Svar:
Selv tak Klaus
H.C. Andreasen, Odense (25-03-2009) 

isolering af gulv mellem stue og første sal Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej
Vi er ved at bygge hus, og jeg søger den bedste måde at isolerer mellem vores stue og førstesal, vi vil jo gerne have varme der op men samtidig minske trinlyd.
Pt. er der, når man kigger fra stuen og op, gipsplader som er sat fast på træspær - hvad skal vi isolerer med fra gips-pladerne og op til hvor gulvet skal lægge for bedst muligt at nå ønsket effekt??

På forhånd tak
Anne-Marie
Anne-Marie, København s (24-03-2009) 
Svar:
100 mm rockwool
www.koludabyg.dk, Gørlev Vestsjælland (24-03-2009) 
Svar:
Hej

Det må jo fremgå af tegning /beskrivelse som du har fået en byggetilladelse på grundlag af.

Der skal brandsikres i en sådan etageadskillelse, og det kan eksempelvist udføres med 100 mm fastholdt mineraluld.

www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (25-03-2009) 

Køkkenafløb under skabet Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal have nyt køkken, og i den forbindelse kommer gulvafløbet til at ligge imellem 2 skabe, som står på en sokkel (160 mm). Mit afløb til kloakken er et 110 mm rør, som er støbt ned i gulvet, og skal ikke flyttes ;-)
Hvad findes der af muligheder for at få reduktionen (110 -> 50mm) så langt ned/så tæt på gulvet, at jeg kan sætte en bøjning på, og derved føre afløbet fra skabet med vasken i, hen til kloakrøret (gulvafløbet)

Pft


Henrik Nielsen, Solrød Strand (24-03-2009) 
Svar:
For det første må du ikke selv lave den slags arbejde. Dertil kræves auteriseret VVS-firma.
For det andet kan det måske gøres med en kort reduktion + en almindelig bøjning.
http://www.dk.wavin.com
J. Pedersen, Kloakløse (24-03-2009) 
Svar:
En god sav, noget silikone og nogle stumper gaffa-tape, samt total uvidenhed når der sker en skade, og forsikringsselskabet skal dække denne.
GDS-mureren, 5456 Klamstrup st. (25-03-2009) 
Svar:
Svarene her forklarer det arbejde man blandt andet kan opleve i programmet "Klamphuggerne" - man burde nok udvide VVS uddannelsen med en 10 - 15 år, så man er sikker på at de kan finde ud af at smøre sulfoen rundt om rørene i den rigtige retning, inden man samler dem......tsk tsk
Cand. Ikk'.Selv, Hjerneløse (25-03-2009) 
Svar:
det er da vist klamphuggeri af værste grad at lukke et gulvafløb inde under nogle skabe..............
benny, kbh (27-03-2009) 
Svar:
det er da vist klamphuggeri af værste grad at lukke et gulvafløb inde under nogle skabe..............
benny, kbh (27-03-2009) 
Svar:
Ja, det er da meget smartere at have det midt ude på gulvet - så kan man også bruge det som toilet, hvis man er ved at kaste op over en sådan ligegyldig kommentar.....

Hvor f..... skulle gulvafløbet ellers sidde, hvis ikke det sidder i gulvet???
Henrik, Solrød Strand (27-03-2009) 
Svar:
dit hoved fungerer da fint som gulvafløb.. lyder det til...
benny, kbh (29-03-2009) 

kolonihavehus bygges - kunder søges Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi er et lille "verdensfirma" der elsker at bygge kolonihavehuse,ikke elementshuse men personlige huse med charme og gerne genbrug , vi har fundet ud af vi sagtens kan konkurrere med "typehuse" i pris og kvalitet. Vores problem er bare at komme i kontakt med kunderne, er der nogen der kender et godt forum ?Prøv på www.Mesterguiden.dk

Redigeret af,
Byggeri.dk

Peter, København (24-03-2009) 

isolering af gulv/kolonihavehus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
vi har køb et kolonihavehus på stolpesten.Har hørt at vi kan isolere gulvet udefra/nedefra! Alstå bunden af huset. Hvordan gør man det? skal man bruge rockwool eller Flamingo?Og kan man ligge dette ovenpå jorden????bliver det ikke fugtigt. ??????
jette, hvidovre (24-03-2009) 
Svar:
Det passer heller ikke.
Isoleringen skal hænges op under gulvet således at der er ventilation mellem isoleringen og jorden.
Palle Kortsen, Sæby (24-03-2009) 
Svar:
Tak så forstår jeg det bedre!:-) Nogle forslag hvordan vi får det Flamingo) til at hænge fast. Der er ikke meget plads at kravle rundt på...hmmmm??
jette, hvidovre (24-03-2009) 
Svar:
I skubber en værsstedslift ind under huset og løfter det en ½ meter. Eller I brækker gulvet op og arbejder fra oversiden.
Eller I nøjes med at lægge isoleringplader og spånplader oven på det eksisterende gulv.
Se her;
http://guiden.rockwool.dk
Og I bør bruge ubrændbart mineraluld og idet hele taget lave arbejdet ordentligt - efter forskrifterne. :o)
Palle K, Sæby (24-03-2009) 
Svar:
I skubber en værsstedslift ind under huset og løfter det en ½ meter. Eller I brækker gulvet op og arbejder fra oversiden.eller I nøjes med at lægge isoleringplader og spånplader oven på det eksisterende gulv.
Se her;
http://guiden.rockwool.dk
Og I bør bruge ubrændbart mineraluld og idet hele taget lave arbejdet ordentligt - efter forskrifterne. :o)

Hej Palle,

Mon ikke at det var bedre at be superman om hjælp til at løfte huset, ærligt talt det er sku for åndsvagt og Farligt at løfte huset med an værkstedslift/donkraft.

Hvad hjælper det at bruge "ubrændbart mineraluld" under gulvet? det slukker måske en evt. brand?


Niels E., Målev (24-03-2009) 
Svar:
Det er vel noget nemmere at løfte med en garagedonkraft end at slæbe hytten hen over en smørregrav. Har jeg ret i?

Nej mineraluld slukker ikke en brand, men det bidrager heller ikke til en. Og endvidere er mineraluld langtnemmere at arbejde med i situationen.

Til gengæld har flamingoplader den fordel at når nu verdenshavene stiger og der kun kan dyrkes tang og søanemoner i kolonihaven, vil hytten flyde og kan istedes bruges som husbåd.
Palle K, Sæby (24-03-2009) 

montering af fodlister/lister Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hejsa
vi har lige lagt nyt trægulv og skal derfor have en lille fodliste i kanterne. Vi har murstensvæg og vil ikke have en fodliste der er alt for høj. Hvordan sætter man listen fast. Skal den skrues fast eller limes.. Listerne bliver hvide så hvis man skruer dem fast skal hullerne jo spartles og males igen. Kan man ikke bare lime dem på væggen/gulvet, og hvad lim skal man bruge.

cej, rds (22-03-2009) 
Svar:
Jeg tror du vil få svært ved at lime dem så det holder, da din murstensvæg jo ikke er ret hele vejen. Montering med hvide skruer ville jeg gøre hvis jeg var dig. Så sliper du for at spartle/male. Men overvej lige trælister i samme træsort som gulvet. Synes personligt det er mere "eksklusivt" og stød/skrammer som uundgåeligt vil opstå ses ikke som de vil gøre det på en hvid liste.
nn, nn (22-03-2009) 
Svar:
Hej

Det som skrevet en god ide med fodlister i samme materiale som gulvet.

Pas på med at fodlisten ikke er for lille, da den jo til dels er der for at tage stødene fra støvsuger og andet rengøringsmateriel.

Fodlister kan udmærket limes til væggen, men ikke til gulvet, da gulvet arbejder frem og tilbage afhængig af årstidens fugtpåvirkning.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (22-03-2009) 

maling af gasbeton indermur Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har et 30år gammelt havehus der er bygget i gasbeton. Jeg vil gerne male væggene indvendig. De har ikke tidligere været malet / behandlet. Hvilke produkter skal jeg bruge?
Helga Delva, Herning (22-03-2009) 
Svar:
Cempexo
ABR Tlf. 86230072, 8200 Århus N (24-03-2009) 

Lys labrador /blue pearl Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har bestilt et dejligt køkken 20 sept. 2008 fra DESIGNA som vi har glædet os meget til.

Det aftalt at leveringen ville tage ca 8 uger fra bestillingen.

Vi så frem til at vi ville have et nyt køkken til jul....
Vi fik jo at vide at det ville tage ca.7 dage at bygge dette køkken op...

Lige op til jul ringer DESIGNA at bordpladen ikke kan sendes med den nuværende indpakning..???
Vi vil kunne få køkkenet efter nytåret i stedet for, hmm..

Der kom yderligere skår i glæden da snedkeren(næsten)var færdig. Efter at han havde været igang i 17 dage kunne vi endelig lave den første middag.

Som køkkenbordplade bestilte vi granit med tilnavnet lys labrador/blue pearl.
Problemet er nu at sælger ifm. mangel liste gennemgangen fortæller mig at han aligevel ikke kan levere en hel bordplade.
Granit bordpladens str er: 2972x600x30 med udskæring til underlimet vask Blanco Viva 6 S- SIL granit.
Sælgeren har nu leveret dette i to dele som medfører at der er:
- Niveau forskel
- Synlig farve forskelmellem de to sammenlagte plader
- Ingen fugning imellem
- Umidelbart ingen fugning omkring skurelisterne hele vejen rundt.

Hvor lange kan de bestilles?

Ja, jeg ved at det kan være et transport problem til Grønland i så lange str.
Meen...?

Christian Jerimiassen, Nuuk Grønland (20-03-2009) 
Svar:
Jeg ser ikke det somet problem. I polen laver de mange lange plader. Og fragter dem til danmark. Så hvorfor ikke grønland.

Anders, Lyngby (30-03-2009) 
Svar:
Nu foregår fragtne imellem Polen og Danmark, jo ikke helt som imellem Grønland og Danmark, så det kan da slet ikke udelukkes det er grunden. Men du skal nok nærmere lede efter grunden i hvor store granitplader der fåes i den valgte granit. Der er meget forskel på hvor store granitblokke der brydes og det sætter altså en grænse for bl.a. bordpladers enkelte størrelser. Men det burde sælger ha'' gjort opmærksom på.
Farveforskellen er meget normalt med granit, kontakt evt. stenhuggeriet for at høre om det er normalt.
Køkkenkonsulenten, København (06-04-2009) 
Svar:
Igen en dårlig køkkensag.

Det er jo fuldstændig uacceptabelt.

Håber i har holdt penge tilbage. Dette skal godtgøres eller laves om.
Gert, Lynge (12-05-2009) 

Hvordan hejse en markise 20 m op? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal lige udfordre Jeres kreativitet:

Jeg skal have sat en 3m lang altanmarkise op i en lejlighed på 5 sal. Den ligger indpakket i en papkasse på ca 25x25x300 cm og vejer vel 30-40 kg. Trappen er for smal til at det bliver nemt at få den op den vej, så jeg tænkte på at hejse den op ude fra altanen. Umiddelbart forestillede jeg mig 2 stk tov som blev fastgjort rundt om kassen i hver ende og så ellers 2 mand til at trække den op. Men jeg vil jo nødig miste den på halvvejen :-) Hvordan fastgør jeg tovet sikkert? Og er det muligt at trække samtidigt så den forbliver vandret hele vejen op. Eller er der en smartere måde?
Jan, Silkeborg (20-03-2009) 
Svar:
Det lyder meget fint. Hvad er problemet?
Bortset fra at du kan nøjes dog med ET tov. Først fastgøres ca. 5-6 m tov i begge ender af byrden. Dernæst fastgøres hejsetovet ca. i midten af det korte tov således at der fremkommer et Y når du løfter. Der må ikke forekomme mulighed for glidning eller noget der russer. Stik evt. rebet gennen nogle huller i kassen. Det er jo sådan en kran løfter en byrde.
To mand hiver i tovvet. Husk handsker hvis rebet er tyndt.
Jeg ved ikke lige hvordan du sikre rebet, på rækværket eller en radiator er også godt.
Og ærlig talt 50 kg sku'' det være noget for et par raske folk, særligt når der er øl bagefter.

PS. Når kassen kun er 25x25 cm burde det være muligt at løfte den op igennem lysningen, (åbningen) mellem trappeløbene på hovedtrappen.
F. Jørgensen, Åbenrå (21-03-2009) 

Hundehegn Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg bliver desværre nød til at hegne min have ind, da jeg har en hvalp, der mener at hun har ejerret over hele området. Må jeg sætte hegnet i skel? Jeg tænker på at det skal være omkring 1 meter højt.
Med venlig hilsen
Annette Agerskov
Annette Agerskov, Græsted (20-03-2009) 
Svar:
Hvis du sætter hegnet lige præcis i skel skal du være enig med naboen om det.

Søren gabrielsen, Køge (20-03-2009) 
Svar:
Desværre er min nabo og jeg ikke på talefod, når jeg siger A siger de B, derfor vil jeg gerne vide hvordan reglerne er for at sætte et hegn op på 1 m, hvor langt fra skel skal jeg sætte hegnet.
Annette Agerskov, Græsted (20-03-2009) 
Svar:
Nu kommer det jo an på om I allerede HAR noget i skel. Hvis I har hæk så sæt hegnet så der er plads til at hækken kan vokse. Hvis ikke I har noget så sæt hegnet 30-40 cm inde på din grund så der evt kan blive plads til en hæk (eller lign). Lad være med at sætte det i skel, det vil helt sikkert forværre krisen.
nn, nn (20-03-2009) 
Svar:
Hundetræning, hundetræning og atter hundetræning
snork, 1234 testby city (25-03-2009) 

Havefræser Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg får brug for en fræser til at komme igennem min nye 7000 km2 have uden at smadre ryggen. Der er en del selvsåede græsarealer som er for ujævne til at at de kan slåes med havetraktor. De skal derfor lægges om og blive dels til græsplæne og dels til køkkenhave/bede. Det skal derfor være en fræser der kan klare det, men den skal heller ikke koste en formue. Er der nogen der har erfaring med/forslag til valg af fræser mærke / model?
Lise, Farum (18-03-2009) 
Svar:
du kan leje en Nippifræser, den virker, men den er stor & tung
jesper, odense (18-03-2009) 
Svar:
Måske leje en staldkat med en fræser ?
www.koludabyg.dk, Gørlev Vestsjælland (19-03-2009) 
Svar:
Tusind tak for svarene. Jeg havde tænkt at købe en, da jeg tror vi også vil få brug for den i fremtiden, men jeg har ikke forstand på hvilke mærker/modeller indenfor fræsere der er gode og stærke nok til at klare det jeg skal bruge den til. Nogen forslag?
Lise, Farum (19-03-2009) 
Svar:
Hvis jeg må komme med et lille råd.
1. gang kunne du finde en landmand, der simpelthen fræsede det hele for dig med en LILLE traktor. Det kan sagtens lade sig gøre.
Derefter behøver du ikke købe verdens største fræser, for at bearbejde videre og vedligeholde jorden.
Fordelen er, at du er færdig i et ruf og kommer godt ned og får alle stenene med op. Desuden har han meget lettere ved at udjævne med en maskine.
Det vil nok koste dig 500 kr. men de er godt givet ud.
gunna quistbo, karlslunde (19-03-2009) 
Svar:
500,- for at få fræser 7000m2 lyder lige lovligt billigt

Ville tro du kunne klare det på ½ dag med en staldkat,
hvis ikke du ønsker at klare det pr. hånd.
www.koludabyg.dk, Gørlev Vestsjælland (19-03-2009) 
Svar:
Vi får en hel del lavet her på egnen for en "plov". I fritiden kan en landbrugsmedhjælper en hel del sjove ting.
gunna quistbo, karlslunde (20-03-2009) 
Svar:
til så stort et areal ville jeg ikke gå igang selv, med en håndfræser.
ring til en anlægsgartner eller en maskinstation eller en entreprenør de har somregl grejet til at klare sådan opgaver. og de kan samtidlig så græs. der hvor du vil have det
jakob, ved vejen (21-03-2009) 
Svar:
Tak for alle indlæg. Dejligt at så mange deltager med gode ideer.
Lise, Farum (21-03-2009) 

mosaikbord Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg ville meget gerne have et mosaikbord til haven (langbord). Priserne ligger på ca 10-15.000kr :( Er der nogle der har erfaring med selv ar lave det? Jeg er helt på bar bund så hvis en kunne give mig en udførlig vejledning, ville jeg være meget glad:)Kan jeg evt. bruge mine meget gamle træhaveborde...??
AnneKarina Hauth, Hørsholm (18-03-2009) 
Svar:
jeg har lidt erfaring i det ud fra et par cement borde jeg har lavet gennem tiderne. Først og fremmest vil jeg ikke anbefale at du anvender dine gamle træborde. Et mosaikbord er meget tungt og det færreste almindelige borde vil kunne tage det mertryk.
der er efter min mening 2 metoder til et mosaikbord:
Den ene med støbt plade, hvor du som udgangspunkt skal lave en form som svarer til det bord du vil have. Her bygger du mosaikken op oh hælder beton i formen. Lægger et armeringsnet i ca midt i pladetykkelsen, glatter til og lader hærde 8 dage. Herefter tager du pladen ud af formen og polerer oversiden.
Den anden er at du tager en 22 vandfast krydsfinersplader og bygger dit mosaik op. Når du har mønsteret, lægges det hele i LIP fliseklæb. Det skal hærdet i 48 timer. Herefter fuger du op med en fugemasse det svarer til grovheden af den mosaik du har brugt
Carsten Kroghsbo, Odense (19-03-2009) 
Svar:
tusind tak for hjælpen, tror alligevel jeg vælger at købe et:)fliserne knækker sikkert når jeg får stillet min kaffekop på bordet. Jeg tror ikke det er så let for en nybegynder....

AnneKarina Hauth
AnneKarina Hauth, hørsholm (19-03-2009) 
Svar:
Hej AnnaKarina

Nu har du sikkert fået købt dig et bord, men her er alligevel lidt til fremtidig overvejelse. Hos Urup Handelshus lidt nord for Langeskov på Fyn kan du få fat i Willy Hansen. Han ligger inden med den masse granitplader i diverse størrelser. Og de er til at komme i nærheden af rent prismæssigt.
Carsten Kroghsbo, Odense SV (16-03-2012) 

tegninger til havemøller/ og eller havevindmøller Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
havemøller/vindmøller, mangler tegninger til selv at kunne lave en sådant
Torben johansen, horsens (18-03-2009) 
Svar:
prøv da google
snork, 1234 testby city (25-03-2009) 
Svar:
jo tak, det har jeg ligesom prøvet derfor spørgsmålet er tillet her.
Så tak.
torben johansen, horsens (25-03-2009) 
Svar:
Leder også med lys og lygte efter tegningerne til en hollandsk havemølle, så skulle nogen ligge inde med nogle sådanne ville jeg være meget interresseret.

På forhånd tak.

p.knudsen@mknet.dk

Preben Knudsen, Maribo (11-04-2009) 
Svar:
Jeg har fundet en svensk artikel men billede og arbejdstegning:
http://www.goerdetselv.dk
Jeg ved ikke om linket til PDF-filen virker, men eller kan i gåind via dette link: http://www.goerdetselv.dk
Og så skal i bare trykke på hämt artikel.
God fornøjelse!
Thomas Christensen, Taastrup (17-05-2009) 
Svar:
Mange tak for hjælpen. gemmer nok tegningen til det bliver lidt koldt, indendørs arbejde.
torben johansen, Horsens (18-05-2009) 

Afskærmbibg rundt om trappegang Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal have en afskærmningrundt om en trappenedgang og har tænkt mig den i hærdet glas, men der er garanteret en minimumshøjde på sådan noget, men hvor meget? Er der en der lige kan det på fingerne?
Carsten Kroghsbo, Odense SV (18-03-2009) 
Svar:
Det er der ikke længere hvis det er i din egen bolig.
Men 1 meters penge i højden er fint.
Længden må du osse selv bestemme ;o)
Mogens Hansen, Fanø (18-03-2009) 

Afstand mellem køkken og bad Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg overvejer at inddrage et større vindfang til køkken og stue. Dette indebærer at to vægge skal væltes. Indgangen til badeværelset er i dette vindfang, og spørgsmålet er derfor om det er tilladt at have direkte udgang til køkken/alrum/stue fra badeværelse. Hvis det er tilladt, hvad er så evt minimumsafstand fra badeværelsesdør til køkken???
Hans, Risskov (17-03-2009) 
Svar:
Hej Hans
Det er fuldt lovligt at have indgang direkte fra køkken til toilet/bad.
Ingen minimumskrav af nogen art du skal opfylde eller rette dig efter.
Der var tidligere - nok derfor du spørger - min i dag ingen problemer.

God arbejdslyst med projektet.
FSP, Aalborg (17-03-2009) 

Hvad hedder sådan en fætter? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej alle,
På nogle af mine små, øverste vinduer er monteret en stang, som jeg kan skubbe opad og dermed åbne vinduet. Jeg vil meget gerne have nogle nye, men ved ikke hvad de hedder, eller hvor jeg kan finde dem.

Ville være evigt taknemmelig hvis nogen kunne hjælpe :-)
kh bente
bente, København (17-03-2009) 
Svar:
Det var en noget sparsommelig beskrivelse, men det er en udskyderstang, måske.

Den kan nok købes i det nærmeste byggemarked, eller Carl Ras A/S eller Sanistål.

Hvis du kunne beskrive lidt mere, længde, farve, funktion, materiale osv. kan vi måske komme nærmere.
Jørgen Pedersen, Bjeringbro (17-03-2009) 
Svar:
Hej Jørgen,
Tusind tak fordi du forsøger at hjælpe mig. Det bliver jeg rigtig glad for.
Jeg forsøgte at forklare så godt jeg kunne, men kan godt se, at jeg kunne have gjort det bedre. Stangen er lavet af metal, den er 95 cm. lang - nærmest et tyndt rør - og monteret på selve vinduesrammen med et beslag. Nederst sidder et lille, tværstående greb, som jeg kan skubbe stangen op med. Derved skydes vinduet ud via en art fjeder, som kommer ud af røret. Jeg har før hørt udtrykket vindues-udskyder, men har spurgt i flere byggemarkeder og søgt en del på nettet uden held.
mange hilsener, bente
Bente Jelena Frausing, København S (17-03-2009) 
Svar:
Skru den af, Bente. Og gå så hen til det nærmeste byggemarked og køb en ny. De har med garanti noget du kan bruge. Måske samme "størrelse" :-)
vindues-, manden (17-03-2009) 
Svar:
Nå sådan en. Sådan en fidus. De er meget almindelige. Hvor man skal åbne og lukke et eller andet som ikke umiddelbart kan nås. Noget med et kabel eller fjeder i et rør
Jeg kan bare ikke huske hvad de hedder.
Men som det foreslås, skruv den af, eller tag et billede og et par mål og prøv i byggemarkedet.
Jørgen Pedersen, Bjeringbro (17-03-2009) 
Svar:
det her er ikke en joke, men mener faktisk den hedder noget med "ivinkel"
m, orten (17-03-2009) 
Svar:
Spørgsmålet er om de stadig er på markedet. Jeg tror at de kom frem i 60-erne eller måske endda før.
De kunne ikke købes færdige men blev fremstillet efter mål, så de passede lige præcis til vinduet.


Finn Uldum, Nørresundby (17-03-2009) 
Svar:
Ja det var de.
Som sædvanligt er det Carl F Beslag - Fra kælder til tag. der har dem, (Sanistål)
Se her; http://www.sanistaal.dk
Finn U, Nørresundby (17-03-2009) 
Svar:
Hej Jørgen, Finn, Morten og Vinduesmand,
Det her site er en helt ny verden for mig :o) Det er da helt vildt dejligt at blive mødt med sådan en hjælpsomhed. Og så så hurtigt ;-)

Fabrikatet hedder rigtigt nok Ivinkel..
- Og nu kan jeg tage ud og købe dem hos Carl F.

Rigtig mange tak for Jeres hjælp.
kærlig hilsen bente
Bente Jelena Frausing, København (18-03-2009) 
Svar:
Hej Bente

Hvis nu medarbejderen hos Carl F ikke kender en Ivinkel - så kan du da bare kalde den en "sjover med fjeder", det ved alle i dag hvad er for noget.

God fornøjelse
kurt, - (18-03-2009) 
Svar:
Det hedder en "Kirsch-vinduesåbner"
:-), :-) (20-03-2009) 
Svar:
Det er en Vinduesåbner til Velux-vinduer du skal have fat i, og den fås i forskellige længder.
ABR Tlf. 86230072, 8200 Århus N (26-03-2009) 
Svar:
Hej Bente

Jeg ved med sikkerhed at Johannes Fog i Lyngby har den hængende.
Claus, davir.dk, kastrup (30-03-2009) 

Pladestr. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har et eternittag fra 1973, men kan ikke finde ud af hvad str. pladerne er, der er 18 cm. imellem bølgerne og 5 cm. fra lægten og op i en bølge, vi skal have renser taget og malet af en fagmand men skal have skiftet et par plader først og have købt fugleklodser.
Ruth Davidsen, Aalborg SØ (17-03-2009) 
Svar:
Hej

Umiddelbart lyder det som en B9 eternittagplade, men den blev ikke produceret i 1973 så vidt jeg ved.

Hvilke ydre mål har tagpladen og hvor mange toppe er der på den enkelte plade (incl overlæg)
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (17-03-2009) 
Svar:
En plade er 110 cm bred og med 6 toppe, vi kan ikke måle højden, da pladerne jo ligger over hinanden
Ruth Davidsen, Aalborg SØ (17-03-2009) 
Svar:
Afstanden fra bølgetop til bølgetop er ca. 177 mm og der er 6 toppe, så det er nok en B9.
I kan evt. måle bølgehøjden ved tagrenden eller lignende sted.
Pladens specifikationer har I her;
http://erhverv.cembrit.dk

Det skal siges at der gennem tiden er importeret eternitbølgeplader fra udlandet i beskedent omfang, det kunne være nogle af dem.
Lasse K, Sønderborg (17-03-2009) 
Svar:
Afrensning af tag og maling af dette er penge lige ud af vinduet. Det forlænger IKKE levetiden og selv om afrensningen udføres af aut. firma (hvad der er et krav når taget er asbestholdigt) ender man tit med mængder af vand i tagrum blandet med fint asbest, som udgør en stor risiko for indeklimaet.
Glem alt om det pjat, og er du i tvivl kan du læse et Bygerfa-blad som omhandler dette.
ABR Tlf. 86230072, 8200 Århus N (30-03-2009) 
Svar:
Py ha! det lyder ikke godt, men nu har vi fået det renset, men ikke malet endnu. Taget fejler ikke noget, men kun 2 plader hvor vores skorsten har siddet. Vi har fundet ud af, at pladerne er fra udlandet, så nu leder vi, men ellers bliver der sat en klar plade på.
Davidsen, Aalborg SØ (30-03-2009) 

Maling af træværk i badeværelse Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal have malet en dørkarm i et badeværelse og mangler lidt råd til valg af maling. Dørkarmen er ubehandlet, og er placeret så den godt kan få en del vandpåvirkning ved brug af bruseren.

Den maling jeg pt. ligger inde med er en dyrup træ og metal acryl 90. Er det en maling som jeg vil kunne benytte når træet til tider er vandpåvirket, eller skal jeg over i noget oliebaseret?


Peter Wind, København Ø (16-03-2009) 
Svar:
Hvilken øsselhed. At købe nyt før det gamle er brugt op.
Dyrup træ og metal acryl 90 er fin. Hvis du tynder med 5-10% vand ved første behandling, er der osse grundet.
Det vigtigste er faktisk at sikre at vand overhovedet ikke kan trænge ind i træet, typisk endetræ for neden ved karm eller gerikte.
Peter Mogensen, Hørning (16-03-2009) 

areal Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hej

jeg har et trekantet område hvor jeg skal have regnet ud hvor mange m2 det er på. nogen der ved hvordan man gør dette
per kristiansen, langebæk (15-03-2009) 
Svar:
Ja da..

De 2 korteste mål gange du med hinanden og divider det så med 2.

F.eks. en trekant på 3 x 4 m

3 x 4 = 12 m2
0.5 x 12 = 6 m2
www.koludabyg.dk, Gørlev Vestsjælland (15-03-2009) 
Svar:
Hej Koluda

Det er da vist kun ved retvinklede trekanter det gælder :-)

Se her:

http://www.matematikbogen.dk

www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (16-03-2009) 
Svar:
For ALLE trekanter gælder at arealet er ½ x grundlinie x højden.
Hvor højden måles vinkelret på grundlinien.
Overregnelære F.A.K. Tura, Uden Moms (16-03-2009) 
Svar:
Ja, kun retvinklede trekanten, andet kunne jeg ikke lige huske i hovedet.
Er jo efterhånden 10 år siden jeg brugte det sidste gang...;)
www.koludabyg.dk, Gørlev Vestsjælland (16-03-2009) 
Svar:
Find den længste side, og spejl så trekanten over denne. Så har du en firkant hvor du tage den ene side x den anden og dividerer med 2. Simpelt uden matematik.
En bonde havde 3 sønner og 17 køer. Da han døde skulle de arve, men ikke ligeligt. Den ældste skulle have halvdelen, den næstældste skulle have en tredjedel og den yngste som var et pjok skulle have en niendedel. De synes jo det var synd at skære køerne i stykker og lånte derfor 1 hos naboen. Den ældste fik derfor 9 køer, den næstældste 6 køer og pjokket 2 køer, og så fik naboen sin ko retur. Ingen blev snydt for de fik jo alle mere end de skulle have haft. Hvorfor gøre det sværere end nødvendigt?

snork, 1234 testby city (25-03-2009) 
Svar:
Snork. Du skal have dine skolepenge tilbage!
gn, Fjerritslev (18-04-2009) 
Svar:
Du skal anvende Herons formel...
Denne formel kræver kun, at du kender de tre sidelængder i trekanten(a, b, c).

Find den for eksempel her på Wikipedia...

http://da.wikipedia.org
Rasmus Hoffmann, Store Heddinge (30-04-2009) 

Her vises 1393-1417 indlæg ud af 6234.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »