» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 1009-1033 indlæg ud af 6172.   « Forrige 25       Næste 25 »

vandskuring Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Landet ligger sådan, at jeg gerne vil have vandskuret min patrica villa fra 1919.
Den har desværre bare en masse dårlige fuger.
Så her kommer mit spørgsmål så.

Skal man krasse alle fugerne ud og fuge dem om inden man vandskurer det eller kan man godt vandskure oven på de dårlige fuger?

Håber i kan hjælpe mig?
Henrik Mathiesen, Herning (01-12-2009) 
Svar:
du skal få det sand blæst først for ellers holder det ikke og så vand skuring og evt. fave fils eller maling bag efter. reng evt. for yderlig info og evt. for tilbud er fag lært murer
ACA BYG v/ amdi ammundsen, holbæk (01-12-2009) 
Svar:
Hvis huset ikke allerede er pudset bør du tænke dig godt om før du ændrer på facaden.

Enhver form for pudsning er svagere end blank mur og kræver jævnlige reparationer.

Hvis murstenene er sunde er det bedst at få fugerne repareret.
Aksel, Hørning (02-12-2009) 
Svar:
De skal kradses ud og rep. inden du gør mere ved det.
mureren, odense (02-12-2009) 
Svar:
Det kommer helt an på hvor dårlige fugerne er... Nu kan jeg se din villa er fra 1919 og den er højst sandsynlig muret op i ren mørtel... Fordi fugerne er bløde, behøver de ikke være dårlige... og er de dårlige enkelte steder kan man evt reparere det... alt det med sandblæst er fint nok, men mange gange unødvendigt... hvordan ser din sten ud?

Med venlig hilsen
Mureren

Jimmys-murerfirma@hardworking.dk
Jimmy, Århus (17-03-2010) 


Hvad betyder "skrive for" Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej. Jeg overvejer at renovere min 1.sal, og skal i den forbindelse have lavet noget el, vvs og kloakarbejde. Disse 3 ting må selvfølgelig kun udføres af eller i samråd med en autoriseret installatør. Jeg har så hørt nogle snakker om at installatøren blot skal skrive for det. Lyder på mig som om det ikke er helt efter reglerne, men kan nogen forklare hvad der menes med det og hvordan det forholder sig (jeg gætter på at det er noget med forsikring eller lign). PS. min ombygning kræver IKKE byggetilladelse.
Søren, Dk (01-12-2009) 
Svar:
I dit tilfælde betyder det "tage ansvaret for"
Hvis du laver alt elatbejdet og en aut. installatør skriver under på at arbejdet er udført efter ALLE gældende forskrifter så er arbejdet at sidestille med pågældende Aut Installatørs eget arbejde.


Søren Hansen, Grenå (01-12-2009) 
Svar:
NEJ, NEJ og atter NEJ! Ændringer i El-installation og kloak/vvs er underlagt
lovgivning, det kræver ikke den store tekniske eksamen, at læse sig frem til de pågældende regler på områderne.
"citat" I dit tilfælde betyder det "tage ansvaret for"
Hvis du laver alt elatbejdet og en aut. installatør skriver under på at arbejdet er udført efter ALLE gældende forskrifter så er arbejdet at sidestille med pågældende Aut Installatørs eget arbejde."
"citat slut"

Sikke da noget sludder, Søren Hansen,Grenå :-(

bb, horsens (02-12-2009) 
Svar:
Jeg er mest tilbøjelig til at bb''s forklaring må være mest rigtig, idet at det skal være mester selv (eller nogen af hans ansatte) som udfører arbejdet, da man (loven) betragter dem som værende en garanti for at tingene er lavet ifølge gældende forskrifterne. Nu tager jeg måske ordlyden meget bogstaveligt, men i forbindelse med ombygninger (hvor der ikke kræves byggetilladelse) er der jo ikke nogen der skal skrive under på nogle papirer eller hvad?. Køber man et hus ved man jo heller ikke hvem der har lavet elarbejdet. Er der en eller anden kontrolenhed som håndhæver at tingene skal være lavet af en aut. installatør for ellers giver det vel ikke mening?
Søren, Dk (02-12-2009) 
Svar:
Du kommer til at præcisere helt præcis hvad du mener bb.

1. Mener du at enhver svigermor kan udføre elarbejder?
2. Eller finder du det moralsk eller juridisk forkert at en kloakmester "skriver for" noget arbejde han ikke selv har udført, ensige set overhovedet.

Autorisationer vedr el, kloak og VVS har for såvidt ikke noget med nogens ombygning at gøre. De tre ovennævnte type arbejder skal ALTID, (principielt), udføres af auteriserede firmaer.
I gamle dage var det f.eks. elværkerne der autoriserede el-instalatørene.
Frede Mogensen, Bogense (02-12-2009) 
Svar:
At en autoriseret skriver at alt er OK, selvom han ikke selv har udført arbejdet, er snyd og bedrageri for han kan ikke kontrollere alt det der er lavet 100% uden at skille alt ad og checke materialene.
Han skriver under på at alle regler og krav til materialer og opbygninger er opfyldt, og det kan han ikke med god samvittighed hvis en ufaglært privatperson selv har udført arbejdet.
El, VVS, kloak, Brandinstallationer, sprinkleranlæg og meget andet kræver autorisation og at arbejdet er UDFØRT af den der er autoriseret.
M.Thomsen, Horsens (02-12-2009) 
Svar:
Ja, også selvom det tit er en ansat hos den autoriseret der udfører arbejdet...;)

www.tag-etage.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (02-12-2009) 
Svar:
Man kunne nemt tro at du havde ret Thomsen, men det er pivforkert. Ihvertfald når det gælder kloak.

Den autoriseredes pligt er;
"Kloakmesterens pligt:

Inden der iværksættes installationsarbejder, skal den autoriserede kloakmestervirksomhed indhente tilladelse fra kommunen eller ejeren af hovedkloakledningen.

Den autoriserede kloakmester har ansvaret for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, og at installationen er i forsvarlig stand. Inden arbejdet afleveres til brugeren, skal funktionen af installationen afprøves.

Kloakmesteren skal ved afleveringen af en ny installation gøre brugeren eller ejeren bekendt med betjeningen samt informere om vedligeholdelse.

Autorisationsloven kræver, at alle autoriserede kloakmestre enten anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem eller tilslutter sig en særlig tilsynsordning."


Se her; http://www.dankloak.dk

En aut. kloakmester må gerne lade en underentreprenør udføre alt arbejdet og efterfølgende indsende fornødne dokumenter til kommunen, (eller hvad det nu handler om)
Han må osse lade sin svigermor udføre arbejdet uanset at hun kun er uddannet hjernekirug.

En bygherre/husejer overholder loven ved at overdrage arbejdet til en autoriseret kloakmester.

En husejer må gerne få en aut. kloakmester til "at skrive for sig". Det er hverken snyd eller bedrag.
Det er muligvis teknisk uforsvarligt, men det er dårlignok forargeligt. Hvis installationen virker er det fint. Hvis den ikke gør er ansvaret jo helt klart placeret.


Søren Hansen, Grenå (02-12-2009) 
Svar:
Jeg er måske en smule fatsvag. Der er vist noget om at kloakarbejde samt udvidelse af eksisterende kloak skal meldes til kommunen. Men kommer det til el og VVS, så mener jeg da ikke at det skal meldes nogle steder. Hvis du f.eks. skal have sat nogle nye stikkontakter op, må du ikke gøre det selv, men skal overlade det til en elektriker, men hvad sker der hvis du laver det selv????? (under forudsætning af at du laver det rigtigt)
Søren, Dk (02-12-2009) 
Svar:
På et eller andet punkt har det vel også noget at gøre med erstatningsansvar/forsikring i forbindelse med en fejl forårsaget af dårlig udført arbejde. Men hvordan lige fungererer det rent praktisk?. Fungere regningen fra elektrikeren, som bevis for at det er ham der udført installationen? Og elektrikeren kan da ikke gøres til ansvar for alle opsatte kontakter, for han eller andre aner jo ikke hvem der har lavet hvad??
Søren, Dk (03-12-2009) 
Svar:
Der skal anmeldes til kommunen både hvad angår el, VVS og kloakarbejder. Det skal den autoriserede sørge for sker, evt. via bygherren.
Se evt. dette link der beskriver forholdene for el, VVS og kloakfirmaer.
http://www.sik.dk
Klik under "Færdiggørelser".

Søren Hansen, Grenå.
Du er forkert på den...vil jeg mene.
Hvis en aut. kloakmester skriver under på at alle forhold er iorden, skal han sikre sig at han enten selv har stået for udførelsen(og dermed er ansvarlig for hele anlægget samt at det er lovligt) eller han kan overtage et delvist færdigt kloakanlæg som er udført af andet firma MED autorisation. I dette tilfælde vil den autoriserede kloakmester indsende skema til kommunen om at han har færdiggjort og tilsluttet anlægget, og at alle tilslutninger og funktioner er iorden(han er dog ikke ansvarlig for forudgående anlægsarbejder udført af det 1. firma).
Han må IKKE skrive at alt er iorden, hvis den dygtige svigermor(hjernekirug eller ej) uden autorisation har lavet forudgående arbejde på kloakanlægget !
Link til side hvor det står sort på hvidt (klik på "erklæringslinket"): http://www.sik.dk
M.Thomsen, Horsens (03-12-2009) 
Svar:
Til M.Thomsen
Det link du henviste til omkring færdiggørelser på http://www.sik.dk beskriver noget omkring gas installation og overdragelse af færdiggørelse af arbejde som andre har startet på. Jeg ledte under punktet om el, men fandt intet.

Mener du at hvis en elektriker sætter en ny stikkontakt op hos fru. Hansen, skal han indsende et eller andet til kommunen som præcist fortæller hvilket kontakt han har sat op.
Søren, Dk (03-12-2009) 
Svar:
Elarbejde kræver egenkontrol (SKS system) der bliver kontrolleret udefra. Men VVS og kloakarbejde kræver indberetning hvis der skal overtages arbejder fra andre autoriserede firmaer.
Men der må ikke udføres el, VVS eller kloakarbejde uden autorisation - bortset fra lempelser i loven der giver alle lov til f.eks. at skifte stikkontakter og vandhaner hvis der er balofix-ventil.
Kort sagt: Det er ikke for sjov at det tager lang tid at uddanne sig til elektriker/VVS med kloakautorisation. Og som BB skrev: Der er lovgivning der helt klart definerer dette. Niks pille for svigermor eller andre hobby-arbejdere.
M.Thomsen, Horsens (03-12-2009) 
Svar:
Hvis vi nu holder os til det rent juridiske.
Det er rigtigt som du skriver Thomsen at ved f.eks. en konkurs skal den aut. kloakmester der overtager entreprisen registrere de allerede udførte på den måde som det fremgår af "Erklæribngen" og denne registrering SKAL udføres af en aut. kloakmester.
Men de fleste kloak-arbejder afsluttes jo heldigvis uden indlagt konkurs.
Og en almindelig ombygning af en kloak eller en helt ny for så vidt må gerne udføres som ovenfor nævnt.
Alt andet ville osse være i strid med den måde vi normalt gør tingene på her i dk. Ansvaret er klart placeret når Aut. kloakmester F. Kalie "skriver for" en eller anden husejer.
Personligt forstår jeg slet ikke at han tør, men grådighed er jo en væsentlig drivkraft her i tilværelsen.
Søren Hansen, Grenå (04-12-2009) 
Svar:
Søren Hansen, du er forkert på den. Her er uddrag fra loven :
"§ 5. Afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord må kun udføres af virksomheder, der har opnået autorisation som kloakmester."

Dette betyder at det KUN er aut. kloakmestre der må UDFØRE arbejder omkring afløb i jord. Tydeligere kan det ikke siges. Hvis der kvitteres for noget andre har lavet er det altså ulovligt.
At et aut.kloakmesterfirma kan overtage arbejde påbegyndt af anden aut.kloakmester indebærer ikke ubetinget konkurser, men kan være af mange andre grunde. Her kommer erklæringen ind i billedet, fordi den således ansvarsfraskriver den sidste kloakmester for forudgående arbejder på kloakanlægget.


M.Thomsen, Horsens (04-12-2009) 
Svar:
Så må der være en fejl i loven. :o)

Den teknisk ansvarlige person behøver ikke at være ansat i pågældende firma, som det fremgår af nedenstående §7.

§ 7. Autorisation som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester og som kloakmester gives af Sikkerhedsstyrelsen, når ansøgeren har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt:
1. Virksomheden har tilknyttet en person, der er godkendt som teknisk ansvarlig person, jf. stk. 2.

Så hvis du, Thomsen, havde en kloakmesterautorision og iøvrigt opfyldte ovennævnte lovs betingelser, kunne du sagtens være "teknisk ansvarlig person" for et antal "kloakbyggefirmaer" i Horsens & Omegn. Og iøvrigt osse en privat husejer som køber en ydelse, din ekspertise. Og altså knytter dig til sin kloakinstallation. (Som hans svigermor har lavet i sin fritid) Ha-ha.

http://www.kloakviden.dk_

Det er næppe tilfældigt at loven taler om en tilknyttet person, (og ikke ansat ditto). Det har nogen med at hindre konkurenceforvridning og arbejdskraftens frie bevægelighed og hvad ved jeg.
Ansvaret er i hvert fald placeret helt entydigt.
Søren Hansen, Grenå (04-12-2009) 
Svar:
he he, øhhh ja det er næsten sjovt det her. Men en teknisk ansvarlig person kan du ikke mene kunne være omtalte svigermor som er "GDS i kloakvidenskab"?
Den holder ikke i retten! Jeg kan godt se dit praktiske sysnspunkt, og kan sagtens føle det, men det ændrer ikke på lovens mening og rammer.
Det handler om at princippet i loven siger at kun aut.kloakmestre må udføre arbejder i jordafløb.
Jeg har ganske rigtigt ikke teoriprøven for kloakmesteruddannelsen, men "kun" gennemført den praktiske del. Du er måske aut.kloakentreprenør i Grenå og omegn(østlige havområder og Hjelm inkluderet)så ???
Slut på denne tråd for mit vedkommende.
M.Thomsen, Horsens (04-12-2009) 
Svar:
Hele den praktiske del? Hvad er det nu for noget småtteri?
Næe du, jeg er dumpet til BÅDE den teoretiske OG den praktiske del.

Men ellers enig i at debatten bør slutte uden yderligere afslag.


S. Hansen, Grenå (04-12-2009) 

isolering i kip (tror jeg det hedder) Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hej jeg har bygget mig et haveskur som jeg vil have isoleret. Det er med tagltag og under teglen har jeg lagt undertag sådan noget man køber i ruller. mit spørgsmål er så om jeg må sætte isoleringen helt op ad undertaget eller skal der være luft imellem?
B.K.C, Assens (24-11-2009) 
Svar:
Det kommer an på hvad slags undertag du hat købt.
Om det er diffusionsåbent eller diffusionstæt.
Måske står det på selve dugen.
Uanset hvad så er det vigtigt at du sætter en dampspærre under isoleringen. (På den varme side af isoleringen)
Gerner Pedersen, Odense (24-11-2009) 
Svar:
Jeg ville nok pe den damspærre, den skal kun opsættes i opvarmede rum, hvilken sikkert ikke er tilfældet i dette haveskur...;)

www.tilbudsportaler.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (24-11-2009) 

våde spær med svampeudtræk Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
HEj

Vi er ved at få lavet en tilbygning. Spærene er rejst, men er blevet meget våde pga massivt regnvejr. Vi har nu overdækket spærene med presenning.
Men har nu opdaget at der fremkommer svamp på spærene. Vi regner med at skulle have en affugter sat på, når byggeriet er helt lukket (Taget på).
Skal vi være nervøse mht. svampen eller vil den tørre ud når vi har affugteren sat til ?
Og hvor lang tid skal vi regne med at vi skal have affugteren sat til. Tilbygningen er på 45 m2.


Torben, Sønderborg (22-11-2009) 
Svar:
Hvor længe har de stået udafdækkede ?

Det plejer ikke at være det store problem, da det meste af vandret jo render af dem, det er kun ved tagfoden, de kan stå og syppe lidt i vandet.

Men spærtræ vil altså sætte overflade skimmel, hvor de bliver våde, dette er dog i så lidt omfang, at det mere eller mindre er væk ved udtørringen, derudover er det jo også skærmen af bag ved en dampspærre senere hen, så ingen yderligere risiko ved det.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (22-11-2009) 
Svar:
Det har stået åben i ca 14 dage. Men har nu været i tørvejr i 10 dage.

Torben, Sønderborg (22-11-2009) 
Svar:
Så skulle det ikke give de store problemer.

Bare lad det står åbent så længe som muligt, eller få sat affugtere på, og hold dem kørende til i har et fugtindhold under 15% i træet.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (22-11-2009) 
Svar:
Tak for dit svar !!!

Så er der lidt mere ro på.
Torben, Sønderborg (22-11-2009) 
Svar:
Det er overhovet ingen problem. Hvis der kommer svamp er det ikke styrkereducerende.
Lars Pedersen, Hjørring (22-11-2009) 
Svar:
Næe, den type svamp der omtales her er ganske rigtigt ikke styrkereducerende.

Men ellers kan jeg forsikre dig om at alm. forekommende svampeangreb af f.eks. Ægte Hussvamp og Gul el. Hvid Tømmersvamp nemt nedbryder en meter træværk på et par uger.

Per Thorsen, Greve (22-11-2009) 

Nye gammaldags køkkenlåger? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi bor i lejelejlighed og vil gerne have nye køkkenlåger pga. slitage...
Men kan man købe de gammeldags tynde skabslåger i nye og mere moderne design så vi slipper for at skulle skifte hele køkkenet og hænglser ud??

Jeg spørger lidt ud i luften da det er mit første besøg på siden her... Og krydser fingre for lidt hjælp:)

På forhånd tak.
vase, Randers (20-11-2009) 
Svar:
Du kan helt sikkert ikke købe låger der passer hos din køkkenlågehandler hvis det er det du mener.
Men en snedker kan jo fremstille lige det design du ønsker dig.
Frank Jensen, Lystrup (21-11-2009) 
Svar:
Nå øv det var da en skam:/ Det må være fordi at de tynde låger er udgået af produktion? En snedker koster nok mere end at vælge andre låger og så hængsler der passer til.....

Men mange tak for dit hurtige svar:)

Vh
Vase, Randers (21-11-2009) 
Svar:
Rettelse:
Ikke alt håb er ude.
Jeg ved ikke præcis hvad du mener med tynde låger, men der er bla. køkkenets alder der måske afgør sagen. Hvis det er alm. spånpladeelementer er det da muligt at du kan finde nogle låger der passer.

Og alt efter type behøver snedkerfremstillede låger ikke at blive særligt dyre. Om du kan klare dig med pladelåger, spånplade eller MDF, og selv flytte hængsler og greb samt maling, (som dog nok ikke lkan flyttes :o)) så kan det gøres ganske billigt.

Iøvrigt kan de eksisterende låger vel renoveres.
Frank Jensen, Lystrup (21-11-2009) 
Svar:
Ok;) Køkkenet er det oprindelige fra da boligblokkene blev bygget. Husker ikke lige årstal-men rødt murstensbyggeri (Vorup over for vorup skole).

Havde jeg råd ville jeg vælge et nyt køkken, men nu et par af lågerne er i stykker, har jeg muligheden for at skifte dem udtil noget bedre både kvalitet og design. Problemet er at jeg ikke ved om man kan montere "nutidens" køkkensskabslåger op det gamle l... (selve skabene).

Hvis der fandtes disse tynde låger med den "frise" der er fræset ned i langs lågernes "sider" i nye flotte udgaver ville jeg havd jeg skulle stille op.

Måske kan man bare montere nye låger på uden problemer..(det kan man da håbe). Jeg kan ikke fordrage de gamle spån/masonit låger!

Mange tak for din respons og for din indsats for at hjælpe mig.

Vh Vase
Vase, Randers (22-11-2009) 

lugt af kloak Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
jeg har givet mit badeværelsegulv klinkeolie og mit toilet står på en boton/cement sokkel den har jeg også giver olie. pludselig lugter det af kloak henne ved falstammen, skyldes det min olie eller er problemet et andet? før var det ingen dårlig lugt? håber virkelig at i kan hjælpe mig snarest ellers skal jeg have fat på min udlejer og jeg er dybt bekymret for om jeg har gjort noget forkert
p.risbank, vester skerninge (17-11-2009) 

Hvilken målerramme? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal have lavet ny el-tavle og vil i den forbindelse have fat i en ny målerramme, så det hele bliver nyt. Der er skiftet måler til en elektronisk af typen Echelon. Vil den ikke passe i en ny LK målerramme (MÅLERRAMME GRÅ UM-L F/LEDNINGSMÅLER)? Under måleren sidder "kassen" hvor jeg går ud fra at klemmerne til stikledningen sidder. Den er plomberet, vel fordi det er umålt strøm. Men på selve "kassen" står der "stikledningssikring 35A". Beskriver dette ikke størrelserne på sikringerne ude i kabelskabet ved vejen? For der kan vel ikke sidde tarif-sikringer skjult inde bag et plomberet dæksel?

På forhånd tak.
CL, Torup (16-11-2009) 
Svar:
Ja
Ja
Nej

Men det kunne den el-installatør der skal lave det også kunne have fortalt dig.

DET ER IKKE GØR-DET-SELV !!!!!!!!!
C. Aut. El-installatør, Odense (17-11-2009) 
Svar:
Tak for svaret. Jeg laver det ikke selv, men det er vel ikke forbudt at bestille delene til det :-)
CL, Torup (17-11-2009) 
Svar:
Hvem regner du så med at få til at lave det?
Thomas - Aut. elinstallatør, Midtjylland (17-11-2009) 
Svar:
Jeg regner med selv at opsætte en færdigbygget tavle og målerramme. Og så får jeg en autoriseret til at forlænge stikledning og flytte måleren.
CL, Torup (17-11-2009) 
Svar:
Tror lige du skal høre din installatør om han er med på den først?
R, J (18-11-2009) 
Svar:
Ja, held og lykke.

Jeg håber da han skal køre en ekstra gang, fordi du har glemt at indkøbe en lille ting !!!, og så er fortjenesten jo ligesom gået fløjten.
C. Aut. El-installatør, Odense (19-11-2009) 
Svar:
En autoriseret el installatør kan ikke "lige" sætte et par stikledninger til i bunden og så sige god for den. For det første skal der laves varmetabs beregninger på skidtet, og dernæst mener jeg den skal være konstruret sådan, at der er plads til udvidelse, 20 % ekstra.
Da du nu selv vil samle den, har du så undersøgt hvor mange watt de enkelte tavler kan aflede, hvor mange watt de enkelte komponenter afgiver, hvilken mm2 de enkelte ledninger inden i skal være, både vandret og lodret og om den efter færdig udbyggelse KAN godkendes ud fra varmetabs beregning? Den kan elektrikkeren lave men ikke gratis. Langt fra :o)
Held og lykke med dit projekt
GDS'er, Sønderborg (19-11-2009) 
Svar:
Jeg skrev nu om en færdigmonteret tavle. Hvis man køber sådan en, så går jeg ud fra at der er lavet beregninger på varmetab, dimensionering af interne ledninger osv, osv :-) Jeg ved godt det er en masse ting at tage hensyn til, men er der ikke mange elektrikere som smækker sådan op sammen uden at lave beregninger på den?
CL, Torup (19-11-2009) 
Svar:
"men er der ikke mange elektrikere som smækker sådan op sammen uden at lave beregninger på den?"

Ham den anden kørte også for stærkt - så må jeg også.

Jo - der skal laves beregninger af tavler, uanset hvem der laver den, men elektrikeren har den faglige baggrund, der gør at han kan vurderer, hvilken konsekvens en given ændring vil medføre.

Mit råd er, få nu din elektriker til at se på det - i sidste ende er det så lidt du spare, da han nok bare vil tage en højere timeløn, når du leverer materialerne.
Kenneth, Give (19-11-2009) 

mursten Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
HJÆLP. Vi har et O C hus der er 2 1/2 gammel og nu vil vi godt lave en tilbygning men vi kan ikke finde murstenen ( gul sandfarvet)http://www.kongehaven33.dk/mursten.JPG. Har talt med NCC,randers tegl,egernsund tegl,m.m.

kenneth, næstved (15-11-2009) 
Svar:
Så er sagen jo klar!
Lav tilbygningen med en udv. højkvalitetstræbeklædning.
F.eks. fyr, gran, lærk, thuja, mahogni, teak eller basralocus

Den glade tømrersvend, Tømmerby (15-11-2009) 
Svar:
Eller også med "Japansk Åndenød". :-)

Nu ved jeg ikke lige hvorfor, spørgeren ikke er i besiddelse af kvalitetssikringsmappen, men af den vil det jo fremgå, hvilken facadesten, der
er anvendt til pågældende byggeri.

I og med huset ikke er ældre end 2½ år, så burde det da være en smal sag, for
entrepenøren, at oplyse stentypen.

Nu skriver spørger jo ikke, om han har været bygherre, eller om huset er erhveret efterfølgende.
bb, horsens (16-11-2009) 
Svar:
hvis du ikke har kvalitetsikrings mappen så tag et foto og gå ned i madin eller stark og få dem til at finde lige din sten har jeg lige gjordt med en sten der var pubulær i 1970 så må kunne lykkes desuden det med et træskur uden på får mange gange huset til at falde i værdi. vilket nok ikke er mening så sør for at bygge i samme stil meget vigtig
ACA BYG v/ Amdi Ammundsen 61753914, Holbæk (01-12-2009) 

Kompaktlaminat Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg overvejer at købe en kompaktlaminat bordplade til pantry'et (køkkenet) i min båd. De overordnede mål er 1200 mm x 400 mm, men jeg skal have tilpasset på alle kanter, da der ingen rette vinkler er i min båd. Herudover skal jeg have lavet udskæring til vask, blandingsbatteri og kølebox.

Kan man med sædvanligt hobbyværktøj (stiksav, rundsav, boremaskine, slibepapir etc) bearbejde kompaktlaminat, eller skal der professionelt udstyr til?

Mvh Steen
Steen Andreasen, København (14-11-2009) 
Svar:
Det er fandens hårdt.
Har skåret kompaktlaminat med dyksav, med skarp fintandet klinge. det gik fint. kan også slibes med sandpapir. Ville nok ikke bruge stiksav til huller, men istedet en overfræser med skabelon.

Kristian, Vanløse (16-11-2009) 

Installation af skumringsrelæ Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej,
Jeg har været ved at opsætte nogle havelamper og skal have tilsluttet et skumringsrelæ.
Men jeg er lidt i tvivl om, hvordan ledningsførelsen skal være i skumringsrelæet.
Jeg har 3x2 ledninger i mit kabel, brun, blå og grøn/gul, hvor grøn/gul er jord.
På nedenstående link (åbnet PDF fil) kan I i fig 4A se hvordan skumringsrelæet ser ud. Der er i alt 6 "huller" 2 til L, 2 til N og 2 øvrige.

Jeg er i tvivl om, hvordan det hele skal føres sammen?
Og har det noget betydning, om det er enten ledningen fra lamperne eller stikkontakten, der sættes i den ene fx L eller den anden L?

På forhånd mange tak for hjælpen.

http://www.servodan.dk=
Anders Andersen, Viborg (13-11-2009) 
Svar:
Du behøver ikke være tvivl. Arbejdet du ønsker udført, er omfattet af stærkstrømsreglementet, og som sådan skal du bare holde "snaldrene" fra det,
og så få en autoriseret el-installatør til at udføre opgaven. Den udgift er
meget lille, i forhold til det ansvar du pådrager dig selv. Tænk lige over det!
bb, horsens (13-11-2009) 
Svar:
Hvis vi nu starter med at kalde klemmerne fra 1-6 i fig 4 A.

Tilgangen til skumringsrelæet monteres som følger:
Brun = monteres på klemme 4
Blå = monteres på klemme 6
Gul/grøn = samles med anden gul/grøn

Kablet til lamper monteres som følger:
Brun = monteres på klemme 1
Blå = monteres på klemme 5

Husk at lægge en lus mellem klemme 2 og 3.

Som nævnt er dette arbejde IKKE gør det selv.

C. Aut. El-installatør, Odense (14-11-2009) 

Kampstensvæg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi er i gang med at renovere et gammelt hus med kampstensvægge. Mit spørgsmål til panelet er : Hvor tyk lag isolering skal vi bruge for at være sikker på at der ikke kommer fugtskjolder på væggene. Hvad skal vi bruge til "skelet" - træ eller metal. Hvis træ, skal det så have et eller andet Gori produkt, eller tilsvarende, måske trykimprægneret. Jeg går ud fra at metal er galvaniseret, men det er da ikke en garanti for at det ikke tærer væk. Mange murbindere i galvaniseret er tæret væk. Vi vil helst undgå at skelettet kommer til at røre kampstensmuren, men bliver det nødvendigt, så lægger vi et stykke tagpap imellem. På forhånd tak.
K. Andersen, Nørager (13-11-2009) 
Svar:
Det handler ikke så meget om fugtskjolder som om at forsatsvægen, som den kaldes, ikke bliver fugtig overhovedet.
Isoleringstykkelsen først: Det kan ikke svare sig at lave væggen mindre end 50m tyk, men det optimale, rent økonomisk er 20cm.
Om man bruger træ eller stål er lidt af en smagssag, jeg foretrækker træ, gerne trykimp. fordi det er billigere og isolerer bedre.
Væggen bør holdes en 10-20mm fra ydervæggen. Om du fastgør den til ydervæggen med et vinkelbeslag hist og her betyder ikke det store, men osse her er træ bedst.
Det er ganske afgørende at en korrekt og tæt dampspærre monteres korrekt.

Du skal endvidere være opmærksom på at din kampestensvæg nu ikke længere bliver opvarmet som før, med deraf følgende risiko for frostsprængninger og kondens på indersiden.
Det er nok ikke noget stort problem, men kampesten/granit kan jo ikke opsuge og afgive vand på samme måde som mursten.
Når galv. murbindere rustrer bort har det at gøre med den anvendte kalkmørtes, som bliver ganske aggresiv sammen med fugt.
Erik Hansen, Holstebro (13-11-2009) 
Svar:
Rettelse:
Mindst 200 mm isolering er det økonomisk forsvarlige.

Der bliver ikke problem med kondens såfremd din dampspærre er helt tæt.
Derimod kan det blive problematisk hvis din kampestensmur ikke er tæt for regn.
Om nødvendigt etableres huller således at vand kan ledes ud i bunden af væggen.
For en sikkerheds skyld skal der pap under bundskinnen/reglen og er den af træ bør den bære trykimprægneret.
Erik Hansen, Holatebro (13-11-2009) 
Svar:
Fra spørger. Tak for svarene - jeg er også mest opsat på at bruge træ til skelet og jeg kan oplyse at bundskinnen bliver sat på gulvpladen med varmeslanger i. Selv om varmeslangerne ikke går helt ud til kanten, må det have sin virkning. Alle vinkelbeslag og skruer vil være af rustfrit stål.
K. Andersen, Nørager (13-11-2009) 
Svar:
Det er ikke nødvendigt at bruge trykimpregneret træ i bagvægge.
En imprægneret træstolpe er f.eks. ikke mindre modtagelig for skimmelvækst og lignende men har kun funktion i meget opfugtede områder - og det skulle en forsatsvæg ikke gerne have.
Se evt. her : http://www.tryktrae.dk

Mht risikoen for kondens på indersiden af den kolde ydermur, så er risikoen der primært kun hvis dampspærren er utæt og der den vej trænger varm fugtig luft ind i hulrummet til den nu endnu koldere kampestensmur. Ellers er en kampestensmur i praksis tæt for slagregn og andet udefrakommende fugt.
Dampspærren skal derfor monteres m e g e t omhyggeligt og præcist og udføres så den er 100% tæt mod vinduer osv.
Eventuelle gennembrydninger i denne bør undgåes, og det bedste er at placere den 1/3 inde i isoleringen vha krydsforskalling. El-føringer mv føres så på den varme side af dampspærren, der jo så ikke bliver gennembrudt.

Sagen ville være en helt anden hvis der var tale om en teglstensmur, der er meget mere åben for vandindtrængning udefra end kampesten er. Her kunne der komme alvorlige frostsprængninger og svampeskader pga. vandindtrængning i hulrummet mellem denne og den isolerede forsatsmur.

Pga. den krævede præcision omkring dampspærretætheden, er det ikke gør-det-selv arbejde for folk der ikke er vant til at montere dampspærrer.


M.Thomsen, Horsens (13-11-2009) 
Svar:
Lige mine or, M.Thomsen. .o)
Man hvad nu hvis mørtelen mellem kampestenene er svag, gammel, nedbrudt og utæt. li''som mig?
Erik hansen, Holstebro (13-11-2009) 
Svar:
Ja så er der formodentlig tydelige vandskader allerede i dag i boligen... Hvis den er tæt idag overfor slagregn, så tror jeg også den er det om 50 år - hvis fugerne ellers holdes vedlige på udvendig side.
M.Thomsen, Horsens (16-11-2009) 

opsætning af badeværelsesmøble. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal have opsat håndvask med underskab i badeværelse.
Hvad er normal højde for overfladen?

Marianne, Roskilde (12-11-2009) 
Svar:
Hej
Standard plejer at være 85 cm til overkant vask.
Paasch, Storvorde (13-11-2009) 

Kan en elektriker trække ledninger i eksisterende gipsloft? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Er det muligt for en elektriker at trække ledninger til LED-spots i et allerede eksisterende gipsloft, uden at skulle have gipspladerne ned først?

På forhånd tak.

Mvh. Michael
Michael, Malmö (12-11-2009) 
Svar:
Kommer an på hvor meget plads der bag forskallingen, og om der er damspærre, også selvfølgelig om der er tilgang til strøm.

På langs af forskallingen er det ikke det store problem, men på tværs kan det godt give problemer.

www.tagtømrer.com
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (12-11-2009) 

Skal opvaskemaskiner placeres tæt på faldstammen? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal have opsat køkken og har besluttet mig for, at få det monteret på den diamentralt modsatte væg af hvor faldstammen er. Det kan godt lade sig gøre, at trække rør fra håndvask til faldstamme. Men jeg vil også gerne have en opvaskemaskine. Jeg har fået oplyst, at den skal stå i en afstand af 1,5m fra faldstammen - er dette sandt og kan man ikke omgås det? Hvorfor kan man ikke koble opvaskeren til det rør, der trækkes fra håndvask til faldstamme?
Sara, København N (12-11-2009) 
Svar:
Hvad så hvis man slet ikke har en faldstamme, hvad så. kan man så ikke få en vaskemaskine?
Prøv om du kan finde oplysninger, feks. her; http://www.wupti.com
Så vidt jeg ved pumper maskinen vandet og det er vel begrænset hvor langt der må være til afløbet.
Pelle Upgreen, Småland (12-11-2009) 
Svar:
Vås. Opvaskemaskinen tilsluttes på vaskens afløb, ergo ingen problemer i det. Om det så kan lade sig gøre at tilslutte vaskens afløb til en faldstamme i den anden ende af rummet, må komme an på en aut. VVS''ers bedømmelse.
Generalt må siges, at der er en grund til at vaskemaskiner og opvaskemaskiners afløbsslange har den længde de har. Pumperne i disse maskiner er konstruerede til at kunne pumpe vandet den længde. Forlænges afløbsslangerne er der risiko for at overbelaste maskinens punpe.
Køkkenkonsulenten, Kbh. (13-11-2009) 
Svar:
Og hvad så hvis opvaskemaskinen placeres i et rum uden vask - Klåge Åge Køkkenkonsulent.
Eller uden vandinstallation?
Kurt Kuller, Hanstholm. (13-11-2009) 
Svar:
@Kurt Kuller
Læs dog spørgsmålet inden du er dum-smart! Tumpe!
Køkkenkonsulenten, Kbh. (13-11-2009) 
Svar:
Det må være skræmmende for københavnerne at skulle købe køkken af en - Køkkenkonsulenten, Kbh. - som kalder en mulig fremtidig kunde en Tumpe.
Mon ikke du burde lære lidt af dine grebsfri overskabe – de har langt mere humor.

Verner Vestenvind, Det Ydre Nørrebro (14-11-2009) 
Svar:
@Verner Vestenvind. Tja men sådan er det nu engang. Man må jo håbe du aldrig bliver udsat for min person, hvis du mener mine råd er så forfærdelige.

Synes det er ærgeligt at dette forum efterhånden er total ødelagt af fjolser der, åbenbart som tidsfordriv, skal komme med tåbelige kommentarer og tage pis på folks spørgsmål.
Mener afgjort det burde være pligt at lade sig registrere for at kunne kommentere spørgsmål herinde. Tanken var jo oprindeligt at alm. folk skulle kunne få råd og tips fra folk der faktisk vidste hvad de rådgav om.
Køkkenkonsulenten, Kbh. (14-11-2009) 
Svar:
Og det nok grunden til at lav-det-selv.dk er så meget større end hva dette forum er. Synd, for engang kunne det blive rigtig stort.

GDS'er, Sønderborg (15-11-2009) 
Svar:
Ja, lav-det-selv.dk har en helt anden tone end dette forum, netop fordi man skal registere sig, er det nemmere at få udelukket de fjolser, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

www.lav-det-selv.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (15-11-2009) 

Isolering i etageadskillelse/gulvvarme Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal til at lave et badeværelse ovenpå en uopvarmet men lukket isoleret garage og vil have gulvvarme i badeværelset med varmerør nedstøbt i beton, jeg laver betongulvet med lewis svalehaleplader og får derved 150 mm til isolering, men får at få den højeste udnyttelse af varmen i badeværelset og mindst mulig varmespild til garagen, vil jeg gerne vide hvilket isoleringsmateriale der har den højeste isoleringsværdi til formålet. Af hensyn til brandregelementet er der 2 lag gips på undersiden af spærrene og af hensyn til svækkelsen af spærrene der skæres ud i, bliver de forstærket med en 100 mm U-stålbjælke, der skrues på siden af de udsparede spær. Jf. Rockwools tekniske afdeling er deres bud Superflexi A Batts i 145 mm tykkelse, klasse 34, men hvad betyder det, er flamingo bedre eller noget helt tredje ?
Rico Jørgensen, Fredericia (12-11-2009) 
Svar:
Hvis du skal have en pladeisolering i den angivne tykkelse, så kan det vist ikke gøres meget bedre.
Men faktisk findes der skumisolering med en lampda 21. Men det anvendes mig bekendt kun i præisolerede fjernvarmerør
Jakob Rasmussen, Tommerup (12-11-2009) 

sensor Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har tre havelamper som er tilsluttet en lysdæmper, nu kunnet jeg godt tænke mig at få en sensor på, da den skal kunnet tænde i indkørslen når der kommer nogle, men der er kun en fase en nul og jord,,,samtidig villet jeg gerne kunne tænde og slukke fra lysdæmperen, skal der flere ledere til ?
Niller, Odense (11-11-2009) 
Svar:
Hvis du kan forstå nedenstående tegning, kan lamperne virke med både fotocelle og lysdæmper.
Lysdæmperen vil dog ikke have en funktion, hvis fotocellen bliver aktiveret, med mindre der sættes endnu en lysdæmper i serie med fotocellen.

l-lysdæmperllampe
l l
l-Fotocellel

Så ja, der skal flere ledninger til.

Håber det var svar nok.

p.s Dette er ikke GDS arbejde.


Martin, ... (11-11-2009) 
Svar:
Ja, siden kunne desværre ikke vise de tegn jeg havde skrevet i svaret.

Men lysdæmperen og fotocellen skal monteres parallelt.
Martin, ... (11-11-2009) 
Svar:
Jeg takker :)
Niller, Odense (11-11-2009) 

Brændovne Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej.
Må man gerne have 2 brændovne tilkoblet den samme skorsten?
Gitte Damm, Dragør (10-11-2009) 
Svar:
Det må du gerne. Blot skal modstående tilgangsrør tilsluttet i forskellig højde, min. 25 cm.
Claus larsen, Århus (10-11-2009) 

Bygge sjusk eller hva..... Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej.
Vi fik for to år siden lagt nyt gulv i nybygget hus.
Vi har selv købt træet til gulvet (rose wood; som ligner maghoni til forveksling, altså hårdttræ) og altså ikke købt det hos det gulvfirma der skulle lægge gulvet for os.
Nu står vi så i den situation at gulvet løsner sig.
Vi mener selv vi har gjort hvad vi kunne mht. vedligeholdelse. Vi har givet træet olie 3 gange de sidste 2 år, vi har (i samråd med VVS-firma) sørget for at tilløbs temperaturen til gulvvarmen er i orden. Vi har sørget for at træet har ligget i opvarmet lokale ca. 2 mdr. inden det skulle lægges osv.
Vi har nu kontaktet det gulvfirma som har lagt gulvet og afgivet en lille klage over forholdene.
Firmaet mener ikke de har gjort noget forkert, men henviser til at træet ikke er købt hos dem og henviser til diverse forhold som ikke har været i orden.
De mener, at vi selv skulle have checket træets fugtighed, vi skulle selv have sørget for at gulvet var plan (hertil skal nævnes at gulvfirmaet selv har spartlet gulvet inden de har lagt træet). De mener også, at vi skal have solafskærmning, da vi har et glasparti der vender mod syd og vest. Det mærkelige er så bare at gulvet mod nord og øst; som ikke får sol også har løsnet sig.

Mit spørgsmål er så egentligt bare: Kan det være rigtigt, at man som privat person, der hyrer et gulvfirma til at udføre et stykke arbejde, selv skal være opmærksom på alle disse forhold....hvad mener I derude....
MT, Svendborg (10-11-2009) 
Svar:
Nu skriver du selv, nybygget hus, så evt. kan der jo stadig være en del byggefugt i huset. Meeeennnnnn, spørgsmålet er hvilken aftale i har haft med gulvfirmaet, er der en ordrebekræftelse på hvad de skulle udføre, er de kun hyret som "arme og ben", o.s.v. o.s.v.
Det er altid vigtigt at få skrifteligt hvad der skal udføres, og især hvor nogle "overtager" andres område (fagmæssigt), eller det som her hvor gulvet er en bygherreleverance, også at få skrevet hvor ansvar skiller. Hvis man som jer, i dette tilfælde har en bygherreleverance (i leverer selv gulvet) skal i også selv være opmærksom på visse forhold......men begge parter bør naturligvis drøfte dette på forhånd inden man igangsætter et stykke arbejde.
Har i prøvet at tage kontakt til dem der har leveret gulvet, for at få deres besyv med?
,, ;-) (10-11-2009) 
Svar:
Ja eller nej,
Der har jo ikke været klare aftaler overhovedet.
Jeg tror ikke at I får noget ud af gulvfirmaet. De vil sige at de har udlagt de af bygherren leverede brædder - efter bedste evne. Og det er formodentlig rigtigt.
Ikke fordi det har nogen betydning, men Rosewood er den engelske betegnelse for (Rio) Palisander, Brazilian rosewood helt korrekt.
Der findes mange slags maghony. rosewopod er ikke en af dem.
Gunnar Jørgensen, Grenå (10-11-2009) 
Svar:
Faste aftaler er vigtige, og da i selv har leveret gulvet, står i faktisk selv for evt. reklamation overfor producenten.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (10-11-2009) 
Svar:
Gulvfirmaet har påtaget sig at mont. gulvet, det er deres ansvar at kontrollere om undergulvet er i en stand, så det kan monteres indenfor producentens læggeanvisning, så i bund og grund er alt der har med monteringen at gøre deres ansvar, herunder også fugtindhold i træet, få gulvfirmaet til at at begrunde deres afvisning af reklamationen på skrift, derefter kan i jo vælge at få forbrugerrådet eller en jurist til at se på sagen.
jesper, odense (10-11-2009) 
Svar:
Helt forkert Jesper.
Der har været uklare eller manglende aftaler om hvem der havde ansvar for hvad.
Hvis gulvfirmaet ikke inden monteringen vidste at det var deres ansvar ar kontrolere fugtindholdet i træet kan de jo ikke 2 år senere gøres ansvarlig med tilbagevirkende kraft.

Manglende evne til at indgå klare og entydige aftaler er iøvrigt grundlag for at størstedelen af Danmarks advokater lever fedt og godt.
Og det er jo ikke for ingenting at man siger at en ordentlig byggesag afsluttes i byretten.
Peter Mogensen, Holte (10-11-2009) 
Svar:
Hej

Allerførst vil jeg spørge: Hvad siger gulvleverandøren??

Det er rigtigt, at hvis man som professionel håndværker udfører et stykke arbejde, har man også ansvaret for at det er håndværksmæssigt korrekt udført, og i dette tilfælde at fugforhold og underlag er i orden.

At i har en aftale med vvs-installatøren om temperaturen i jeres gulvvarmesystem, er ikke meget værd, hvis der ikke er indbygget en sikring mod en for høj temperatur, som ikke umiddelbart kan ændres uden brug af værktøj (f.eks. en termostat m/ indbygget max. temperatur i blandesløjfen).
Mange vvs-installatører afleverer bare anlægget med en bemærkning om at "det er sådan det skal stå", og så når familien fryser bliver der skruet op for ventilerne med det resultat at gulvet bliver for varmt.

Det er også rigtigt at solindfald kan overophede gulvet og skade det, men det er åbenbart ikke tilfældet her.

Et kendt problem i nyere huse er, at luftfugtigheden er meget lav og hvis denne kommer under 35% relativ luftfugtighed, er det direkte skadeligt for trægulve og garantien forsvinder.

For mig lyder det umiddelbart, som om der er en produktionsfejl i gulvet med dårlige limninger i lamineringen (måske kombineret med for høj gulvtemperatur & for tør luft).www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (11-11-2009) 
Svar:
Produktet I selv har købt er Jeres ansvar. Fejl i dette skal I selv reklamere overfor leverandøren.
Jeg tror og mener at :
Gulvlæggeren har ikke umiddelbart noget ansvar i sagen, såfremt der ikke er klart aftalegrundlag for opgaven. Hvis opgaven er "løs det så godt som muligt/hvad skal du ha´for det?" og du faktisk blot har købt timerne der er gået med arbejdet siger det næsten sig selv at du som bygherre/kunde står med det fulde ansvar.
Hvis der derimod foreligger fast tilbud på arbejdet(beskrevet hvad opgaverne indebærer) har du naturligvis reklamationsret overfor det der står som udført i tilbuddet/fakturaen.

At al professionelt håndværksarbejde skal leveres og udføres håndværksmæssigt korrekt udført og i god stand er et fornuftigt synspunkt, men det holder ikke ret langt i retten hvis der er tale om en ubeskrevet opgave. Så skulle firmaet jo også kunne klantres for at fundamentet har sat sig, og at hans pletspartling derfor har forrykket sig??
Netop derfor har man byggesagsbeskrivelser, der dels beskriver forudgående bygningsdeles tilstand og udfaldskrav samt ansvar, samt dels beskriver færdige udfaldskrav til den fagspecifikke del-entreprise - i dette tilfælde gulvarbejdet. Uden dette, intet retsligt ansvar efter min mening.
Det er jo samme historie med fagentrepriseudbud, hvor man som byggeleder/rådgiver/bygherre står med hele ansvaret for sagen samlet set, og fagentreprenørerne blot har ansvar for eget arbejde medmindre andet er beskrevet.

M.Thomsen, Horsens (11-11-2009) 
Svar:
Sikke mange bud på samme sag :-)

Men mon ikke vi kan blive enige om at det hele starter med at finde ud af om der er tale om en produktfejl eller en monteringsfejl - eller måske begge dele. Produktfejl afklares med producenten, monteringsfejl med gulvfirmaet eller med entreprenøren på huset eller sig selv hvis det er der fejlen ligger.

Så du skal have fat i en uvildig person som kan vurdere sagen for dig. Prøv at tage fat i http://www.gulvbranchen.dk, og hør om de kan guide dig til en sådan.

PS Har selv haft fejl på vores trægulv hvor træet rejste sig / bølgede, dels pga solvarme fra sydvestvendte vinduer, dels pga et for svagt produkt, så det endte med en aftale med producenten om delvis kulance.
nn, nn (11-11-2009) 
Svar:
Tak for alle jeres svar.
Jeg glemte lige at fortælle, at det nybyggede hus er en tilbygning til et eksisterende hus; dvs der blev lagt trægulv på hele arealet og ikke kun i nytilbygningen. Træet løsner sig også i den eksisterende bygning.

Vi har ingen skriftelige aftaler omkring ansvar; men vi har en arbejdsbeskrivelse fra gulvmontøren.

Vi mener bestemt ikke, det er træet der er problemet; det er ikke laminat, så det har ikke noget med laminering at gøre, men udelukkende det udførte arbejde.
Vi har en indbygget sikring mod for høj temperatur i gulvvarme. Luftfugtigheden i huset ligger meget konstant på ca 37 gr.

Øv hvor er det surt. Hvad skulle vi havde gjort anderledes; når man ser bortfra at vi ikke har ansvarsplaceringen på plads. Er det virkelig meningen at man som forbruger selv skal være håndværkeruddannet for at disse situationer ikke opstår.
MT, Svendborg (12-11-2009) 
Svar:
Al bøvlet kan vel vises tilbage til, at I ville spare en eller anden prisforskel - den er nok rigeligt væk nu
gunna quistbo, karlslunde (12-11-2009) 
Svar:
Det I skulle have gjort, var at ofre penge på rådgivningsydelsen i form af ordentligt udbudsmateriale og penge på byggetilsynet så det beskrevne blev leveret og udført korrekt.
Helt konkret: Hvordan løsner træet sig? Løfter det sig så det står i en bue, eller går det fra hinanden i samlingerne eller hvad?
Det er ikke nemt at svare konkret når man ikke kender konstruktionsopbygningen eller hvad problemet består i helt præcis, så det er jo det pricipielle i ansvarsfordelingen vi fokuserer på i vores svar til dig.
M.Thomsen, Horsens (12-11-2009) 
Svar:
PS: Kan iøvrigt anbefale denne folder :

http://www.byggaranti.dk
M.Thomsen, Horsens (12-11-2009) 
Svar:
Hej

Jeg tror du misforstår mig, da jeg ikke mener laminatgulv, men lamineret trægulv (limet sammen af flere forskellige lag træ) hvor det nok er det øverste lag der løsner sig.
Langt de fleste trægulve til svømmende gulve er produceret på den måde.

Du skriver at der er indbygget sikring mod overophedning, men er det kontrolleret med temperaturmålinger på gulvets overflade?

Luftfugtighed måles ikke i gr men % :-)

www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (12-11-2009) 
Svar:
Til Gunna.
Din kommentar kunne jeg da godt være foruden. Det har ikke noget med prisen at gøre, men udelukkende kritik af montørens arbejde.
Tak for de ellers konstruktive svar.

Temp. på gulvets overflade er målt til 22 gr.
Gulvet er limet direkte på betongulv, og der er der det løsner sig. Da det er massivt træ, er det hele brædder der sidder løst; dvs når man banker på det lyder det hult.
MT, Svendborg (12-11-2009) 
Svar:
Hej

Det var da en meget vigtig oplysning du kom med der!

Det tyder på, at det er gulvmontøren der ikke har udført sit arbejde korrekt, men det kræver vistnok lidt mere bistand, end du kan få i dette forum at få afklaret.

Har du selv leveret gulvlimen også?

Du kan læse om limning og lægning af trægulve i TRÆ41 fra Træinformation, hvor der bl. a. anbefales ikke at fastlime gulve af hele brædder, men kun parketstave.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (12-11-2009) 
Svar:
Hej.
Nej vi har ikke selv leveret limen.
Tak for informationen. Jeg fornemmer da mere og mere, at vores mistanke om sjusk er berettiget. Jeg tjekker lige TRÆ41.
MT, Svendborg (13-11-2009) 

Skruer gennem svømmende gulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har fået indrettet loftsrum til værelse. Der er lagt et svømmende trægulv på 14 mm. Vi skal have sat en afskærmning rundt om hullet til loftet - f.eks. i form af et par gelænderstolper med wirer imellem.

Men det svømmende gulv må jo ikke fikseres til undergulvet, og vi kan så ikke bruge længere skruer end 14 mm til at fastgøre gelænderstolperne på gulvet - hvilket nok ikke holder.

Da hullet til loftet ikke er specielt bredt vil vi helst ikke fastgøre noget inde i loftshullet.

Nogle ideer?
Lars, Brøndby (10-11-2009) 
Svar:
køb en hængslet børnesikring der skal fastgøres i væggen istedet
gunna quistbo, karlslunde (10-11-2009) 
Svar:
Tak for dit svar, men tror desværre ikke det virker. Jeg skal bruge en L-formet afskærmning. Der er kun mulighed for at fastgøre afskærmningen på væggen i den ene ende af L''et. Loftshullet er midt på gulvet op ad endevæggen.
Lars, Brøndby (10-11-2009) 
Svar:
Måske noget med nogle tynde metalplader (vinkler), f.eks. 2mm tykke, som går ned i loftshullet, og med huller til fastskruning mod hulkant og afskærmning. Selve afskærmningen skal laves så den i sig selv er meget stiv, i alle retninger, FØR den monteres. Jeg kan ikke forklare det nærmere på skrift. Find evt. en bekendt der forstår hvad jeg mener(!), og vitterligt forstår statikken/fysikken i arrangementet.
H., Ulkant (10-11-2009) 
Svar:
Har de gelænder stolper ikke en flanse hvor skruerne er monteret igennem.

Hvis ja, så kan du jo bore nogle større huller rundt om skruerne, så gulvet stadig kan arbejde lidt.

www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (10-11-2009) 
Svar:
Vil jeg ikke fiksere det svømmende gulv til undergulvet så længe der går skruer igennem? Uanset huller i flanse gøres større.
Lars, Brøndby (10-11-2009) 
Svar:
Ah, nu faldt tiøren. Det er selvfølgelig i trægulvet hullerne skal gøres større. Tak for hjælpen.
Lars, Brøndby (10-11-2009) 
Svar:
Nemlig....;)

Var så lidt.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (10-11-2009) 

Undertag Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Når man skal have skiftet sit gamle bølgeeternittag (uden undertag) til et nyt bølgeeternittag eller et tagpaptag, skal der så laves et nyt undertag?
Anne Mette Blirup, Børkop (09-11-2009) 
Svar:
Nej, ved tagplader og tagpap skal der ikke benytte undertag.

www.tag-renovering.nu
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (09-11-2009) 

opvarmning af rum i skur Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg er kommet id en situation at mit kontor er blevet inddraget til børneværelse, så min ide går på at jeg jeg har et redskabsskur i haven på 35 kvm. der vil jeg lave mig et nyt kontor på ca. 10 kvm. Det er isoleret i bund/væg/loft med ca. 100 mm. spørgsmålet er så hvordan jeg skal opvarme mit nye værelse? og skal der eventuelt isoleres mere?
Gert H, Kielstrup (09-11-2009) 
Svar:
Principielt er der vel tale om væsentlig ændret anvendelse og så skal BR08 følges dvs. du skal igang med at isolere op til nutidig standard.


Jakob Rasmussen, Tommerup (09-11-2009) 
Svar:
Men hvis det er en væsentlig anvendelsændring så skal der også søges byggewtilladelse.
Så mon du ikke fortsat bør kalde det redskabsrum - nu med opvarmning
Frede Mogensen, KBH (09-11-2009) 
Svar:
Ja, kald det et redskabsrum, men sig det i øvrigt ikke til nogen. Og så skal du have en el-drevet luft-luft-varmepumpe installeret, som også kan køle, for der bliver sikkert temmeligt varmt om sommeren, i rummet.
Mht. til miljøets samlede oplevelser med dig, vil jeg anbefale at du kører mindre i bil, samt køber flere økologiske varer osv.
B. A. Lancen, Vipperød (09-11-2009) 

vægmateriale bag oliefyr Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hej jeg skal have monteret et oliefyr af kaloferie typen må det stå op af en skillevæg af krydsfiner eller skal det være gibs og hvor tyk skal materialet være hvor kan man finde det på nettet
J. Andersen, Tørring (08-11-2009) 
Svar:
Mener kun der er specielle krav til omkring røgrøret, burde fremgå af fyrets type, eller kan din skorstensfejer sikkert hjælpe dig med hvordan reglerne er.

http://www.koludabyg.dk

Tømrerfirmaet Koluda byg, Slagelse vestsjælland (08-11-2009) 

brugt hth låge søges Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har et hth køkken ca. 13 år gammelt det er bøg med udvendige hænsler.
I dette køkken er der en krydderi hylde med en stor klods af en emhætte nedenunder.Jeg vil gerne skifte emhætten ud med en tynd udtræksemhætte, og så sløjfe krydderrihylden og sætte en låge eller 2 smalle låger i. Dvs. Det bliver et skab/skabslåge med en emhætte under.Problemet er at hth ikke laver skabslåger med udvendige hængsler mere det betyder at målene ikke er helt de samme lågen vil også have en anderledes farve.
DERFOR søger jeg brugt hth låge der passer til det rum hvor der var en krydderi hylde, håber der er nogen der ligger inde med sådan en som jeg kan købe.
Ingelise Larsen, Hvalsø (08-11-2009) 
Svar:
Det kan være en af disse kan hjælpe dig.

http://www.skave-nedbrydning.dk

http://www.genbyg.dk

Ellers er der rigtigt mange nedbrydnings firmaer, og forretninger der handler med brugte byggematerialer.

http://www.koludabyg.dk


Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (08-11-2009) 
Svar:
Tak for det har været inde og kigge der var detsværre ikke lige noget jeg leder videre
mvh. Ingelise larsen
ingelise larsen, Hvalsø (10-11-2009) 

Asbestplade Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej:
Jeg har en kolonihave fra før år 1960. Huset var bygget med Asbestplader.Jeg har selv fjernet et par plader fra forsiden af huset.
Har jeg løbet en risiko ved dette? Skal jeg snakke med min læge? Jeg har hørt det er meget farligt at arbejede med asbest?
Hvis jeg skal renovere huset skal jeg mulighvis fjerne mange asbetplader. Hvad kan jeg gøre?
På forhånd mange tak for hjælpen!
mvh
Luis
Luis Madariaga, Århus (08-11-2009) 
Svar:
Slap nu af.
Asbest er nok farligt, men man skal altså udsættes for en relativ langvarig eller koncentreret påvirkning for det får umiddelbare helbredsmæssige påvirkninger.
Du har vel nedtaget pladerne i hel tilstand og så er der jo heller ikke frigjort nogen asbestfibre.
Hvis du skal fjerne flere plader, så kan du jo være ekstra omhyggelig med at sørge for at pladerne nedtages hele. Du kan jo også spørge på din lokale genbrugsstation, hvordan du skal håndtere pladerne ved aflevering der.
Jakob Rasmussen, Tommerup (08-11-2009) 
Svar:
Så farligt er det heller ikke, husk hvis det støver at benytte en støvmaske.

Pladerne kan frit leveres på din lokale trælast.

http://www.koludabyg.dk

Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (08-11-2009) 
Svar:
Det skal din lokale trælast nok blive glad for!!!
Benny Brætsejler, 007 Tivolisøen (08-11-2009) 
Svar:
He he, der skulle have stået din lokale genbrug...:)

Men man kan ikke redigere i sit indlæg, så bare lige for at pointere det.

De brugt asbestplader skal IKKE leveres på trælasten, men på den lokale genbrug.

Takker Benny Brætsejler for at bemærke typofejlen.
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (08-11-2009) 

sæbebehandling af gulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej alle,

Vi skal have slebet vores trægulve, og slibefirmaet foreslår herefter, at gulvene får en omgang hvid lud og så behandling med sæbeskum. Som jeg forstår det, er der flere forskellige muligheder for behandling eks. olie og lak, og jeg vil derfor gerne høre, om der er nogle, der har erfaringer med sæbebehandling af gulve - gode eller dårlige.

På forhånd tak.
P.S., Århus (07-11-2009) 
Svar:
Synes det er god anbefaling du har fået. Selv er jeg meget glad for trip traps lud (nåletræslud ved fyrretræsgulve, noget andet ved egetrræsgulve osv, få nu købt det rigtige). Har du fået slebet gulvene så skal der lud på hurtigt hvis du vil bevare dem lyse - der skal ikke meget sol og lys til før de gulner igen. Efter tørring har jeg bedst erfaringer med trip trap sæbe - du købe den med hvispigmenter i hvis du have dem ekstra hvide hver gang du har vasket dem
Fordele ved sæbebehandling som jeg ser det:
Gulvet får næring
ridser og trykmærker rejser sig ved vask (fyrretræsgulve og andre bløde træsorter)
Nemt og gulvet bliver bedre og bedre og smukkere og smukkere (modsat olie og lak)
træet kan ånde og bevæge sig frit (altså træ bevæger sig med rumfugtigheden selvom man ikke lægger så meget mærke til det)
billigt og uden at skulle afslibes igen når lak, olie er slidt ned
Revner mellem gulvbrædderne fyldes jævnligt ud af sæben og af fyldstofferne (hvis du køber den med hvispigmenterne og du kan også selv tilsætte noget)
Ulemper: dine strømper kan godt blive hvide af sæben når du lige har vasket gulvet - men det er vel godt med hvide strømper ikk
hilsen
:>), ikke ansat hos trip trap - kan bare li sæben (09-11-2009) 
Svar:
der må være en fejl i mine fingre for de to gange hvispigmenter skal læses som hvidpigmenter. ved ikke lige hvad de består af men kridt, wienerkalk, marmorpulver mm er vel en mulighed. Det kan iøvrigt være svært at få pigmenterne rørt ud i sæben hver gang. Du kan lægge dunken ned et stykke tid før du skal bruge af den - du kan røre ned i den med en rørepind - eller du kan smide en god sten ned i så du kan ryste det fri hver gang.
:>), . (09-11-2009) 
Svar:
nå tænker lige videre og glemte lige at sige at du også skal tænke på at du med sæbebehandlingen får et gulv som er hygroskopisk dvs. hjælper med at fugtregulere dit rum. Det er ekstra vigtigt hvis I har det for tørt pgs centralvarme, brændovn mm eller har det for fugtigt. Så har du en af boligens største overflader til at hjælpe med at afgive fugten eller optage fugten da den kan lagres i gulvet. det kan du ikke hvis gulvet er lukket
:>), Mig igen (09-11-2009) 
Svar:
En korrektion.
Det afgørende for om gulvet kan optage eller afgive fugt er bla. overfladens beskaffenhed, altså om den er dampdiffusionstæt eller ej.
Lakerede overflader kan være diffusionstætte hvorimod sæbe eller oliebehandlede ditto ikke er.
Frank Jensen, Grenå (09-11-2009) 

Her vises 1009-1033 indlæg ud af 6172.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »